Follow
Ілля Ілліч Чорней
Ілля Ілліч Чорней
Other namesIllia Chorney, I.I. Cornej, I. Chornei
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National Universiti; Чернівецький національний університет імені Юрія
Verified email at chnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Продромус рослинностi Украни
ДВ Дубина, ТП Дзюба, СМ Емельянова, НО Багрiкова, ОВ Борисова, ...
Науково-виробниче підприємство" Видавництво" Наукова думка" НАН України", 2019
372019
Сторінками Червоної книги України (рослинний світ). Чернівецька область
ІІ Чорней, ВВ Буджак, АІ Токарюк
Чернівці: ДрукАрт, 85-87, 2010
322010
Види-трансформери у флорі Буковинського Передкарпаття
ВВ Протопопова, МВ Шевера, ІІ Чорней, АІ Токарюк, ВВ Буджак, ...
Український ботанічний журнал, 2010
232010
Заповідні об’єкти Буковини загальнодержавного значення як основа регіональної екологічної мережі
ІІ Чорней, ІВ Скільський, ВП Коржик, ВВ Буджак
Запов. справа в Україні 7, 73-98, 2001
222001
Природний за повідник Горгани. Рослинний світ
ЮВ Клімук, УД Міскевич, ДМ Якушенко, ІІ Чорней, ВВ Буджак, ...
К.: Фітосоціо центр, 2006
202006
Національний природний парк Вижницький. Рослинний світ
ІІ Чорней, ВВ Буджак, ДМ Якушенко, ВП Коржик, ВА Соломаха, ...
К.: Фітосоціоцентр 248, 2005
202005
Деякі аспекти формування екологічної мережі Чернівецької області в розвитку національної екологічної мережі України
ЮГ Масікевич, ІІ Чорней, ІВ Скільський, ВВ Буджак, ВФ Череватов, ...
Екологія та ноосферологія 16 (3-4), 33-39, 2005
162005
До методики картування видів флори (на прикладі Чернівецької області)
ВВ Буджак, ІІ Чорней, АІ Токарюк
Наук. вісн. Чернів. ун-ту.–Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 168-170, 2009
152009
Хорологічна характеристика раритетних ефемеро дних геофітів Чернівецько області
ІІ Чорней, ВВ Буджак, АІ Токарюк
Наук. вісник Ужгор. держ. ун-ту. Серія Біологія.-2000.-Вип 8, 18-22, 2000
102000
Національний природний парк Гуцульщина. Рослинний світ
ЛМ Держипільський, МВ Томич, СВ Юсип, ВП Лосюк, ДМ Якушенко, ...
К.: Вид-во" Фітосоціоцентр, 2011
92011
Чивчино-Гринявські гори у флористичному районуванні Українських Карпат
ІІ Чорней
Наукові основи збереження біотичної різноманітності, 229-242, 2011
92011
Флора та рослинність проектованого міждержавного українсько-румунського біосферного резервату" Мармароські та Чивчино-Гринявські гори"
ТЛ Андрієнко, ІІ Чорней, ВА Онищенко, ВВ Буджак
Український ботанічний журнал, 2005
92005
Рід Dianthus L.(Caryophyllaceae Juss.) флори України: таксономічний і созологічний аналіз
ММ Федорончук, ІІ Чорней
Заповідна справа в Україні 11 (2), 9-18, 2005
82005
Нові відомості про поширення на Черні веччині судинних рослин з Червоної кни ги України та їх охорона
ІІ Чорней, ВВ Буджак, БК Термена, ОІ Турлай, ВО Гаврилюк, ...
Укр. бот. журн 58 (1), 78-83, 2001
82001
та ін.(1999б): Судинні рослини з Червоно книги Укра ни на територі Буковинського Передкарпаття та х охорона
ІІ Чорней, ВВ Буджак, АІ Токарюк
Запов. справа в Укра ні 5 (1), 21-25, 0
8
Рос линність НПП Гуцульщина
ДМ Якушенко, СВ Юсип, ВА Соломаха, ІІ Чорней, АІ Токарюк, ...
Нац. природ. парк Гуцульщина. Рослинний світ.—К.: Фітосоціоцентр, 194-298, 2011
72011
Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae): географічна характеристика, поширення в Україні
МА Каземірська, ІІ Чорней
Біологічні системи 2, 63-68, 2010
72010
Флора Чивчино-Гринявських гір (Українські Карпати)
ІІ Чорней
Автореф. дисерт… докт. біол. наук зі спец 3, 2009
72009
Болота Буковинських Карпат
ІІ Чорней, ВВ Буджак, ТЛ Андрієнко
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2008
72008
Інструкція з ведення та використання баз даних у середовищі MapInfo для сіткового картування раритетного біорізноманіття національних природних парків Буковини: метод. реком
ВВ Буджак, ІІ Чорней, АІ Токарюк
Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2014
62014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20