Шевлюга Олена Геннадіївна
Шевлюга Олена Геннадіївна
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Дослідження впливу технологічних інновацій на ринок технологій і розвиток підприємства
ОГ Шевлюга, ОМ Олефіренко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 38-44, 2011
112011
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012
9*2012
Організаційно-економічні засади управління техніко-технологічним розвитком машинобудівного підприємства
ОГ Шевлюга, ЕГ Шевлюга
Вид-во СумДУ, 2015
62015
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
62011
Техніко-технологічний розвиток як необхідна умова розвитку сучасних підприємств
ОМ Олефіренко, ОМ Олефиренко, ОГ Шевлюга, ЕГ Шевлюга
Сумський державний університет, 2013
52013
Організаційно-економічний механізм управління техніко-технологічним розвитком підприємства на інноваційній основі
ОГ Шевлюга
Інноваційна економіка, 115-119, 2012
52012
Теоретичні засади управління техніко-технологічним розвитком промислового підприємства
ОГ Шевлюга
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку: монографія/за ред …, 2012
42012
Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на техніко-технологічний розвиток промислового підприємства
ОГ Шевлюга
Вісник економіки транспорту і промисловості, 111-116, 2014
22014
Формування системи показників оцінки складових техніко-технологічного розвитку промислового підприємства
ОГ Шевлюга
Наука й економіка, 176-180, 2014
22014
Комерціалізація в системі управління інноваційною діяльністю
ОМ Олефіренко, ЄІ Нагорний, ОГ Шевлюга, ЕГ Шевлюга
Мукачівський державний університет, 2018
12018
Соціально-економічна взаємодія суб’єктів регіону на засадах спільної відповідальності
ОС Тєлєтов, НЄ Летуновська, ОГ Шевлюга
Причорноморські економічні студії, 191-196, 2016
12016
Методичний підхід до оптимізації системи управління техніко-технологічним розвитком промислового підприємства
ОГ Шевлюга
Ефективна економіка, 2015
12015
Practical aspects of the technical-technological development level determining of the machine-building enterprise
OG Shevliuga
Маркетинг і менеджмент інновацій, 113-120, 2014
12014
Особливості техніко-технологічного шляху розвиту промислового підприємства
ОГ Шевлюга, ЕГ Шевлюга
ТОВ" ДД" Папірус", 2014
12014
Научные основы маркетинга инноваций
СН Ильяшенко, ВВ Божкова, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ОВ Прокопенко, ...
ООО" Печатный дом" Папирус", 2013
12013
Системний підхід до формування механізму управління техніко-технологічним розвитком підприємства
ОГ Шевлюга, ЕГ Шевлюга
ТОВ Друкарський дім" Папірус", 2012
12012
Механізм управління формуванням стратегій випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств
НС Ілляшенко, НС Ильяшенко, ОФ Грищенко, ЕФ Грищенко, ...
Сумський державний університет, 2018
2018
Складові елементи організаційно-економічного механізму управління збутом в системі комерціалізації інновацій машинобудівного підприємства
ОМ Олефіренко, ОГ Шевлюга, ЕГ Шевлюга
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2018
2018
Механізм управління знаннями в системі інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ...
Сумський державний університет, 2018
2018
ІННОВАЦІЙНИЙ ТА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИКИ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
ОГ Шевлюга
Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20