Полторецька Наталія Миколаївна
Полторецька Наталія Миколаївна
Уманський національний університет садівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Агробіологічні та екологічні основи виробництва гречки: Монографія
ВЯ Білоножко, АП Березовський, СП Полторецький, НМ Полторецька
Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2010
102010
Агробiологiчнi та екологiчнi основи виробництва гречки: Монографiя За ред. ВЯ Бiлоножка
ВЯ Бiлоножко, АП Березовський, СП Полторецький, НМ Полторецька
62010
Вплив фону живлення, строку та способу сівби на економічні показники різних сортів гречки
НМ Полторецька
НМ Полторецька, ВД Каричковський, 155-161, 0
5
Програмування врожаїв сільськогосподарських культур: для студентів факультету агрономії індивідуальної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101− Агрономія
ОІ Зінченко, СП Полторецький, НМ Полторецька, ВС Кравченко, ...
УНУС, 2016
22016
Особливості формування високопродуктивних посівів сільськогосподарських культур
СП Полторецький, НМ Полторецька, АП Березовський, ВЯ Білоножко
Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання), 2021
2021
НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮПИНУ БІЛОГО (LUPINUS ALBUS L.) ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕРБІЦИДНОГО ВПЛИВУ
СП Полторецький, НМ Полторецька, ЛМ Кононенко, ВС Кравченко
Вісник Уманського НУС, Візаві, Умань, 2021
2021
Енергетична ефективність насінницьких посівів Panicum Miliaceum (L.)
СП Полторецький, ВС Кравченко, АО Яценко, НМ Полторецька
Вісник Уманського НУС, Візаві, Умань, 2021
2021
Агрокліматичне обґрунтування технології вирощування змішаних посівів кукурудзи з високобілковими культурами на силос
ВО Приходько, СП Полторецький, НМ Полторецька, АО Яценко, ...
Видавничо-поліграфічний центр" Візаві", 2021
2021
Кормова продуктивність різних сортів конюшини лучної залежно від елементів технології вирощування
Г Демидась, І Галушко, С Полторецький, Н Полторецька
Belarus. Minsk. Modern scientific researches, 2021
2021
Вплив параметрів щільності на продуктивність агроценозу гірчиці білої
ЛМ Кононенко, НМ Полторецька
Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі, 2020
2020
Ефективність норм висіву гречки в поєднанні з різними способами її сівби
АО Яценко, НМ Полторецька, ЛМ Кононенко
Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі, 2020
2020
Особливості формування врожаю гречки за різних строків сівби. Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі
НМ Полторецька
Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі, 2020
2020
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ СІВБИ ТА РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ
ВС Кравченко, НМ Полторецька, СО Третьякова, ДР Любченко
The 6 th International scientific and practical conference―Eurasian …, 2020
2020
Перелік наукових праць викладача кафедри рослинництва Третьякової СО
СО Третьякова, АО Яценко, СП Полторецький, ЮФ Терещенко, ...
Уманський національний університет садівництва, 2020
2020
Робоча програма з прогнозу і програмування врожаю сільськогосподарських культур для студентів освітнього рівня «Магістр» факультету агрономії за спеціальністю 201 «Агрономія».
СВ Рогальський, ВС Кравченко, НМ Полторецька
Уманський НУС, 2020
2020
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РОСЛИННИЦТВО» 203 «Садівництво та виноградарство»
СП Полторецький, НМ Полторецька, ВС Кравченко, АО Яценко, ...
Уманський НУС, 2020
2020
ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних і самостійних робіт студентами факультету економіки і підприємництва за спеціальністю: 051 …
СП Полторецький, НМ Полторецька, ВС Кравченко, ВС Кононенко, ...
Уманський НУС, 2020
2020
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ (СКЛАДАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА) ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА …
СП Полторецький, НМ Полторецька
Уманський НУС, 2020
2020
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ СУЧАСНИХ ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ОР МАГІСТР ЗА …
СП Полторецький, ВС Кравченко, СО Третьякова, НМ Полторецька
Уманський НУС, 2020
2020
Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур
СВ Рогальський, НМ Полторецька, АО Січкар, СП Полторецький, ...
Уманський НУС, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20