Оксана Веклич, Veklych Oksana
Title
Cited by
Cited by
Year
Еономічний механізм екологічного регулювання в Украіні
ОО Веклич
[б. в.], 2003
1882003
Сучасний стан та ефективність економічного механізму екологічного регулювання
ОО Веклич
Економіка України, 62-70, 2003
1052003
Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку
Б Данилишин, О Веклич
Економіка України, 13-23, 2008
1042008
Эколого-экономические противоречия
ОА Веклич
Наук. думка, 1991
931991
Удосконалення економічних інструментів екологічного управління в Україні
О Веклич
Економіка України, 65-74, 1998
731998
Формування економічного механізму сталого розвитку України
ОО Веклич
Вісник НАН України, 3-16, 2000
652000
Экологическая рента: сущность, разновидности, формы
О Веклич
Вопросы экономики, 104-110, 2006
572006
Ефект декаплінгу як фактор взаємозв’язку між економічним зростанням і тиском на довкілля
Б Данилишин, О Веклич
Вісник Національної академії наук України, 12-18, 2008
552008
Економічний механізм природокористування: аналіз дієвості
О Веклич
Вісник Національної академії наук України, 35-42, 2001
522001
Потрібен" євроремонт" економічного механізму екологічного регулювання
О Веклич, В Бугас
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2006
472006
Урахування природного капіталу як базового компонента економічного розвитку України
О Веклич, Т Яхеєва
Економіка України, 73-80, 2004
452004
Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду: наук. видання
ОО Веклич
Ін-т економіки НАН України–Київ, 2001
432001
Сучасні тенденції фінансового забезпечення природоохоронної діяльності в Україні
ОО Веклич
Фінанси України, 20-34, 2009
412009
Екологічна ціна” економічного зростання України
О Веклич, М Шлапак
Економіка України, 38-45, 2012
382012
Совершенствование экономических инструментов экологического управления в Украине
О Веклич
Экономика Украины, 65-74, 1998
351998
Индикатор подлинного прогресса как адекватный макроэкономический показатель общественного благосостояния
БМ Данилишин, ОА Веклич
Проблемы прогнозирования, 2010
322010
Удосконалення системи екологічного оподаткування
ОО Веклич
Фінанси України, 3-11, 2001
322001
Теоретико-концептуальные основы “экологической” характеристики ресурсосбережения
ОА Веклич
Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка …, 2000
322000
Економiчний механiзм екологiчного регулювання в Українi
ОО Веклич
К.:[УкраУнський 1нститут дослщжень навколишнього сере-довища i ресурс1в], 2003
312003
Необхідність еколого-економічної моделі ринкових реформ в Україні
В Трегобчук, О Веклич
Економіка України, 12-23, 1997
311997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20