Petro Gudz, Петро Гудзь
Petro Gudz, Петро Гудзь
National University "Zaporizhzhia Polytechnic"
Підтверджена електронна адреса в zp.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічні проблеми розвитку курортно-рекреаційних територій
ПВ Гудзь
Донецьк: Юго-Восток, 57, 2001
842001
Механізм розвитку курортно-рекреаційних територій у сучасних умовах
ПВ Гудзь
Інститут економіко-правових досліджень НАН України./Гудзь ПВ–Донецьк, 2003
272003
Економiчнi проблеми розвитку курортно-рекреацiйних територiй
ПВ Гудзь
Iнститут економiко-правових дослiджень, 269, 2001
222001
Диагностика развития регионов: структура, границы, методы
ВН Василенко, ПВ Гудзь, ОА Кратт
Донецк: Юго-Восток, 2009
172009
Аналіз зарубіжного досвіду застосування системного управління логістичною діяльністю
ПВ Гудзь, ТІ Остапенко
Бізнес інформ, 139-142, 2011
152011
Оценка изменения потенциала территории как начальная стадия экономической диагностики ее развития
ВН Василенко, ПВ Гудзь, МГ Слоква
Экономика и право, 26, 2010
112010
Методичні основи використання програмно-цільового підходу в управлінні інвестиційною програмою розвитку металургійного підприємства
ПВ Гудзь, IА Нечаева
Экономический вестник Донбасса, 2010
112010
Економічна ефективність використання природних рекреаційних ресурсів
П Гудзь
Регіональна економіка.—2000.- №3, 148-155, 0
11*
Информация в системе маркетингового управления курортным городом
ПВ Гудзь
Економіка та право, 71-74, 2001
102001
Парадигма просторового розвитку регіонів: від обгрунтування теорії до практики реалізації
ВМ Василенко
Экономика и управление, 14-20, 2011
82011
Механiзм розвитку курортно-рекреацiйних територiй у сучасних умовах: Дисертацiя… д-ра екон. наук: 08.10. 01
ПВ Гудзь
72003
Розвиток морських портових комплексів на основі регіональної логістики
П Гудзь
Регіональна економіка, 35-41, 2006
62006
Инновационная практика внедрения системы управления качеством ISO 9001: 2000 на муниципальные услуги
ПВ Гудзь
Российское агентство поддержки малого бизнеса.(Электронный ресурс].-Режим …, 2000
62000
Кореляційно-регресійний аналіз впливу податкових пільг на бюджетні надходження у промисловому регіоні
ПВ Гудзь
Економічний часопис-ХХІ, 26-30, 2012
52012
Методологія економічної діагнос тики розвитку територій (регіонів): методика дослі дження
ПВ Гудзь
Інноваційні шляхи розвитку курортно рек реаційних регіонів і ринків: зб …, 0
5
Ціновий фактор розподілу регіонального ринку житла
ПВ Гудзь, СВ Шарова
Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» Хмельницького …, 2011
42011
Маркетинговое управление обеспечения конкурентного преимущества курортного города
ПВ Гудзь
Режим доступа: http://www. euroway. berdyansk. net/nauka_konf8-3. doc, 2006
42006
Методологічні основи дослідження розвитку курортно-рекреаційної економіки
ПВ Гудзь
Регіональні проблеми розвитку туризму та рекреації: Зб. наук. пр.–Донецьк, 20-31, 2005
42005
Розробка системи індикаторів моніторингу стратегічного планування розвитку територіальної громади міста
ВН Амітан, ПВ Гудзь
Економіка та право. Науковий журнал, 11, 2005
42005
Экономические проблемы развития курортно-рекреационных территорий–Донецк.:“
ПВ Гудзь
Липецк: Юго-Восток, 2001
42001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20