Підписатись
Igor Emelyanov (Ігор Ємельянов)
Igor Emelyanov (Ігор Ємельянов)
National Museum of Natural History, Ukraine (Національний науково-природничий музей НАН України)
Підтверджена електронна адреса в museumkiev.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и эволюции экосистем [Diversity and its role in functional stability and evolution of ecosystems]
ИГ Емельянов
Киев, 1999
2051999
Taxonomy and nomenclature of mammals of Ukraine
IV Zagorodniuk, IG Emelianov
Proceedings of the National Museum of Natural History 10, 5-30, 2012
1032012
Разнообразие и устойчивость биосистем
ИГ Емельянов
Успехи современной биологии 114 (3), 304-318, 1994
871994
Таксономія і номенклатура ссавців України
ІВ Загороднюк, ІГ Ємельянов
Вісник Національного науково-природничого музею, 5-30, 2012
742012
Комплексные подходы в изучении популяций мелких млекопитающих
ВА Межжерин, ИГ Емельянов, ОА Михалевич
Киев: Наукова думка, 1991
731991
Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні
ДМ Гродзинський, ЮР Шеляг-Сосонко, ТМ Черевченко, ІГ Ємельянов, ...
К.: Вид. дім. "Академперіодика", 2001
582001
Оценка таксономического разнообразия фаунистических комплексов
ИВ Загороднюк, ИГ Емельянов, ВН Хоменко
gen 1, 3, 1995
571995
Экологические аспекты концепции биоразнообразия
ЮР Шеляг-Сосонко, ИГ Емельянов
Екологія та ноосферологія 3 (1-2), 131-140, 1997
411997
Биоразнообразие как функциональная основа екосистем
ВЛ Булахов, ИГ Емельянов, АЕ Пахомов
40*2003
Роль разнообразия в функционировании биологических систем
ИГ Емельянов
К.: Ин-т зоологии АН Украины 64, 1992
401992
Таксономическая структура и сложность биотических сообществ
ИГ Емельянов, ИВ Загороднюк, ВН Хоменко
Екологія та ноосферологія 8 (4), 6-18, 1999
391999
Концептуальні засади наукового розуміння біорозмаїття
ЮР Шеляг-Сосонко, ІГ Ємельянов
Конвенція про біологічне розмаїття: громадська обізнаність і участь, 11-23, 1997
251997
Криптичне різноманіття ссавців у Східній Європі як віддзеркалення багатоманітності проявів виду
І Загороднюк, І Ємельянов
Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Біологія 22, 166-178, 2008
232008
Таксономическое разнообразие фаунистических комплексов и стратегия сохранения генофонда животного мира
ИГ Емельянов, ИВ Загороднюк
Проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия.–Фрунзе: Илим, 45-46, 1990
221990
Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи
ЮР Шеляг-Сосонко, ДВ Дубина, ЛП Вакаренко, ЯІ Мовчан, ЯП Дідух, ...
Київ: Хімджест, 2003
212003
Диагностика малой и белобрюхой белозубок (Soricidae)
ИГ Емельянов, ИВ Жежерин
Вестн. зоологии, 39-46, 1990
211990
Вид в екології як популяційна система та як компонент біотичного угруповання
ІГ Загороднюк, І. В., Ємельянов
Вісник Дніпропетровського університету (Сер. “Біологія, Екологія”) 1 (11), 8-13, 2003
192003
О выделении возрастных групп у полевки общественной (Microtus socialis Pall.)
ИГ Емельянов, СИ Золотухина
Докл. Ан УССР. Сер. Б 7, 661-663, 1975
16*1975
Underground rodents as life type of mammals
MA Korobchenko, IV Zagorodniuk, IG Emelianov
Proceedings of the National Museum of Natural History 8, 5-32, 2010
152010
Cryptic diversity of mammals in Eastern Europe as reflection of variety of species phenomena
I Zagorodniuk, I Emelyanov
Scientific Bulletin of the Uzhgorod University. Series Biology 22, 166-178, 2008
152008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20