Подписаться
Оксана Веклич, Veklych Oksana
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Еономічний механізм екологічного регулювання в Украіні
ОО Веклич
[б. в.], 2003
2192003
Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку
Б Данилишин, О Веклич
Економіка України 7, 13-23, 2008
1182008
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацький, ...
Университетская книга, 2009
1162009
Сучасний стан та ефективність економічного механізму екологічного регулювання
ОО Веклич
Економіка України, 62-70, 2003
1132003
Эколого-экономические противоречия
ОА Веклич
Наук. думка, 1991
931991
Удосконалення економічних інструментів екологічного управління в Україні
О Веклич
Економіка України, 65-74, 1998
771998
Формування економічного механізму сталого розвитку України
ОО Веклич
Вісник НАН України, 3-16, 2000
712000
Экологическая рента: сущность, разновидности, формы
О Веклич
Вопросы экономики, 104-110, 2006
642006
Економічний механізм природокористування: аналіз дієвості
О Веклич
Вісник Національної академії наук України, 35-42, 2001
582001
Ефект декаплінгу як фактор взаємозв’язку між економічним зростанням і тиском на довкілля
Б Данилишин, О Веклич
Вісник Національної академії наук України, 12-18, 2008
562008
Сучасні тенденції фінансового забезпечення природоохоронної діяльності в Україні
ОО Веклич
Фінанси України, 20-34, 2009
542009
Потрібен" євроремонт" економічного механізму екологічного регулювання
О Веклич, В Бугас
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2006
502006
Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду: монографія/ОО Веклич/НАН України, Ін-т економіки
ОО Веклич
К.: Вид-во «Либідь, 2001
482001
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
472009
Урахування природного капіталу як базового компонента економічного розвитку України
О Веклич, Т Яхеєва
Економіка України, 73-80, 2004
462004
Екологічна ціна” економічного зростання України
О Веклич, М Шлапак
Економіка України, 38-45, 2012
442012
Индикатор подлинного прогресса как адекватный макроэкономический показатель общественного благосостояния
БМ Данилишин, ОА Веклич
Проблемы прогнозирования, 103-112, 2010
382010
Удосконалення системи екологічного оподаткування
ОО Веклич
Фінанси України, 3-11, 2001
362001
Совершенствование экономических инструментов экологического управления в Украине
О Веклич
Экономика Украины, 65-74, 1998
361998
Необхідність еколого-економічної моделі ринкових реформ в Україні
В Трегобчук, О Веклич
Економіка України, 12-23, 1997
341997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20