Міщенко Світлана Володимирівна
Міщенко Світлана Володимирівна
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Підтверджена електронна адреса в ubs.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ринок фінан сових послуг: навч. посіб./
СВ Науменкова, СВ Міщенко
К.: Знання, 2010
236*2010
Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури: монографія
СВ Науменкова, СВ Міщенко
К.: Ун-т банківської справи: Центр наук. дослідж. НБУ, 2009
1902009
Деньги, кредит, банки: учеб. практикум
ВВ Иванов, др.
М. : Издательство Юрайт,, 2016
125*2016
Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін
В.С. Стельмах, В.І. Міщенко, С.В. Міщенко
К.: Центр наукових досліджень НБУ, УБС НБУ, 2009
96*2009
Деньги, кредит, банки
ОАТ ВВ Иванов, БИ Соколов, ВС Воронов, АВ Канаев, СВ Науменкова, СВ Мищенко ...
Общество с ограниченной ответственностью Издательство ЮРАЙТ, 2016
95*2016
Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического бакалавриата
БИС В.В. Иванов
М.: Юрайт, 2015
66*2015
Проблемы устойчивости денежного обращения
СВ Мищенко
М.: Новое знание, 399, 2014
65*2014
Розвиток кредитування у посткризових умовах
С Науменкова, С Міщенко
Банківська справа, 3-19, 2013
65*2013
Efektyvnist ta konkurentospromozhnist bankivskoi systemy Ukrainy [Efficiency and Competitiveness of the Ukrainian Banking System]
HT Karcheva, TS Smovzhenko, VI Mishchenko
Kyiv: DVNZ «Universytet bankivskoi spravy»[in Ukrainian], 2016
63*2016
Основні напрями забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті глобалізаційних процесів
ВІ Міщенко, СВ Міщенко
Фінанси України, 56-69, 2008
562008
Finansova infrastruktura Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Financial infrastructure of Ukraine: state, problems and prospects for development]
V Oparin, V Fedosov, C Lovochkin
Kyiv: KNEU [in Ukrainian], 2016
55*2016
Сучасна модель фінансової системи: порівняльний аналіз основних підходів
СВ Науменкова, СВ Міщенко
Фінанси України, 44-56, 2006
542006
Проблеми оцінки впливу стабільності функціонування грошово-кредитної сфери на економічну безпеку країни
СВ Міщенко
Фінанси України, 35-49, 2010
532010
Transition to Inflation Targeting in Ukraine: New Tools for Monetary Policy
S Naumenkova, S Mishchenko, O Malyutin
Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015
492015
Проблеми подолання негативного впливу глобальних диспропорцій та формування нового геофінансового механізму
СВ Науменкова, СВ Міщенко
Фінанси України, 23-36, 2009
49*2009
Стимулирование кредитования как фактор экономического роста
СВ Мищенко
Финансы: Теория и Практика, 2013
47*2013
Стрес-тестування як інструмент діагностики фінансової стійкості банків
С Науменкова, С Міщенко
Вісник НБУ, 18-23, 2008
462008
Вдосконалення інституційної структури нагляду за фінансовим сектором
СВ Міщенко
Банківська справа, 41-56, 2007
452007
Вдосконалення системи безготівкових роздрібних платежів
СВ Міщенко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
432014
Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики
С Науменкова, С Міщенко
Вісник НБУ, 13-21, 2012
43*2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20