Кафедра фінансів та економіки
Кафедра фінансів та економіки
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інвестиційний потенціал заощаджень фізичних осіб та механізми його реалізації
АЮ Рамський
Актуальні проблеми економіки, 173-178, 2007
402007
Экономический механизм социального страхования
В Столяров, Л Васечко
Столяров, Л. Васечко [Электронный ресурс]. URL: http://efaculty. kiev. ua …, 2012
262012
Економічний механізм соціального страхування
ВФ Столяров, ЛІ Васечко
Фінанси України, 31-43, 2007
222007
Шляхи збільшення обсягу прибутку та підвищення дієвості управління прибутком промислового підприємства в сучасних умовах господарювання
ВВ Лойко, ЄС Несенюк
International scientific journal, 68-71, 2015
192015
Оптимізаційна модель фінансового механізму соціального страхування України
ЛМ Бабич, ЛІ Васечко
Актуальні проблеми економіки, 91, 2009
192009
Экономический механизм социального страхования [Электронный ресурс]
В Столяров, Л Васечко
Режим доступа: http://efaculty. kiev. ua/analytics/str/3, 2008
172008
Інвестиційний потенціал домогосподарств: монографія
АЮ Рамський
К.: КНУТД 352, 14, 2014
152014
Співвідношення понять «фінансовий механізм»,«механізм фінансування»,«фінансове забезпечення»,«фінансове регулювання»
Л Васечко
ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ.-Серія екон.-2009.-Вип 41, 103-107, 2009
152009
Загрози економічній безпеці промислового підприємства: сутність та класифікація
ВВ Лойко
Ефективна економіка, 2015
142015
Енергетична безпека в контексті економічної безпеки
ВВ Лойко
Ефективна економіка, 2013
142013
СУЩНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ В КИБЕРНЕТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИХ РОЛЬ В ДОСТИЖЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРЕВОСХОДСТВА
ПИ Антонович, ИВ Шаравов, ВВ Лойко
Вестник Академии военных наук, 41-45, 2012
102012
Огляд понятійного апарату фінансово–економічної безпеки підприємства
ЛІ Васечко
Формування ринкових відносин в Україні, 115-118, 2012
102012
Банківська система України: стан та перспективи розвитку
ВВ Лойко, ВВ Павленко
Ефективна економіка, 2015
92015
Стан та перспективи розвитку легкої промисловості в контексті економічної безпеки України
ВВ Лойко, ДМ Лойко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
82013
Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки: монографія
АЮ Рамський
К.: КНУТД, 117, 2011
82011
Ґенеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні
ЛІ Васечко
Економіка. Фінанси. Право, 32-34, 2005
82005
Систематизація загроз регіональній економічній безпеці за допомогою експертної системи
ВВ Лойко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2013
72013
Взаємозв’язок понять ризику, небезпеки і загрози у контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки
АО Новіков
International scientific journal, 136-138, 2015
6*2015
Економіка підприємства: навч. посібн.
ВВ Лойко
К.: КНУТД 267, 2015
62015
Моніторинг рівня економічної безпеки промислового підприємства
ВВ Лойко
Ефективна економіка, 2015
62015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20