Подписаться
Павло Музика | П.М.Музика | Muzyka P.M. | Pavlo Muzyka |https://orcid.org/0000-0002-1149-8153
Павло Музика | П.М.Музика | Muzyka P.M. | Pavlo Muzyka |https://orcid.org/0000-0002-1149-8153
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Активізація інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України
ПМ Музика
Економіка АПК, 42-45, 2005
382005
Інновації у розвитку підприємництва в аграрній сфері
ММ Кулаєць, МФ Бабієнко, ОД Витвицька, ПМ Музика, ЄА Бузовський, ...
Економіка АПК, 55-63, 2009
282009
Удосконалення інноваційної діяльності в АПК–вимоги часу
ПА Лайко, МФ Бабієнко, ПМ Музика, ЄА Бузовський, ОІ Гойчук, ...
Економіка АПК, 85-91, 2007
242007
Підвищення ефективності інноваційної підприємницької діяльності в сільськогосподарському виробництві
ПМ Музика
Економіка АПК 6, 64-67, 2005
142005
Інноваційне підприємство в аграрному виробництві України
ПМ Музика
Монографія.-Львів: ПП.“Кварт, 2005
142005
Інформаційне забезпечення формування і функціонування ринку науково-технічної продукції, як невід’ємна складова інноваційної діяльності
ПА Лайко, МФ Бабієнко, ММ Кулаєць, ПМ Музика, ОД Вітвицька, ...
Економіка АПК, 96-105, 2008
132008
Розвиток інноваційного підприємництва в агропромисловому виробництві України. Монографія
ПМ Музика
Львів: Видавництво” Кварт”.-2005.-306с, 2005
132005
Розвиток аграрного сектору регіону на основі кластерного підходу
ДО Соломонко
Економіка АПК, 60-66, 2008
112008
Аналіз стану та ефективності використання земельних ресурсів в Україні
ПМ Музика, СІ Урба, ЛВ Гончаренко
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
92019
Система показників у механізмі регулювання сталого розвитку території
МС Філяк
дис. на здобуття ступеня к. е. н.: спец 8, 0
9
Суть та особливості форм господарювання у сільському господарстві в ринкових умовах
ПМ Музика, ОР Жидяк
Науковий вісник НЛТУ України 20 (1), 120-124, 2010
82010
Дорадча служба та інноваційний ринок
ПМ Музика
Економіка АПК, 64-68, 2004
82004
Формування кадрового потенціалу в умовах переходу до ринкових відносин
ПМ Музика
Економіка АПК, 99-101, 2001
82001
Analysis of the state and efficiency of land use in Ukraine
PM Muzyka, SI Urba, LV Honcharenko
The scientific issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical …, 2019
72019
Моніторинг трансформації земельних відносин і організація землекористування на регіональному рівні
П Музика
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal [Muzyka P. Monitorynh …, 2009
72009
Інноваційні структури підприємницької діяльності в агропромисловому виробництві Західного регіону України (на прикладі Львівської області)
ПМ Музика
Львів.-2003.-175с, 2003
72003
Розвиток регіональної системи сільськогосподарського дорадництва в контексті реалізації конкурентних переваг галузей тваринництва
ВА Чемерис, ДО Соломонко
Збірник наукових праць ВНАУ: економічні науки 1 (56), 61-67, 2012
62012
Формування гуртових (оптових) ринків в контексті створення інфраструктури аграрного ринку України
ПМ Музика, РС Федишин, СІ Баран, ГІ Дутка
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 171-179, 2011
62011
Вплив розвитку інноваційної діяльності в АПК на забезпечення продовольчої безпеки в Україні
ПМ Музика, ВІ Душка
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
62011
Iнновацiйне пiдприємство в аграрному виробництвi України
ПМ Музика
.-Львiв: ПП.“Кварт”, 306, 2005
62005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20