Міщенко Світлана Володимирівна
Міщенко Світлана Володимирівна
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Підтверджена електронна адреса в ubs.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ринок фінан сових послуг: навч. посіб./
СВ Науменкова, СВ Міщенко
К.: Знання, 2010
240*2010
Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури: монографія
СВ Науменкова, СВ Міщенко
К.: Ун-т банківської справи: Центр наук. дослідж. НБУ, 2009
1932009
Деньги, кредит, банки
ОАТ ВВ Иванов, БИ Соколов, ВС Воронов, АВ Канаев, СВ Науменкова, СВ Мищенко ...
Общество с ограниченной ответственностью Издательство ЮРАЙТ, 2016
105*2016
Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін
В.С. Стельмах, В.І. Міщенко, С.В. Міщенко
К.: Центр наукових досліджень НБУ, УБС НБУ, 2009
87*2009
Деньги, кредит, банки: учеб. практикум
ВВ Иванов, др.
М. : Издательство Юрайт,, 2016
75*2016
Efektyvnist ta konkurentospromozhnist bankivskoi systemy Ukrainy [Efficiency and Competitiveness of the Ukrainian Banking System]
HT Karcheva, TS Smovzhenko, VI Mishchenko
Kyiv: DVNZ «Universytet bankivskoi spravy»[in Ukrainian], 2016
71*2016
Finansova infrastruktura Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Financial infrastructure of Ukraine: State, problems and prospects of development]
V Oparin, V Fedosov, C Lovochkin
K.: KNEU [in Ukrainian], 2016
66*2016
Проблемы устойчивости денежного обращения
СВ Мищенко
М.: Новое знание, 399, 2014
64*2014
Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров в вопросах и ответах
БИ Соколов, И ВВ
61*2016
Inflation and economic growth: The search for a compromise for the Central Bank's monetary policy
V Mishchenko, S Naumenkova, S Mishchenko, V Ivanov
Banks & bank systems, 153-163, 2018
602018
Розвиток кредитування в посткризових умовах
СВ Науменкова, С Міщенко
Банківська справа, 3-19, 2013
59*2013
Основні напрями забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті глобалізаційних процесів
ВІ Міщенко, СВ Міщенко
Фінанси України, 56-69, 2008
552008
Сучасна модель фінансової системи: порівняльний аналіз основних підходів
СВ Науменкова, СВ Міщенко
Фінанси України, 44-56, 2006
542006
Transition to Inflation Targeting in Ukraine: New Tools for Monetary Policy
S Naumenkova, S Mishchenko, O Malyutin
Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015
522015
Проблеми оцінки впливу стабільності функціонування грошово-кредитної сфери на економічну безпеку країни
СВ Міщенко
Фінанси України, 35-49, 2010
512010
Проблеми подолання негативного впливу глобальних диспропорцій та формування нового геофінансового механізму
СВ Науменкова, СВ Міщенко
Фінанси України, 23-36, 2009
48*2009
Формування ефективної структури фінансового сектору України
СВ Міщенко
К.: КНУ, 2009
472009
Стрес-тестування як інструмент діагностики фінансової стійкості банків
С Науменкова, С Міщенко
Вісник НБУ, 18-23, 2008
472008
Стимулирование кредитования как фактор экономического роста
СВ Мищенко
Финансы: теория и практика, 2013
46*2013
Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики
С Науменкова, С Міщенко
Травень 2012, 2012
46*2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20