Боярко Ірина Миколаївна (Iryna Boiarko, Iryna Boyarko)
Боярко Ірина Миколаївна (Iryna Boiarko, Iryna Boyarko)
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ubs.gov.ua
НазваниеПроцитированоГод
Інвестиційний аналіз: навчальний посібник
ІМ Боярко, ЛЛ Гриценко, I Boiarko
Центр учбової літератури, 2011
138*2011
Економічний аналіз
ГІ Андрєєва, ІМ Боярко, I Boiarko
УАБС, 2005
88*2005
Фінансовий менеджмент
ІО Школьник, I Shkolnyk, ІМ Боярко, I Boiarko, БІ Сюркало, B Siurkalo
Центр учбової літератури, 2009
75*2009
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості субєктів господарювання
АО Єпіфанов, НА Дехтяр, ТМ Мельник, ІМ Боярко
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2007
59*2007
Оцінка інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання [Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti subiektiv hospodariuvannia]
IM Boiarko
Aktualni Problemy Economiky 7, 90-99, 2008
57*2008
Контролінг грошових потоків
ЛЛ Гриценко, ІМ Боярко, I Boiarko, ВВ Роєнко, V Roienko
312010
Дискримінантна модель діагностики банкрутства малих підприємств
ЛЛ Гриценко, ІМ Боярко, АА Губар, I Boiarko, A Gubar
Національна академія управління (м. Київ), 2009
22*2009
Фінансовий аналіз
ІО Школьник, ИА Школьник, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, ОВ Дейнека, ...
Центр учбової літератури, 2016
20*2016
Комплексна експрес-методика оцінки кредитоспроможності підприємств з урахуванням приналежності до виду економічної діяльності
ІМ Боярко, ЛЛ Гриценко, ВЛ Лиштван, I Boiarko, V Lyshtvan
Національна академія управління (м. Київ), 2010
19*2010
Роль нематеріальних активів у створенні цінності компанії
ІМ Боярко, I Samusevich, ЯВ Самусевич, I Boiarko
18*2011
Державнi видатки в економiцi країни: монографiя
IМ Боярко, НА Дехтяр, ОВ Дейнека
17*2013
Місцеві бюджети у забезпеченні соціально-економічного розвитку міста
ІМ Боярко, ОВ Люта, I Boiarko, НГ Пігуль, O Liuta
17*2012
Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України
ІМ Боярко, ОВ Дейнека, I Boiarko, НА Дехтяр, N Dekhtiar, O Deineka
Суми: Університетська книга, 2012
16*2012
Оптимізація дебіторської заборгованості підприємства
ІМ Боярко
Економіка, фінанси, право, 19-25, 2010
162010
Трансакційні витрати як фактор формування ринкової інфраструктури
ТА Васильєва, ТА Васильева, TA Vasylieva, ІМ Боярко
Сумський державний університет, 2012
14*2012
Фінансовий стан підприємств України: аналітичний статистичний огляд
ІО Школьник, ИА Школьник, IO Shkolnyk, СВ Лєонов, СВ Леонов, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
13*2012
Порівняльна характеристика принципів реалізації бюджетної політики країн ЄС та України в частині формування державних видатків
НА Дехтяр, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, N Dekhtiar, I Boiarko
12*2013
Європейський досвід формування доходів місцевих бюджетів
НГ Пігуль, НГ Пигуль, ОВ Люта, ОВ Лютая, ІМ Боярко
Хмельницький нацiональний унiверситет, 2012
12*2012
Теоретичні аспекти системи ціннісно-орієнтованого управління підприємством
ІМ Боярко, ЯВ Самусевич
Бізнес Інформ, 282-284, 2012
12*2012
Ефективність фінансів державного сектору економіки: сутність, значення та фактори формування
НА Дехтяр, ІМ Боярко, ОВ Дейнека
Інноваційна економіка, 194-201, 2011
112011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20