Olga Artemenko
Olga Artemenko
кафедра комп'ютерних систем і технологій Буковинський університет
Verified email at bukuniver.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методи побудови густини потенціального поля рекреаційної привабливості території
ЯІ Виклюк, ОІ Артеменко
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, 2009
182009
Використання нечіткої логіки для визначення рекреаційного потенціалу території
ЯІ Виклюк, ОІ Артеменко
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
142008
Інформаційні технології в галузі туризму. Аналіз застосувань та результатів досліджень
ОІ Артеменко, ВВ Пасічник, ВВ Єгорова
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2015
92015
Математичне моделювання рекреаційної привабливості території з використанням ієрархічної системи нечіткої логіки
ОІ Артеменко
Науковий вісник НЛТУ України 21 (5), 2011
82011
E-tourism recommender systems: a survey and development perspectives
O Artemenko, O Kunanets, V Pasichnyk
ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics of Technology …, 2017
72017
Using sentiment text analysis of user reviews in social media for e-tourism mobile recommender systems.
O Artemenko, V Pasichnyk, N Kunanets, K Shunevych
COLINS, 259-271, 2020
62020
Порівняльний аналіз методів fuzzy logic та аналізу ієрархій в задачах визначення привабливості території
ЯІ Виклюк, ОІ Артеменко
62010
Dynamic characteristics of perspective touristic information technologies
O Artemenko, N Kunanec, V Pasichnyk, V Savchuk
ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics of Technology …, 2015
42015
Розрахунок рекреаційної привабливості території з використанням нечіткої логіки
ЯІ Виклюк, О Артеменко
Комп'ютинг 8, 109-118, 2009
32009
Calculation of the territory recreation attractiveness using fuzzy logic
Y Vyklyuk, O Artemenko
International Journal of Computing 8 (2), 109-118, 2014
22014
Інформаційні технології моделювання просторового розвитку туристичної інфраструктури за допомогою асинхронних клітинних автоматів
ОІ Артеменко, БМ Гаць, СФ Шевчук
Науковий вісник НЛТУ України 24 (10), 2014
22014
Метод визначення агрегованого показника туристичної привабливості території на базі нечіткої логіки
ЯІ Виклюк, ОІ Артеменко
Складні системи і процеси, 2012
22012
Проектування та побудова експертної системи аналізу рекреаційної привабливості території
ЯІ Виклюк, ОІ Артеменко
Науковий вісник НЛТУ України 22 (5), 2012
22012
Системні особливості сучасних інформаційних технологій у галузі туризму
ОІ Артеменко, НЕ Кунанець, ВВ Пасічник, ВВ Савчук
Науковий вісник НЛТУ України 25 (9), 2015
12015
Інтелектуальна система аналізу екскурсійних маршрутів
ОІ Артеменко, ВІ Єгорова, ВМ Федченко
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2015
12015
ВикористаннЯ методіВ нечіткоЇ логікИ длЯ визначеннЯ рекреаційноЇ привабливостІ територіЇ адміністративно-територіальниХ одиницЬ
ЯІ Виклюк, ОІ Артеменко, ПМ Брижак
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (4), 4-10, 2010
12010
Визначення рекреаційної привабливості території адміністративних районів на основі нечіткого алгоритму
ЯІ Виклюк, ОІ Артеменко
Донецкий национальный технический университет, 2009
12009
Sentiment Analysis of User Responses of Tourist Services
N Kunanets, Y Oliinyk, A Rzheuskyi, O Artemenko
2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of …, 2019
2019
Sentiment Analysis of User Responses of Tourist Services
YOOA Nataliia Kunanets, Antonii Rzheuskyi
2019 IEEE International Scientific and Practical Conference PROBLEMS OF …, 2019
2019
Using context analysys for providing real time recommendations in e-tourism mobile location-based recommender systems
NKDT Olga Artemenko, Volodymyr Pasichnyk
2019 IEEE 14th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20