Світлана Коломієць
Світлана Коломієць
Сумський державний університет, кафедра економічної кібернетики
No verified email
TitleCited byYear
Синергетичні аспекти освіти: питання методології
С Коломієць
Гуманізація навчально-виховного процесу.–Випуск LV.–Частина І.–Слов’янськ, 23-36, 2011
132011
Синергетичний підхід до системи вищої освіти в умовах інформаційного суспільства
СВ Коломієць
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.–2009.–Вип 149…, 2009
102009
До питання реформування вищої освіти в умовах інформаційного суспільства.
СВ Коломієць, СВ Коломиец
Черкаський університет, 2008
52008
Сучасні технології виробництва деталей машин
СМ Коломієць
Вісник Харківського національного технічного університету сільського…, 2015
42015
Перспективы развития технико-технологического обеспечения молочного животноводства
ВВ Шацький, СМ Коломієць, СМ Коломоец, ОГ Скляр, АГ Скляр
42010
Якість змішування компонентів раціону-основа підвищення продуктивності тварин
ВВ Шацький, ВМ Кюрчев, ВН Кюрчев, ДО Мілько, ДА Милько, ...
ТДАТУ, 2011
32011
Синергетична парадигма освіти як фактор вдосконалення навчально-виховного процесу
СВ Коломієць, СВ Коломиец
32010
Напрями розвитку кормовиробництва України
СМ Коломієць, ВВ Крилов
32009
Динаміка бактеріологічних та планіметричних показників рани під дією наночастинок срібла, стабілізованих похідним 3-гідроксипіридину та полівінілпіролідоном
ВІ Ляховський, ГА Лобань, ОВ Ганчо, ОМ Важнича, СВ Коломієць, ...
Ліга-Інформ, 2016
22016
Оцінка викидів забруднюючих речовин в процесі технологічного циклу обслуговування транспортних засобів
ВП Матейчик, МВ Половко, СВ Коломієць
Вісник СевНТУ. Сер.: Машиноприладобудування та транспорт, 166-169, 2013
22013
Теорія випадкових процесів
СВ Коломієць, СВ Коломиец
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
22013
Особливості розвитку свинарства та вівчарства в Україні
ВВ Шацький, СМ Коломієць
22009
Професіоналізм викладача вищого навчального закладу як фактор вдосконалення навчально-виховного процесу
СВ Коломієць, СВ Коломиец
Черкаський університет, 2009
22009
Синергетична парадигма як основа розвитку сучасної вищої освіти
СВ Коломієць
Вища освіта України. Тематичний випуск Вища освіта України у контексті…, 0
2
Деонтологія і професійна етика в діяльності лікаря-стоматолога
ОВ Рибалов, ІЮ Литовченко, СВ Коломієць, ВЛ Прочанкіна, ...
Вищий державний навчальний заклад України Українська медична стоматологічна…, 2018
12018
До питання організації самостійної роботи студентів в умовах застосування електронних засобів навчання
СВ Коломієць
Сумський державний університет, 2014
12014
Модель распределения плотности зерновых материалов при однослойной подаче
ВВ Шацкий, ДВ Демьяненко, ВА Чумак, СМ Коломиец
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 92-102, 2013
12013
Роль антиоксидантів в комплексному лікуванні гострих запальних процесів щелепно-лицевої ділянки одонтогенної етіології
СВ Коломієць
Вісник проблем біології і медицини, 274-277, 2013
12013
Використання ділових ігор у вивченні ділової іноземної мови у ВНЗ
Я Гриценко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 111-116, 2013
12013
Удосконалення системи екологічного менеджменту автотранспортного підприємства
СВ Коломієць, ТО Дмитраш, АВ Кіт, ЮС Ткаченко
Вісник [Національного транспортного університету], 374-379, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20