Подписаться
Alexander Merho, Олександр Мерхо
Alexander Merho, Олександр Мерхо
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене m.hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-аналітичні аспекти оцінки енергетичної складової економічної безпеки національного господарства
А Мерхо, Т Салашенко
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2013
42013
Моделювання соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Сумської області)
Є А., К М., К С., М М., Г М., П Г., К О., В Т., К І., Л С., С В., П О., М О.
Kharkiv: FOP Aleksandrova KM, 160, 2012
2*2012
Шляхи ринкового підвищення продовольчої безпеки України
О Мерхо
Економіка сільського господарства і АПК: БІЗНЕСІНФОРМ, 1, 2011
22011
Державне регулювання збільшення експорту країни
О Мерхо
Харків, 2009, 2009
2*2009
Вдосконалення процедури інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу
О Полякова, О Мерхо, В Шликова
Бізнес Інформ, 175-178, 2012
12012
Газовая составляющая обеспечения энергетической безопасности как необходимый компонент конкурентоспособности национальной экономики
А Мерхо
Проблемы экономики (Харьков), 34-39, 2011
12011
Вплив міжнародного подвійного оподаткування на закордонне інвестування українських підприємств
О Мерхо
Коммунальное хозяйство городов, 113 - 118, 2006
12006
Цінності, як складова парадигмального розвитку науки
О Мерхо
Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця, 101–102, 2019
2019
Трудова міграція крізь призму ціннісних суджень працівника
О Мерхо
Економіка розвитку, 23‒32, 2019
2019
Організація та інформаційне забезпечення управлінської діяльності: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 125" Кібербезпека" першого (бакалаврського …
О Мерхо, А Мерхо
2018
Ціннісна складова стратегічної мотивації людини в умовах глобалізації
О Мерхо
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики, 200-204, 2018
2018
Конкурентоспроможність та корупційний чинник iнноваційного розвитку
О Мерхо
Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика, 124–126, 2017
2017
Аксіологічна складова сталого стратегічного розвитку
О Мерхо
Теорія та практика державного управління, 90-86, 2017
2017
Аксіологічний аспект формування конкурентоспроможності
О Мерхо
Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та …, 2016
2016
Ціннісне підґрунтя прийняття стратегічних рішень
О Мерхо
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління …, 2016
2016
Інформаційна складова міжнародної конкурентоспроможності підприємства
О Мерхо
Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та …, 2015
2015
Стан та перспективи розвитку харчової промисловості Харківського регіону
О Мерхо
Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 2009
2009
Міжнародний розвиток корпоративних структур у контексті питань оподаткування
О Мерхо
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18