Подписаться
Ольга Мілютіна
Ольга Мілютіна
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Полікультурна освіта учнів середньої загальноосвітньої школи у Великій Британії
ОК Мілютіна
URL: http://www. lib. uaru. net/diss/cont/344784. htm/(дата звернення: 29.07 …, 2008
192008
Полікультурна освіта школярів у Великій Британії:[монографія]/Ольга Костянтинівна Мілютіна
ОК Мілютіна
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008
172008
Концептуальні підходи до полікультурної освіти школярів у розвинутих країнах всіту
О Мілютіна
Studies in Comparative Education, 2009
142009
Полікультурна освіта молоді в Україні: державна політика і педагогічна стратегія
О Мілютіна
Рідна школа, 930-931, 2007
92007
Полікультурна освітамолоді шкільного віку: європейський підхід
О Мілютіна
Studies in Comparative Education, 2011
32011
Полікультурна освіта як складова національного курикулуму Великої Британії
О Мілютіна
Порівняльно-педагогічні студії, 116-122, 2010
22010
Філософські витоки полікультурної освіти молоді у європейських країнах
ОК Мілютіна
22005
Підготовка вчителя до роботи у полікультурному освітньому просторі Великої Британії
ОК Мілютіна
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія …, 2005
22005
Культурний вимір глобалізаційного контексту сучасної освіти
О Мілютина
Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура …, 0
2
Реліпєзнавчі навчальні курси як засіб полікультурної освіти школярів у Великій Британії
ОК Мілютіна
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2012
12012
Підготовка британських вчителів до фахової діяльності в умовах полікультурного освітнього простору
О Мілютіна
Studies in Comparative Education, 2009
12009
ДУАЛЬНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ
ОК Мілютіна
ВІСНИК, 86, 2020
2020
Актуальні проблеми виховання в сучасному світі
ОС Радул
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 12-17, 2019
2019
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Сьогодні, як і раніше, важливими проблемами людства були і є проблеми …
О Алексєєва, Н Лавриченко, О Мілютіна, М Шабінський
Наукові записки/Ред. кол.: ВФ Черкасов, ВВ Радул, НС Савченко та ін.–Випуск …, 2019
2019
ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА: ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
М Лещенко, О Мілютіна, Н Міропольська, О Сухомлинська
РОЗДІЛ І. ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА АС МАКАРЕНКА У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ДИТИНСТВА, 117, 2018
2018
Гендерні особливості в процесі міжкультурної комунікації
ОК Мілютіна, НВ Кадикова, НО Падалка
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2017
2017
КАТЕГОРИЯ ОТРИЦАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
О Мілютіна
Актуальные проблемы лингводидактики, 2015
2015
Проблема співвідношення понять культура школи та клімат школи в сучасній американській педагогічній думці
ОК Мілютіна
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 271-277, 2014
2014
Полікультурна освіта як засіб соціалізації школярів країн Західної Європи в умовах глобалізаційних процесів
О Мілютіна
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
2005
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
Т Маляренко, О Мілютіна
Лілія Бабич, 293, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20