Олена Колодій Kolodii Olena
Олена Колодій Kolodii Olena
Полтавська державна аграрна академія, кафедра філософії, історії та педагогіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdaa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Stimulating the increasing of natural soil fertility: economic and environmental aspects
IO Yasnolob, TO Chayka, OA Galych, OS Kolodii, SE Moroz, NY Protsiuk, ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (3), 267-271, 2019
122019
Експериментальні дослідження параметрів струминного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків щільового типу
КО Самойчук, КО Самойчук, ОО Ковальов, АА Ковалев, НО Паляничка, ...
92019
Оптимізація експериментальних параметрів та визначення експериментального значення критерію вебера струминно-щілинного гомогенізатора молока
КО Самойчук, КО Самойчук, ОО Ковальов, АА Ковалев, ОС Колодій, ...
ТДАТУ, 2019
72019
Аналіз методів збільшення врожайності сільськогосподарських культур та вимоги до сепаруємого матеріалу
СВ Кюрчев, ОС Колодій
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
72012
Результати дослідження раціональних розмірів вертикального аспіраційного каналу сепаратора насіння сільскогосподарських культур
СВ Кюрчев, ОС Колодій
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
62014
Обґрунтування конструктивно–технологічних параметрів пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника: автореферат дис.... канд. техн. наук: 05.05. 11
ОС Колодій, АС Колодий
ТДАТУ, 2015
52015
Понятійна структура категорії" патріотизм"
ОС Колодій
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 71-75, 2010
42010
Організація самостійної роботи студентів ВНЗ та її роль у процесі професійної підготовки
ОВ Сушко, ОВ Сушко, ОС Колодій, АС Колодий
ТДАТУ, 2018
22018
Інформаційні технології як фактор підвищення ефективності вибору технологічних рішень
ОВ Сушко, ОВ Сушко, ОС Колодій, АС Колодий
ФОП Однорог ТВ, 2019
12019
Виховання патріотизму студентів ВНЗ
ОС Колодій, МВ Левківський
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014
12014
Методика дослідження раціонального діаметра патрубка постачання насіння в середині вертикального аспіраційного каналу
СВ Кюрчев, СВ Кюрчев, ОС Колодій, АС Колодий
12013
Виховання патріотичних цінностей у майбутніх фахівців-аграрників
ОС Колодій
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2011
12011
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ професорсько-викладацького складу 22–23 квітня 2020 р.
ВВ Писаренко, АС Семигреєнко, ІІ Ноздрін, ТВ Дядик, ТВ Боровик, ...
2020
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «РИЗИК»(ФЛОСОФСЬКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ)/Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали ІІ Міжнар …
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
Філософсько-економічні аспекти визначення поняття" ризик" в умовах глобалізаційних процесів
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
Філософсько-політичні аспекти вирішення протиріччя «влада− знання» в умовах трансформації громадянського суспільства в Україні.//«Політичні трансформації сучасного суспільства …
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
Методологічні основи забезпечення якості викладання філософських дисциплін в умовах сучасних інформаційних технологій. Матеріали 51-ї науково-методичної конференції викладачів …
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
Особливості формування філософсько-освітянських ідей МВ Гоголя (критично-порівняльний аналіз). Філософські обрії: Наук.-теорет. журн./Ін-т філософії ГС Сковороди НАН України …
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF CIVILIZATIONAL DYNAMICS
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ОС Колодій
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20