Перетятько Юлія / Peretiatko Yuliya
Перетятько Юлія / Peretiatko Yuliya
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Відображення довгострокової дебіторської заборгованості з фінансового лізингу в обліку та звітності
ЮМ Лазебна
Вісник Чернігівського державного технологічного університету : зб …, 2009
82009
Облік у бюджетних установах: навчальний посібник./за ред
ВС Лень
Леня ВС–Чернігів: Десна Поліграф.–2016.–560 с, 2016
42016
Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери
ОЮ Акименко, ВП Пантелеєв, ТВ Дусь, НВ Савчук, ЛМ Алексеєнко, ...
Чернігів: ЧНТУ, 2017
32017
Depreciation calculation methods and fixed assets reproduction
VS Len, YM Peretiatko
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 199, 2015
3*2015
Лізинговий клімат в Україні
ЮМ Лазебна
Науковий вісник національного лісотехнічного університету України : зб. наук …, 2009
32009
Обліково-аналітичне забезпечення фінансового лізингу: теорія та методика
ЮМ Перетятько
Національна академія статистики, обліку і аудиту, 2012
22012
Система принципів здійснення фінансового лізингу
ЮМ Лазебна
”Актуальные вопросы реформирования экономики” : материалы всеукр. науч …, 2009
22009
Довгострокові забезпечення в обліку та звітності
ВС Лень, МВ Воробей, ЮМ Перетятько
22008
Ефективність шляхів оновлення технічного парку сільськогосподарських підприємств
Ю Лазебна
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ, 227, 2008
22008
Амортизація основних фондів при фінансовому лізингу/Лазебна ЮМ
ЮМ Лазебна
Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив: матеріали третьої …, 0
2
Електронні документи та електронний документообіг у господарській діяльності суб’єкта господарювання
ЮМ Перетятько
Чернігів: ЧНТУ, 2017
12017
Документальне забезпечення операцій фінансового лізингу
ЮМ Перетятько
Чернігів: ЧНТУ, 2014
12014
Порівняльний аналіз методів розрахунку лізингових платежів
ЮМ Перетятько
Економіка і держава, 25-27, 2013
12013
Вплив договірних відносин на відображення операцій фінансового лізингу в обліку
ЮМ Перетятько
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2013
12013
Статистичне забезпечення фінансового лізингу на макрорівні
ЮМ Перетятько
Київ: НДЕІ, 2010
12010
Генезис фінансового лізингу в Україні
ЮМ Перетятько
Агросвіт, 40-44, 2010
12010
Розмежування понять фінансового лізингу та фінансової оренди для цілей бухгалтерського обліку
ЮМ Лазебна
Київ: ТОВ” ТК Меганом”, 2009
12009
Програмні продукти для регістраторів розрахункових операцій (РРО)
ЮМ Перетятько
НУ «Чернігівська політехніка», 2020
2020
Методлогія наукових досліджень та академчна доброчесність: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «магістр» галузі …
ЮМ Перетятько
Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020
2020
Перспективні напрямки проведення статистичних спостережень
ЮМ Перетятько
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20