Антонина Максимовна Нагорная (Антоніна М. Нагорна; Аntonina M. Nahorna; Аntonina M. Nagorna)
Антонина Максимовна Нагорная (Антоніна М. Нагорна; Аntonina M. Nahorna; Аntonina M. Nagorna)
SI "Kundiiev Institute of Occupational Health of NAMS of Ukraine"
Підтверджена електронна адреса в nanu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Здоров’я людини та екологія
МІ Хижняк, АМ Нагорна
К.: Здоров’я 232, 5, 1995
1041995
Здоров’я людини та екологія
МІ Хижняк, АМ Нагорна
К.: Здоров’я 232, 5, 1995
1041995
Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ
ЮИ Кундиев, АМ Нагорная
Издательский дом «Авицена», 2007
802007
Проблема якості в охороні здоров’я
АМ Нагорна, АВ Степаненко, АМ Морозов
Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002
802002
Професійна захворюваність в Україні в динаміці довгострокового спостереження
ЮІ Кундієв, АМ Нагорна
Український журнал з проблем медицини праці, 2005
592005
Роль стресса в формировании здоровья населения: структурный анализ
ЮИ Кундиев, ВВ Кальниш, АМ Нагорная
Журн. АМН України 8 (2), 335-345, 2002
442002
Порівняльна характеристика стану професійної захворюваності в Україні і світі
ЮІ Кундієв, АМ Нагoрна, ЛО Добровольський
Український журнал з проблем медицини праці, 3-11, 2009
252009
Структурный анализ формирования здоровья населения Украины в экологически неблагоприятных условиях
ЮИ Кундиев, АМ Нагорная, ВВ Кальниш
Журн. АМН України 9 (1), 93-104, 2003
252003
ПРОФЕСІЙНИЙ РАК ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА
ЮІ Кундієв, АМ Нагорна, ДВ Варивончик
Науково-виробниче пiдприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН Украiни, 2008
242008
Соцiально-економiчнi детермiнанти здоров’я населення України
АМ Нагорна
Журнал АМН України 9 (2), 325-345, 2003
242003
Здоров’я: фундаментальні і прикладні аспекти
АМ Нагорна
Монографія/АМ Наь 1, 2006
212006
Сучасний стан здоров’я підлітків і молоді України та заходи щодо його збереження і покращення
АМ Нагорна, ТС Грузєва, ТК Кульчицька
Лік. справа, 177-181, 1998
211998
Репродуктивне здоров’я та статеве виховання молоді: Монографія
АМ Нагорна, ВВ Беспалько
К.: вид-во Європейського університету, 2004.–407 с, 2004
192004
The state of occupational morbidity in period of legisl ative changes in Ukraine
SМP Nahorna АМ, PМ Vitte, ІG Коnono-va, NК Pyatnoitsa-Gorpynchenko
Ukr. J. Occup. Health 46 (1), 3-15, 2016
162016
Наркоманiя: адаптацiя молодi до працi та життя
АМ Нагорна, ВВ Безпалько
Кам’янець-Подiльск: Аксiома, 2005
162005
Онкологическая заболевавмость работников асбестоцементных производств
AM Нагорная, ДВ Варивончик, ЮИ Кундиев, ЗП Федоренко, EЛ Горох, ...
Медицина труда и промышленная экология, 27-33, 2008
152008
Загальна й професійна захворюваність працюючого населення
АМ Нагорна
Гігіºнічна наука та практика на рубежі століть: матеріали XIV з’їзду …, 2004
142004
Профілактика наркоманії серед підлітків: Навчальний посібник
АМ Нагорна, ВВ Беспалько
Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001
142001
Динаміка професійної захворюваності в Україні та досвід інституту медицини праці НАМН України
ЮІ Кундієв, АМ Нагорна, МП Соколова, ІГ Кононова
Український журнал з проблем медицини праці, 11-22, 2013
132013
Occupational health in Ukraine
YI Kundiev, AM Nahorna, VI Chernyuk
An epidemiological analysis/Kundiev YI, Nahorna AM/Kiev: Avicenna, 2007
132007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20