Yaroslav Lesyk / Лесик Ярослав
Yaroslav Lesyk / Лесик Ярослав
Institute of animal biology of NAAS / Інститут біології тварин НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене inenbiol.com.ua
НазваниеПроцитированоГод
Лабораторнi методи дослiджень у бiологiї, тваринництвi та ветеринарнiй медицинi: довiдник та iн.; за ред. ВВ Влiзла
ВВ Влiзло, РС Федорук, IБ Ратич
за ред. ВВ Влiзла, 539, 2012
321*2012
Laboratory methods of investigation in biology, stock-breeding and veterinary
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratych
Reference book. Lviv: SPOLOM, 2012
432012
Laboratory methods of research in biology, stockbreeding and veterinary medicine
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratych
Lviv: Spolom, 2012
272012
Інтенсивність росту та забійні показники кролів за згодовування лізин-протеїнової добавки і хлориду хрому
ЯВ Лесик, РС Федорук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
42010
Моніторинг у галузі тваринництва Західного регіону України
РГ Сачко, ЯВ Лесик, ОС Грабовська, АЗ Пилипець, АВ Венгрин
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
32013
Вміст вітамінів А і Е у крові кролів та показники перекисного окиснення ліпідів за згодовування різних доз хлориду хрому
ЯВ Лесик
Біологія тварин, 221-226, 2011
22011
Физиолого-биохимические показатели крови кроликов при выпойке суспензии хлореллы, сульфата натрия, хлорида и цитата хрома
ЯВ Лесик, РС Федорук
Актуальные вопросы ветеринарной биологии, 2014
12014
Резистентність організму кролів та динаміка маси тіла кроленят за умов випоювання сполук хрому (ІІІ) і сульфату натрію
ЯВ Лесик, РС Федорук, ОП Долайчук
Біологія тварин, 76-84, 2014
12014
Резистентність організму кролів та динаміка маси тіла кроленят за умов випоювання сполук хрому (ІІІ) і сульфату натрію
ЯВ Лесик, РС Федорук, ОП Долайчук
Біологія тварин, 76-84, 2014
12014
Активність антиоксидантної системи організму кролематок у період випоювання сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому
ЯВ Лесик, РС Федорук, ММ Хомин, СЙ Кропивка
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна …, 2014
12014
Глікопротеїни крові та показники неспецифічної резистентності організму кролів за випоювання наноаквацитрату хрому та хлориду хрому
ЯВ Лесик, РС Федорук, ОП Долайчук
Науковий вісник Луганського національного аграрного університету, 82-86, 2012
12012
Гематологічні показники та антиоксидантний статус організму кролів за випоювання цитрату і хлориду хром
ЯВ Лесик, РС Федорук, СЙ Кропивка
Біологія тварин, 144-149, 2012
12012
Жирнокислотний склад загальних ліпідів крові, м’язів, шкіри та продуктивність кролів при введенні до раціону лізин-протеїнової добавки
ЯВ Лесик, РС Федорук, ЙФ Рівіс
12008
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОРГАНІЗМУ КРОЛІВ ЗА ДІЇ СПОЛУК СУЛЬФУРУ
АЗ Дичок-Нєдзєльска, ЯВ Лесик
Біологія тварин 20 (4), 97-97, 2018
2018
Influence of sulfur complex on hematological indicators of the rabits
АЗ Дичок-Нєдзєльска, ЯВ Лесик
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ КРЕМНИЯ НА РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА КРОЛЬЧИХ
АІ Іваницька, ЯВ Лесик, ММ Цап
Біологія тварин 20 (4), 26-33, 2018
2018
ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОРГАНІЗМУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КРОЛІВ ЗА ДІЇ КОБАЛЬТУ ЦИТРАТУ
НО Босаневич, ЯВ Лесик
Біологія тварин 20 (4), 89-89, 2018
2018
Вплив сполук Сульфуру на резистентність організму кролів
АЗ Дичок, ЯВ Лесик
Біологія тварин, 106-106, 2017
2017
Вплив сполук сульфуру на вміст протеїну в крові та продуктивність кролів
АЗ Дичок, ЯВ Лесик
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2017
2017
Вплив сполук силіцію на імунофізіологічну реактивність організму кролів
АІ Іваницька, ЯВ Лесик, ММ Цап
Біологія тварин, 42-49, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20