Павло Музика | П.М.Музика | Muzyka P.M. | Pavlo Muzyka |https://orcid.org/0000-0002-1149-8153
Павло Музика | П.М.Музика | Muzyka P.M. | Pavlo Muzyka |https://orcid.org/0000-0002-1149-8153
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Активізація інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України
ПМ Музика
Економіка АПК, 42-45, 2005
392005
Інновації у розвитку підприємництва в аграрній сфері
ММ Кулаєць, МФ Бабієнко, ОД Витвицька, ПМ Музика, ЄА Бузовський, ...
Економіка АПК, 55-63, 2009
262009
Удосконалення інноваційної діяльності в АПК–вимоги часу
ПА Лайко, МФ Бабієнко, ПМ Музика, ЄА Бузовський, ОІ Гойчук, ...
Економіка АПК, 85-91, 2007
232007
Інформаційне забезпечення формування і функціонування ринку науково-технічної продукції, як невід’ємна складова інноваційної діяльності
ПА Лайко, МФ Бабієнко, ММ Кулаєць, ПМ Музика, ОД Вітвицька, ...
Економіка АПК, 96-105, 2008
142008
Підвищення ефективності інноваційної підприємницької діяльності в сільськогосподарському виробництві
ПМ Музика
Економіка АПК, 64-67, 2005
142005
Інноваційне підприємство в аграрному виробництві України
ПМ Музика
Монографія.-Львів: ПП.“Кварт, 2005
142005
Розвиток інноваційного підприємництва в агропромисловому виробництві України. Монографія
ПМ Музика
Львів: Видавництво” Кварт”.-2005.-306с, 2005
122005
Розвиток аграрного сектору регіону на основі кластерного підходу
ДО Соломонко
Економіка АПК, 60-66, 2008
112008
Аналіз стану та ефективності використання земельних ресурсів в Україні
ПМ Музика, СІ Урба, ЛВ Гончаренко
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
92019
Система показників у механізмі регулювання сталого розвитку території
МС Філяк
дис. на здобуття ступеня к. е. н.: спец 8, 0
9
Суть та особливості форм господарювання у сільському господарстві в ринкових умовах
ПМ Музика, ОР Жидяк
Науковий вісник НЛТУ України 20 (1), 2010
82010
Дорадча служба та інноваційний ринок
ПМ Музика
Економіка АПК, 64-68, 2004
82004
Моніторинг трансформації земельних відносин і організація землекористування на регіональному рівні
П Музика
Аграрна економіка–2009.–№-3-4.–С, 27-35, 2009
72009
Інноваційні структури підприємницької діяльності в агропромисловому виробництві Західного регіону України (на прикладі Львівської області)
ПМ Музика
Львів.-2003.-175с, 2003
72003
Формування кадрового потенціалу в умовах переходу до ринкових відносин
ПМ Музика
Економіка АПК, 99-101, 2001
72001
Розвиток регіональної системи сільськогосподарського дорадництва в контексті реалізації конкурентних переваг галузей тваринництва
ВА Чемерис, ДО Соломонко
Збірник наукових праць ВНАУ: економічні науки 1 (56), 61-67, 2012
62012
Формування гуртових (оптових) ринків в контексті створення інфраструктури аграрного ринку України
ПМ Музика, РС Федишин, СІ Баран, ГІ Дутка
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 171-179, 2011
62011
Вплив розвитку інноваційної діяльності в АПК на забезпечення продовольчої безпеки в Україні
ПМ Музика, ВІ Душка
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
62011
Iнновацiйне пiдприємство в аграрному виробництвi України
ПМ Музика
.-Львiв: ПП.“Кварт”, 306, 2005
62005
Управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємств аграрної сфери економiки
ПМ Музика
АгроIнКом, 110, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20