Кафедра фінансів та економіки
Кафедра фінансів та економіки
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інвестиційний потенціал заощаджень фізичних осіб та механізми його реалізації
АЮ Рамський
Актуальні проблеми економіки, 173-178, 2007
372007
Экономический механизм социального страхования
В Столяров, Л Васечко
Столяров, Л. Васечко [Электронный ресурс]. URL: http://efaculty. kiev. ua …, 2012
252012
Економічний механізм соціального страхування
ВФ Столяров, ЛІ Васечко
Фінанси України, 31-43, 2007
212007
Оптимізаційна модель фінансового механізму соціального страхування України
ЛМ Бабич, ЛІ Васечко
Актуальні проблеми економіки, 91, 2009
182009
Экономический механизм социального страхования [Электронный ресурс]
В Столяров, Л Васечко
Режим доступа: http://efaculty. kiev. ua/analytics/str/3, 2008
162008
Шляхи збільшення обсягу прибутку та підвищення дієвості управління прибутком промислового підприємства в сучасних умовах господарювання
ВВ Лойко, ЄС Несенюк
International scientific journal, 68-71, 2015
132015
Співвідношення понять «фінансовий механізм»,«механізм фінансування»,«фінансове забезпечення»,«фінансове регулювання»
Л Васечко
ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ.-Серія екон.-2009.-Вип 41, 103-107, 2009
132009
Енергетична безпека в контексті економічної безпеки
ВВ Лойко
Ефективна економіка, 2013
112013
Інвестиційний потенціал домогосподарств: монографія
АЮ Рамський
К.: КНУТД 352, 14, 2014
102014
СУЩНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ В КИБЕРНЕТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИХ РОЛЬ В ДОСТИЖЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРЕВОСХОДСТВА
ПИ Антонович, ИВ Шаравов, ВВ Лойко
Вестник Академии военных наук, 41-45, 2012
102012
Огляд понятійного апарату фінансово–економічної безпеки підприємства
ЛІ Васечко
Формування ринкових відносин в Україні, 115-118, 2012
92012
Загрози економічній безпеці промислового підприємства: сутність та класифікація [Електронний ресурс]
ВВ Лойко
Ефективна економіка, 2015
82015
Стан та перспективи розвитку легкої промисловості в контексті економічної безпеки України
ВВ Лойко, ДМ Лойко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
82013
Ґенеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні
ЛІ Васечко
Економіка. Фінанси. Право, 32-34, 2005
82005
Банківська система України: стан та перспективи розвитку
ВВ Лойко, ВВ Павленко
Ефективна економіка, 8, 2015
62015
Механізм управління гнучкістю ресурсного потенціалу страхових компаній
ОО Сосновська
Бізнес Інформ, 393-400, 2014
62014
Моніторинг рівня економічної безпеки промислового підприємства
ВВ Лойко
Ефективна економіка, 2015
52015
Інвестиційно-інноваційна складова економічної безпеки на регіональному рівні
МП Денисенко, ВВ Лойко
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер …, 2013
52013
Оперативна оцінка рівня економічної безпеки за допомогою експертної системи
ВВ Лойко
Управління проектами та розвиток виробництва, 22-26, 2013
52013
Структурні компоненти фінансового механізму соціального страхування
ЛІ Васечко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
52011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20