Роман Камінський
Роман Камінський
Unknown affiliation
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделювання динаміки оперативності космонавта в умовахтривалого перебування на пілотованих системах
РМ Камінський
Космічна наука і технологія 4 (4), 156-165, 1998
61998
Визначення показника Герста за допомогою фрактальної розмірності, обчисленої клітинковим методом на прикладі коротких часових рядів
ЛЯ Нич, РМ Камінський
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2015
22015
Побудова моделі геоелектричного розрізу за результатами формальної інтерпретації даних методу зондування становленням поля в ближній зоні
РМ Камінський, НБ Шаховська, БТ Ладанівський, ЛГ Савків
ИНФОРМАЦИЯ, ЯЗЫК, ИНТЕЛЛЕКТ, 60, 2018
12018
Метод попереднього оброблення первинних геоелектромагнітних даних, отриманих із режимної геофізичної автоматичної станції
РМ Камінський, НБ Шаховська, ЛГ Савків, ЯЮ Варецький, СВ Саварин
Науковий вісник НЛТУ України, 126-134, 2018
12018
Порівняння методів згладжування часових рядів за критерієм відношення медіан
РМ Камінський, ГР Дмитрів
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
12009
Особливості формалізації розпізнавання зображень в людино-машинних системах обробки візуальної інформації
РМ Камінський
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000
12000
Математичне забезпечення для бібліотечних працівників
Р Камінський, НЕ Кунанець
Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
Відновлення пропусків у результатах тестування та ідентифікації операторського персоналу
РМ Камінський, НЕ Кунанець, ВВ Пасічник, АМ Худий
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2018
2018
Метод пошуку асоціативних залежностей у великих даних
Н Шаховська, Р Камінський, ЄО Засоба
Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: матеріали 9-ої Науково …, 2017
2017
Оцінювання ефективності інформаційного пошуку в системах консолідованої інформації
ЛЯ Нич, НБ Шаховська, РМ Камінський
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2016
2016
Формальне подання діяльності користувача з виявлення інформаційно-значущих об’єктів
РМ Камінський, ЛЯ Нич, НБ Шаховська
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2015
2015
Особливості взаємодії компонентів у мобільній платформі Android
МІ Ковалик, РМ Камінський
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2015
2015
Побудова рекурентних діаграм коротких часових рядів засобами MS Excel
РМ Камінський, ГВ Бігун
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2015
2015
Організація багатопотоковості на мобільній платформі Аndroid
МІ Ковалик, РМ Камінський
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
2014
Рецензія на наукову роботу, що висувається від імені Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича на здобуття премії Президента України для молодих вчених …
РМ Камінський
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
2014
Кластерний аналіз як методологічний інструментарій дослідження бібліотек
НЕ Кунанець, РМ Камінський
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
2014
Ієрархічний агломеративний кластерний аналіз одновимірних асиметрично розподілених даних у середовищі MS Excel
РМ Камінський, ЛЯ Нич
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
2014
Моделювання послідовності зображень в комп’ютерних системах опрацювання візуальної інформації
Л Нич, Р Камінський
Видавництво Львівської політехніки, 2012
2012
Оцінювання ефективності індивідуальної інтелектуальної діяльності операторів у системах опрацювання зображень на основі експериментальних даних
ЛЯ Нич, РМ Камінський
Видавництво Львівської політехніки, 2011
2011
Ідентифікація інтелектуальної діяльності операторського персоналу за експериментальними даними
РМ Камінський, ЛЯ Нич
Видавництво Львівської політехніки, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20