Follow
Роман Камінський
Роман Камінський
Unknown affiliation
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання динаміки оперативності космонавта в умовахтривалого перебування на пілотованих системах
РМ Камінський
Космічна наука і технологія 4 (4), 156-165, 1998
51998
Визначення показника Герста за допомогою фрактальної розмірності, обчисленої клітинковим методом на прикладі коротких часових рядів
ЛЯ Нич, РМ Камінський
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Інформаційні …, 2015
42015
Порівняння методів згладжування часових рядів за критерієм відношення медіан
РМ Камінський, ГР Дмитрів
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
42009
Побудова моделі геоелектричного розрізу за результатами формальної інтерпретації даних методу зондування становленням поля в ближній зоні
РМ Камінський, НБ Шаховська, БТ Лавандівський, ЛГ Савків
Біоніка інтелекту 2 (91), 60-65, 2018
12018
Метод попереднього оброблення первинних геоелектромагнітних даних, отриманих із режимної геофізичної автоматичної станції
РМ Камінський, НБ Шаховська, ЛГ Савків, ЯЮ Варецький, СВ Саварин
Науковий вісник НЛТУ України, 126-134, 2018
12018
Оцінювання ефективності інформаційного пошуку в системах консолідованої інформації
ЛЯ Нич, НБ Шаховська, РМ Камінський
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 103-109, 2016
12016
Оцінювання ефективності індивідуальної інтелектуальної діяльності операторів у системах опрацювання зображень на основі експериментальних даних
ЛЯ Нич, РМ Камінський
Видавництво Львівської політехніки, 2011
12011
Ідентифікація інтелектуальної діяльності операторського персоналу за експериментальними даними
РМ Камінський, ЛЯ Нич
Видавництво Львівської політехніки, 2011
12011
Властивості та характеристики малорозмірних об'єктів в текстових зображеннях систем розпізнавання та обробки зорових образів
Р Камінський
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 153-162, 2005
12005
Особливості формалізації розпізнавання зображень в людино-машинних системах обробки візуальної інформації
РМ Камінський
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000
12000
ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ, ПОДАНИХ ЦІЛОЧИСЕЛЬНИМИ ЕКВІДИСТАНТНИМИ ПОСЛІДОВНОСТЯМИ КІЛЬКОСТІ ЛІТЕР У СЛОВАХ
Р КАМІНСЬКИЙ, Н ШАХОВСЬКА, Б ХУДОБА
Хмельницького національного університету, 26, 2021
2021
Моделювання поведінки оператора технологічного процесу в стресових ситуаціях
Р КАМІНСЬКИЙ, Н ШАХОВСЬКА
Хмельницького національного університету, 81, 2020
2020
Відновлення пропусків у результатах тестування та ідентифікації операторського персоналу
РМ Камінський, НЕ Кунанець, ВВ Пасічник, АМ Худий
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія …, 2018
2018
Математичне забезпечення для бібліотечних працівників
Р Камінський, НЕ Кунанець
Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
Метод пошуку асоціативних залежностей у великих даних
Н Шаховська, Р Камінський, ЄО Засоба
Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: матеріали 9-ої Науково …, 2017
2017
Формальне подання діяльності користувача з виявлення інформаційно-значущих об’єктів
РМ Камінський, ЛЯ Нич, НБ Шаховська
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Інформаційні …, 2015
2015
Особливості взаємодії компонентів у мобільній платформі Android
МІ Ковалик, РМ Камінський
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Інформаційні …, 2015
2015
Побудова рекурентних діаграм коротких часових рядів засобами MS Excel
РМ Камінський, ГВ Бігун
Видавництво Львівської політехніки, 2015
2015
Організація багатопотоковості на мобільній платформі Аndroid
МІ Ковалик, РМ Камінський
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
2014
Рецензія на наукову роботу, що висувається від імені Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича на здобуття премії Президента України для молодих вчених …
РМ Камінський
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20