Miroshnyk Nataliia
Miroshnyk Nataliia
Institute for Evolutionary Ecology of NAS of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в ieenas.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Біологічні особливості лісових екосистем Правобережжя середнього Дніпра в умовах антропогенного впливу
НВ Мірошник
Автореф. дис. Київ, 2010
42010
Biologichni osoblivosti lisovih ekosistem Pravoberezhzhya serednogo Dnipra v umovah antropogennogo vplivu
NV Miroshnik
Thesis of Doctoral Dissertation. Kiev, 2010
42010
Антропогенні зміни екологічних умов фітоценозів долин середніх річок України
ГТО Лавров В.В., Блінкова О.І., Мірошник Н.В.
Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. 24 (2), 501–511., 2016
3*2016
Сучасні методичні підходи до оцінювання стану паркових лісових екосистем
НВ Мірошник, ОВ Тертична, ІК Тесленко
Фактори експериментальної еволюції організмів, 308-314, 2018
12018
Екологічна оцінка стану атмосферного повітря за умов різних технологій виробництва продукції птахівництва
НМ О. Тертична, О. Бригас, Л. Свалявчук
Science Rise: Biological Science. 3 (6), 18–21, 2017
12017
Dependence of grass cover taxonomic and ecological structure on the anthropogenic impact in forest ecosystems
NV Miroshnik, OV Tertychna
Ukrainian Journal of Ecology 6 (01), 29-40, 2016
12016
Anthropogenic changes in environmental conditions of phytocoenoses on the middle-sized Ukrainian river valleys (based on the example of the river Tyasmyn-a tributary of the …
VV Lavrov, OI Blinkova, NV Miroshnyk
Biosystems Diversity 24 (2), 2016
12016
The herbaceous tier analysis in protective forest plantations, Ukraine PHYTOLOGIA BALCANICA
GTOYSA Lavrov V.V., Miroshnyk N.V.
Ukraine PHYTOLOGIA BALCANICA 25, 345-361, 2020
2020
Оцінювання екологічних загроз парковим лісовим екосистемам
НВ Мірошник, ОВ Тертична, ІК Тесленко
Фактори експериментальної еволюції організмів 25, 348-354, 2019
2019
Biochemical stress markers of plants in conditions of forest and park ecosystems
TI Klyachenko О., Likhanov А., Miroshnyk N.
Book of proceedings X International Scientific Agriculture Symposium …, 2019
2019
Оцінювання структурно-функціональної організації паркових екосистем м. Києва за ступенем антропогенного навантаження
ТІК Мірошник Н.В., Тертична О.В.
ІІІ Міжнародна наукова конференція «Природні ресурси прикордонних територій …, 2019
2019
Флористичні особливості парку «Перемога», м. Київ
ТІК Мірошник Н.В.
Синантропізація рослинного покриву України, 109-113, 2019
2019
Alien species in city park ecosystems of Kiev, Ukraine
ZKE Miroshnyk N., Trajanovski S., Trichkova T., Tomov R., Vladimirov V ...
Book of Abstracts, Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 9th …, 2019
2019
Biochemical stress markers of plants in conditions of forest and park ecosystems
TI Klyachenko O., Likhanov A., Miroshnyk N.
Book of Abstracts. X International Scientific Agricultural Symposium …, 2019
2019
Особенности оценки угроз биоразнообразию в условиях урбоэкосистемы
МН В
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием …, 2019
2019
Іntegrated assessment of the park forest ecosystems state
M N.V.
Actual problems of renewable power engineering, construction and …, 2019
2019
Методика інтегрального оцінювання стану паркових лісових екосистем в умовах комплексного антропогенного навантаження
ВВЛ консультант), НВ Мірошник, ТВШ к.б.н., ІК Тесленко, ГЮ Гончар
2018
Экологическое зонирование территорий с учетом роли сохранившихся естественных экосистем (на примере г. Киева)
ТИК Мирошник Н.В.
Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 27 (4(2)), 32-40, 2018
2018
Проблеми та вектори інтегрального оцінювання стану паркових лісових екосистем у міському середовищі
ІКТ Н.В. Мірошник
Регіональні проблеми охорони довкілля. Матеріали Міжнародної наукової …, 2018
2018
Використання інтегральних показників стану паркових лісових екосистем для біоіндикації антропогенного навантаження
ТІК Мірошник Н.В., Тертична О.В.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20