Yaroslav Lesyk / Лесик Ярослав
Yaroslav Lesyk / Лесик Ярослав
Institute of animal biology of NAAS / Інститут біології тварин НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене inenbiol.com.ua
НазваниеПроцитированоГод
Лабораторнi методи дослiджень у бiологiї, тваринництвi та ветеринарнiй медицинi: довiдник та iн.; за ред. ВВ Влiзла
ВВ Влiзло, РС Федорук, IБ Ратич
за ред. ВВ Влiзла, 539, 2012
269*2012
Laboratory methods of investigation in biology, stock-breeding and veterinary
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratych
Reference book. Lviv: SPOLOM, 2012
312012
Laboratory methods of research in biology, stockbreeding and veterinary medicine
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratych
Lviv: Spolom, 2012
182012
Моніторинг у галузі тваринництва Західного регіону України
РГ Сачко, ЯВ Лесик, ОС Грабовська, АЗ Пилипець, АВ Венгрин
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
32013
Інтенсивність росту та забійні показники кролів за згодовування лізин-протеїнової добавки і хлориду хрому
ЯВ Лесик, РС Федорук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
32010
Вміст вітамінів А і Е у крові кролів та показники перекисного окиснення ліпідів за згодовування різних доз хлориду хрому
ЯВ Лесик
Біологія тварин, 221-226, 2011
22011
Физиолого-биохимические показатели крови кроликов при выпойке суспензии хлореллы, сульфата натрия, хлорида и цитата хрома
ЯВ Лесик, РС Федорук
Актуальные вопросы ветеринарной биологии, 2014
12014
Глікопротеїни крові та показники неспецифічної резистентності організму кролів за випоювання наноаквацитрату хрому та хлориду хрому
ЯВ Лесик, РС Федорук, ОП Долайчук
Науковий вісник Луганського національного аграрного університету, 82-86, 2012
12012
Гематологічні показники та антиоксидантний статус організму кролів за випоювання цитрату і хлориду хром
ЯВ Лесик, РС Федорук, СЙ Кропивка
Біологія тварин, 144-149, 2012
12012
Жирнокислотний склад загальних ліпідів крові, м’язів, шкіри та продуктивність кролів при введенні до раціону лізин-протеїнової добавки
ЯВ Лесик, РС Федорук, ЙФ Рівіс
12008
Рост и развитие организма кроликов при выпаивании соединенй кремния
АИ Иваницкая, ЯВ Лесик, СИ Крапивка, НК Гойванович
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
Вміст важких металів у кормах, організмі тварин та продукції тваринництва в агроекологічних умовах Закарпаття
RG Sachko, JV Lesyk, IV Luchka, IV Nevostruyeva
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
2016
Содержание тяжелых металлов в кормах, организме животных и продукции животноводства в биогеохимической провинции Закарпатья
РГ Сачко, ЯВ Лесик, ІВ Лучка, ІВ Невоструєва
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Фізіолого-біохімічні показники крові та продуктивність кролів за впливу сполук Сульфуру
АЗ Дичок, ЯВ Лесик
Біологія тварин, 138-138, 2016
2016
Резистентність організму кролів за умов випоювання сполук Силіцію
АІ Іваницька, ЯВ Лесик
Біологія тварин, 145-145, 2016
2016
ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ ТВАРИН НААН—55 РОКІВ!
ВВ Влізло, РЯ Іскра, ЯВ Лесик
Animal Biology 17 (3), 10, 2015
2015
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА КРОЛИКОВ И ДИНАМИКА МАССЫ ТЕЛА КРОЛЬЧАТ ПРИ ВЫПОЙКЕ СОЕДИНЕНИЙ ХРОМА (ІІІ) И СУЛЬФАТА НАТРИЯ
ЯВ Лесик, РС Федорук, ОП Долайчук
Біологія тварин 16 (3), 76-84, 2014
2014
Дезінтоксикаційна здатність організму та маса тушки і внутрішніх органів кролів за умов згодовування хлориду хрому
ЯВ Лесик, РС Федорук, МІ Храбко
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2014
2014
Мікроелементи тканин кролів за згодовування хлориду хрому
ЯВ Лесик, РС Федорук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
2014
Фізіолого-біохімічні процеси в організмі кроленят за випоювання сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому та суспензії хлорели
ЯВ Лесик, РС Федорук
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20