Подписаться
Iryna Shcherba / I.K. Shcherba / IK Shcherba / І.К. Щерба / І.К. Нурметова
Iryna Shcherba / I.K. Shcherba / IK Shcherba / І.К. Щерба / І.К. Нурметова
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya / Вінницький національний медичний
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості сучасних антропологічних досліджень по встановленню взаємозв’язків у живому організмі
ІК Нурметова, ІК Щерба
Вісник морфології 13 (2), 470-473, 2007
182007
Динаміка змін рівня ендогенної інтоксикації в організмі щурів протягом місяця після опіку шкіри ІІ-ІІІ ступеня, площею 21-23% поверхні тіла та її корекція інфузійними розчинами …
ІВ Гунас, БО Кондрацький, ІК Нурметова, ІВ Дзевульська, ...
Український морфологічний альманах, 29-34, 2012
62012
Функціональне значення гормонів щитоподібної залози в процесах адаптації
ІК Нурметова
Досягнення біології та медицини, 68-71, 2013
52013
Органометричні параметри щитоподібної залози щурів при гострій опіковій токсемії на фоні лікування інфузійними препаратами
ІК Нурметова, ІД Кухар
Український журнал гематології та трансфузіології, 15, 2012
52012
Computer-tomographic mesiodistal dimensions of teeth in boys and girls with physiological bite depending on face types
TP Pozur, MM Shinkaruk-Dykovytska, AO Gavryluk, VO Gnenna, ...
Мир медицины и биологии, 71-75, 2018
42018
Математичне моделювання антропометричних показників із параметрами реоенцефалограми у міських дівчаток підліткового віку залежно від соматотипу
ІК Нурметова
Досягнення біології та медицини, 2009
42009
Особливості кореляцій антропометричних параметрів підлітків з показниками реоенцефа лографі в залежності від соматоти пу
ІК Нурметова
Вісник морфології 16 (4), 887-890, 2010
32010
Особливості взаємозв’язків товщини шкірножирових складок з амплітудними параметрами реоенцефалографії у підлітків різних соматотипів, мешканців Подільського регіону
ІК Нурметова
Вісник морфології 14 (1), 118-121, 2008
32008
Взаимосвязь антропометрических показателей у практически здоровых подростков и юношей разных соматотипов с параметрами реографии
ЕА Бобровская, ИК Нурметова, ТН Сидорчук
Морфология 136 (4), 21b-21b, 2009
22009
Biosocial portrait of a patient with COVID-19
OV Kryvoviaz, IK Shcherba, ТІ Voitenko, LV Kremenska
Farmatsevtychnyi zhurnal, 25-32, 2021
2021
БІОСОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ ПАЦІЄНТА З СOVID-19
OV KRYVOVIAZ, IK SHCHERBA, ТІ VOITENKO, LV KREMENSKA
2020
Students' awareness of breast cancer risk factors (results of a sociological study)
OV Kryvoviaz, IK Shcherba, YO Tomashevska, VV Kudria
Farmatsevtychnyi zhurnal, 14-21, 2019
2019
Quantitative features of finger dermatoglyphics as markers of atopic dermatitis, bronchial asthma and allergic rhinitis
SV Dmytrenko, IK Shcherba, NP Ocheretna, LV Kulchevich, LO Fik
Мир медицины и биологии 15 (3 (69)), 59-63, 2019
2019
DEVELOPMENT OF SPECIAL (PROFESSIONAL) COMPETENCE AS A WAY TO IMPROVING QUALITY OF STUDENTS’PRACTICAL TRAINING
OV Kryvoviaz, IO Tomashevska, SO Kryvoviaz, IK Shcherba
Ternopil State Medical University, 2018
2018
Розвиток спеціальних (фахових) компетентностей як шлях до покращення якості практичної підготовки студентів
ОВ Кривов’яз, ЮО Томашевська, СО Кривов’яз, ІК Щерба
Медична освіта, 59-63, 2018
2018
Динаміка показників відносної маси щитоподібної залози білих щурів протягом місяця після опіку шкіри та його корекції колоїдними гіперосмолярними розчинами Лактопротеїну з …
ІК Нурметова
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 126-129, 2014
2014
Роль тиреоїдних гормонiв у пiдтримцi гомеостазу
IК Нурметова, IД Кухар, ЛА Ковальчук, ОВ Кривов’яз
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 17-21, 2013
2013
Role of thyroid hormones in the maintenance of homeostasis
IК Нурметова, IД Кухар, ЛА Ковальчук, ОВ Кривов'яз
Український журнал клінічної та лабораторної медицини 8 (2), 17-21, 2013
2013
Динамика изменений уровня эндогенной интоксикации в организме крыс в течении месяца после ожога кожи ІІ-ІІІ степени, площадью 21-23% поверхности тела и ее коррекция …
ІВ Гунас, БО Кондрацький, ІК Нурметова, ІВ Дзевульська, ...
Український морфологічний альманах 10 (4), 29-34, 2012
2012
Маркетинговий аналiз вiтчизняного ринку плазмозамiнних та перфузiйних розчинiв
IК Нурметова, ОВ Кривов’яз, СI Семененко
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 218-221, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20