Світлана Коломієць
Світлана Коломієць
Сумський державний університет, кафедра економічної кібернетики
No verified email
TitleCited byYear
Синергетичні аспекти освіти: питання методології
С Коломієць
Гуманізація навчально-виховного процесу.–Випуск LV.–Частина І.–Слов’янськ, 23-36, 2011
142011
Синергетичний підхід до системи вищої освіти в умовах інформаційного суспільства
СВ Коломієць
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.–2009.–Вип 149…, 2009
102009
До питання реформування вищої освіти в умовах інформаційного суспільства.
СВ Коломієць, СВ Коломиец
Черкаський університет, 2008
52008
Сучасні технології виробництва деталей машин
СМ Коломієць
Вісник Харківського національного технічного університету сільського…, 2015
42015
Перспективы развития технико-технологического обеспечения молочного животноводства
ВВ Шацький, СМ Коломієць, СМ Коломоец, ОГ Скляр, АГ Скляр
42010
Якість змішування компонентів раціону-основа підвищення продуктивності тварин
ВВ Шацький, ВМ Кюрчев, ВН Кюрчев, ДО Мілько, ДА Милько, ...
ТДАТУ, 2011
32011
Синергетична парадигма освіти як фактор вдосконалення навчально-виховного процесу
СВ Коломієць, СВ Коломиец
32010
Напрями розвитку кормовиробництва України
СМ Коломієць, ВВ Крилов
32009
Теорія випадкових процесів
СВ Коломієць, СВ Коломиец
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
22013
Особливості розвитку свинарства та вівчарства в Україні
ВВ Шацький, СМ Коломієць
22009
Професіоналізм викладача вищого навчального закладу як фактор вдосконалення навчально-виховного процесу
СВ Коломієць, СВ Коломиец
Черкаський університет, 2009
22009
До питання організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей
СВ Коломієць, СВ Коломиец, ВІ Пугач
Українська Асоціація “Жінки в науці та освіті”, Харківський національний…, 2004
22004
Синергетична парадигма як основа розвитку сучасної вищої освіти
СВ Коломієць
Вища освіта України. Тематичний випуск Вища освіта України у контексті…, 0
2
Деонтологія і професійна етика в діяльності лікаря-стоматолога
ОВ Рибалов, ІЮ Литовченко, СВ Коломієць, ВЛ Прочанкіна, ...
Вищий державний навчальний заклад України Українська медична стоматологічна…, 2018
12018
Динаміка бактеріологічних та планіметричних показників рани під дією наночастинок срібла, стабілізованих похідним 3-гідроксипіридину та полівінілпіролідоном
ВI Ляховський, ГА Лобань, ОВ Ганчо, ОМ Важнича, СВ Коломієць, ...
Ліга-Інформ, 2016
12016
Модель распределения плотности зерновых материалов при однослойной подаче
ВВ Шацкий, ДВ Демьяненко, ВА Чумак, СМ Коломиец
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, 92-102, 2013
12013
Оцінка викидів забруднюючих речовин в процесі технологічного циклу обслуговування транспортних засобів
ВП Матейчик, МВ Половко, СВ Коломієць
Вісник СевНТУ. Сер.: Машиноприладобудування та транспорт, 166-169, 2013
12013
Використання ділових ігор у вивченні ділової іноземної мови у ВНЗ
Я Гриценко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 111-116, 2013
12013
Зміна ролі викладача в умовах застосування електронних засобів навчання
СВ Коломієць, СВ Коломиец
Сумський державний університет, 2013
12013
Корекція імунологічного статусу пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта в післяопераційний період
ПМ Скрипников, СВ Коломієць, ЮВ Сенчакович, ЮМ Вітко
Вищий державний навчальний заклад України Українська медична стоматологічна…, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20