Шевлюга Олена Геннадіївна
Шевлюга Олена Геннадіївна
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження впливу технологічних інновацій на ринок технологій і розвиток підприємства
ОГ Шевлюга, ОМ Олефіренко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 38-44, 2011
162011
Техніко-технологічний розвиток як необхідна умова розвитку сучасних підприємств
ОМ Олефіренко, ОГ Шевлюга
Сумський державний університет, 2013
62013
Теоретичні засади управління техніко-технологічним розвитком промислового підприємства
ОГ Шевлюга
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку: монографія/за ред …, 2012
52012
Організаційно-економічний механізм управління техніко-технологічним розвитком підприємства на інноваційній основі
ОГ Шевлюга
Інноваційна економіка, 115-119, 2012
52012
Організаційно-економічні засади управління техніко-технологічним розвитком машинобудівного підприємства
ОГ Шевлюга
Вид-во СумДУ, 2015
42015
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
42011
Анализ рыночных возможностей развития трубопрокатного производства на ПАО" СМНПО им. МВ ФРУНЗЕ"
ПН Болгарин, СН Ильяшенко
Сумський державний університет, 2013
32013
Комерціалізація в системі управління інноваційною діяльністю
ОМ Олефіренко, ЄІ Нагорний, ОГ Шевлюга
Мукачівський державний університет, 2018
22018
Формування системи показників оцінки складових техніко-технологічного розвитку промислового підприємства
ОГ Шевлюга
Наука й економіка, 176-180, 2014
22014
Научные основы маркетинга инноваций
СН Ильяшенко, ВВ Божкова, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ОВ Прокопенко, ...
ООО" Печатный дом" Папирус", 2013
22013
Методичні засади оцінювання конкуренції в збутовій політиці інноваційно-активних промислових підприємств України
ОМ Олефіренко, ОГ Шевлюга
Сумський державний університет, 2017
12017
Соціально-економічна взаємодія суб’єктів регіону на засадах спільної відповідальності
ОС Тєлєтов, НЄ Летуновська, ОГ Шевлюга
Причорноморські економічні студії, 191-196, 2016
12016
Методичний підхід до оптимізації системи управління техніко-технологічним розвитком промислового підприємства
ОГ Шевлюга
Ефективна економіка, 2015
12015
Practical aspects of the technical-technological development level determining of the machine-building enterprise
OG Shevliuga
Маркетинг і менеджмент інновацій, 113-120, 2014
12014
Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на техніко-технологічний розвиток промислового підприємства
ОГ Шевлюга
Вісник економіки транспорту і промисловості, 111-116, 2014
12014
Особливості техніко-технологічного шляху розвиту промислового підприємства
ОГ Шевлюга
ТОВ" ДД" Папірус", 2014
12014
Системний підхід до формування механізму управління техніко-технологічним розвитком підприємства
ОГ Шевлюга, ЕГ Шевлюга
ТОВ Друкарський дім" Папірус", 2012
12012
Науково-методичний підхід до визначення видів комерційних невдач інноваційної продукції на промисловому ринку
ЄІ Нагорний, СМ Березова, ОГ Шевлюга
Причорноморські економічні студії, 111-115, 2019
2019
Системний підхід до розроблення збутової політики інноваційно активних промислових підприємств
ОМ Олефіренко, НЄ Летуновська, ОГ Шевлюга
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2019
2019
Механізм управління знаннями в системі інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів
ЮС Шипуліна, СМ Ілляшенко, ОА Біловодська, ОС Тєлєтов, ...
Сумський державний університет, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20