Боярко Ірина Миколаївна (Iryna Boiarko, Iryna Boyarko)
Боярко Ірина Миколаївна (Iryna Boiarko, Iryna Boyarko)
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ubs.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інвестиційний аналіз: навчальний посібник
ІМ Боярко, ЛЛ Гриценко, I Boiarko
Центр учбової літератури, 2011
175*2011
Економічний аналіз
ГІ Андрєєва, ІМ Боярко, I Boiarko
УАБС, 2005
110*2005
Фінансовий менеджмент
ІО Школьник, I Shkolnyk, ІМ Боярко, I Boiarko, БІ Сюркало, B Siurkalo
Центр учбової літератури, 2009
99*2009
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості субєктів господарювання
АО Єпіфанов, НА Дехтяр, ТМ Мельник, ІМ Боярко
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2007
81*2007
Оцінка інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання [Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti subiektiv hospodariuvannia]
IM Boiarko
Aktualni Problemy Economiky 7, 90-99, 2008
67*2008
Фінансовий аналіз
ІО Школьник, ИА Школьник, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, ОВ Дейнека, ...
Центр учбової літератури, 2016
52*2016
Контролінг грошових потоків
ЛЛ Гриценко, ІМ Боярко, I Boiarko, ВВ Роєнко, V Roienko
422010
Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України
ІМ Боярко, ОВ Дейнека, I Boiarko, НА Дехтяр, N Dekhtiar, O Deineka
Суми: Університетська книга, 2012
28*2012
Роль нематеріальних активів у створенні цінності компанії
ІМ Боярко, I Samusevich, ЯВ Самусевич, I Boiarko
28*2011
Дискримінантна модель діагностики банкрутства малих підприємств
ЛЛ Гриценко, ІМ Боярко, АА Губар, I Boiarko, A Gubar
Національна академія управління (м. Київ), 2009
25*2009
Місцеві бюджети у забезпеченні соціально-економічного розвитку міста
ІМ Боярко, ОВ Люта, I Boiarko, НГ Пігуль, O Liuta
24*2012
Оптимізація дебіторської заборгованості підприємства
ІМ Боярко
Економіка, фінанси, право, 19-25, 2010
212010
Комплексна експрес-методика оцінки кредитоспроможності підприємств з урахуванням приналежності до виду економічної діяльності
ІМ Боярко, ЛЛ Гриценко, ВЛ Лиштван, I Boiarko, V Lyshtvan
Національна академія управління (м. Київ), 2010
202010
Державнi видатки в економiцi країни: монографiя
IМ Боярко, НА Дехтяр, ОВ Дейнека
19*2013
Європейський досвід формування доходів місцевих бюджетів
НГ Пігуль, НГ Пигуль, ОВ Люта, ОВ Лютая, ІМ Боярко
Хмельницький нацiональний унiверситет, 2012
18*2012
Фінансовий стан підприємств України: аналітичний статистичний огляд
ІО Школьник, ИА Школьник, IO Shkolnyk, СВ Лєонов, СВ Леонов, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
17*2012
Трансакційні витрати як фактор формування ринкової інфраструктури
ТА Васильєва, ТА Васильева, TA Vasylieva, ІМ Боярко
Сумський державний університет, 2012
17*2012
Удосконалення методів оцінювання фінансової стійкості місцевого бюджету
ОВ Люта, ІМ Боярко, НГ Пігуль
Актуальні проблеми економіки, 194-201, 2012
17*2012
РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ БАНКІВ
ВІ ОГІЄНКО, ІМ БОЯРКО
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР», 44, 2014
16*2014
Теоретичні аспекти системи ціннісно-орієнтованого управління підприємством
ІМ Боярко, ЯВ Самусевич
Бізнес Інформ, 282-284, 2012
16*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20