Наталья Васильевна Можайкина
Наталья Васильевна Можайкина
Харьковский национальный университет городского хозяйства
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Социально-экономическая сущность категории домохозяйства
НВ Можайкина
Вісник Міжнародного слав’янського університету, 88-92, 2008
212008
Конспект лекцій з курсу «Міжнародні економічні відносини»(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»).
НВ Можайкіна
52012
Домохозяйство как субъект рыночной трансформации: монография
СВ Тютюнникова
Полтава: СКАЙТЕК, 2010
52010
Методологическая основа исследования домохозяйств
НВ Можайкина
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2008
52008
Домогосподарства як суб’єкт економіки, яка трансформується
НВ Можайкіна
спец. 08.00. 01 «Економічна теорія та історія економічної думки»/НВ …, 2008
42008
Домохозяйства в воспроизводстве человеческого капитала
НВ Можайкина
Вісник Міжнародного Слов'янського університету, 44-47, 2006
42006
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
Роль домохозяйства (семьи) в структуре формирования стратегии развития
НВ Можайкина
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
22015
Вплив глобалізації на розвиток регіонів
НВ Можайкіна, ОЮ Єгорова
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
22015
Экономическая теория: учеб. пособие.
ВП Решетило, НВ Можайкина, ОЮ Егорова
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2016
12016
Дистанционное образование как одно из перспективных направлений развития инновационного потенциала высшей школы
НВ Можайкина
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
12013
Проблеми організаційного забезпечення статистичного обслуговування досліджень, які стосуються стану та тенденцій розвитку сектору домашніх господарств України
Р Ціщик, Н Котис
Економічний аналіз, 110-113, 2012
12012
Проблеми розвитку венчурного капіталу в країні
НВ Можайкіна, КВ Саакян
Комунальне господарство міст, 117-125, 0
1
Можайкіна НВ, Рудь ДІ РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ.
НВ Можайкіна, ДІ Рудь
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2020
2020
Можайкіна НВ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ В РАМКАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ.
НВ Можайкіна
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2020
2020
Можайкіна НВ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
НВ Можайкіна
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2019
2019
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НВ Можайкіна, ЛС Сорокіна
Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни …, 2019
2019
Можайкіна НВ ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФОРМУВАННІ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
НВ Можайкіна
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2019
2019
Можайкіна НВ, Рудь ДВ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТ
НВ Можайкіна, ДВ Рудь
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2019
2019
Регіональні особливості формування та реалізації інвестиційного потенціалу економіки України
NV MOZHAYKINА
Економічна теорія та право 1 (36), 89-103, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20