Наталья Васильевна Можайкина
Наталья Васильевна Можайкина
Харьковский национальный университет городского хозяйства
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Социально-экономическая сущность категории домохозяйства
НВ Можайкина
Вісник Міжнародного слав’янського університету, 88-92, 2008
252008
Конспект лекцій з курсу «Міжнародні економічні відносини»(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»).
НВ Можайкіна
62012
Методологическая основа исследования домохозяйств
НВ Можайкина
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2008
62008
Домохозяйство как субъект рыночной трансформации: монография
СВ Тютюнникова
Полтава: СКАЙТЕК, 2010
52010
Домогосподарства як суб’єкт економіки, яка трансформується
НВ Можайкіна
спец. 08.00. 01 «Економічна теорія та історія економічної думки»/НВ …, 2008
52008
Вплив глобалізації на розвиток регіонів
НВ Можайкіна, ОЮ Єгорова
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
42015
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
42009
Роль домохозяйства (семьи) в структуре формирования стратегии развития
НВ Можайкина
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
32015
Домохозяйства в воспроизводстве человеческого капитала
НВ Можайкина
Вісник Міжнародного Слов'янського університету, 44-47, 2006
22006
Міжнародна торгівля аграрною продукцією: сучасні тренди та проблеми продовольчої безпеки України
ВП Решетило, ІА Островський, НВ Можайкіна
Агросвіт, 4-9, 2020
12020
Регіональні особливості формування та реалізації інвестиційного потенціалу економіки України
NV MOZHAYKINА
Економічна теорія та право 1 (36), 89-103, 2019
12019
Вплив глобалізаці на формування трудової ментальності в Україні
НВ Можайкіна
Глобальні та національні проблеми економіки, 2018
12018
Институциональный анализ поведения домохозяйств на рынке труда
НВ Можайкіна
Глобальні та національні проблеми економіки, 2017
12017
Экономическая теория: учеб. пособие.
ВП Решетило, НВ Можайкина, ОЮ Егорова
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2016
12016
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ОЮ Єгорова, ЮВ Єгорова, НВ Можайкіна
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
Інституційні фактори стійкого розвитку регіональних соціально-економічних систем: монографія.
ВП Решетило, ГВ Стадник, ІА Островський, ОЮ Єгорова, ...
Харківська національна академія міського господарства, 2013
12013
Дистанционное образование как одно из перспективных направлений развития инновационного потенциала высшей школы
НВ Можайкина
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
12013
Проблеми організаційного забезпечення статистичного обслуговування досліджень, які стосуються стану та тенденцій розвитку сектору домашніх господарств України
Р Ціщик, Н Котис
Економічний аналіз, 110-113, 2012
12012
Проблеми розвитку венчурного капіталу в країні
НВ Можайкіна, КВ Саакян
Комунальне господарство міст, 117-125, 0
1
Можайкіна НВ Тенденції економічного розвитку України.
НВ Можайкіна
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20