Перетятько Юлія / Peretiatko Yuliya
Перетятько Юлія / Peretiatko Yuliya
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Відображення довгострокової дебіторської заборгованості з фінансового лізингу в обліку та звітності
ЮМ Лазебна
Вісник Чернігівського державного технологічного університету : зб …, 2009
82009
Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери
ОЮ Акименко, ВП Пантелеєв, ТВ Дусь, НВ Савчук, ЛМ Алексеєнко, ...
Чернігів: ЧНТУ, 2017
32017
Облік у бюджетних установах: навчальний посібник./за ред
ВС Лень
Леня ВС–Чернігів: Десна Поліграф.–2016.–560 с, 2016
32016
Лізинговий клімат в Україні
ЮМ Лазебна
Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : зб. наук …, 2009
32009
Система принципів здійснення фінансового лізингу
ЮМ Лазебна
”Актуальные вопросы реформирования экономики” : материалы всеукр. науч …, 2009
22009
Довгострокові забезпечення в обліку та звітності
ВС Лень, МВ Воробей, ЮМ Перетятько
22008
Ефективність шляхів оновлення технічного парку сільськогосподарських підприємств
Ю Лазебна
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ, 227, 2008
22008
Амортизація основних фондів при фінансовому лізингу/Лазебна ЮМ
ЮМ Лазебна
Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив: матеріали третьої …, 0
2
Електронні документи та електронний документообіг у господарській діяльності суб’єкта господарювання
ЮМ Перетятько
Чернігів: ЧНТУ, 2017
12017
Методи нарахування амортизації та відтворення основних засобів
ВС Лень, ЮМ Перетятько
Актуальні проблеми економіки, 199-205, 2015
12015
Документальне забезпечення операцій фінансового лізингу
ЮМ Перетятько
Чернігів: ЧНТУ, 2014
12014
Вплив договірних відносин на відображення операцій фінансового лізингу в обліку
ЮМ Перетятько
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2013
12013
Обліково-аналітичне забезпечення фінансового лізингу: теорія та методика
ЮМ Перетятько
Національна академія статистики, обліку і аудиту, 2012
12012
Статистичне забезпечення фінансового лізингу на макрорівні
ЮМ Перетятько
Київ: НДЕІ, 2010
12010
Генезис фінансового лізингу в Україні
ЮМ Перетятько
Агросвіт, 40-44, 2010
12010
Розмежування понять фінансового лізингу та фінансової оренди для цілей бухгалтерського обліку
ЮМ Лазебна
Київ: ТОВ” ТК Меганом”, 2009
12009
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Ю Перетятько
Науковий вісник Полісся, 050-056, 2019
2019
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ВГ Лопатовський, ЮМ Перетятько
Рекомендовано до друку науково-технічною радою Луцького національного …, 2019
2019
Фіскальне адміністрування та митна справа: методичні вказівки до написання звіту з проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «магістр …
ТВ Клименко, ОО Сидоренко, ЮМ Перетятько
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Інтернет-торгівля: ставлення споживачів до придбання товарів в мережі інтернет
ЮМ Перетятько, ЮМ Перетятько, ОВ Еврейська, ЕВ Еврейская
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20