Вікторія Білик, Viktoriya Bilyk
Вікторія Білик, Viktoriya Bilyk
кандидат педагогічних наук, Хмельницький національний університет (Khmelnytskyi National University)
Підтверджена електронна адреса в khnu.km.ua
НазваПосиланняРік
Компетенції і компетентності як нові освітні конструкти
Білик
Педагогічний дискурс, 41-46, 2010
82010
Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки
Білик
Автореферат, 2015
72015
Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки
Білик
Хмельницький національний університет, 2015
72015
Характеристика засобів і форм професійного навчання у вищій школі як складових педагогічної системи
Білик
Педагогічний дискурс, 69-73, 2013
62013
Сутність і структура професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів
Bilyk
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2010
6*2010
Проектувальна компетентність майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю: критерії та показники сформованості
Білик
Науковий вісник Чернівецького університету, 2015
32015
Модель формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю
ВВ Білик
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2015
22015
Особливості формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в Україні та зарубіжних країнах
ВВ Білик
Хмельницький національний університет, 2015
22015
Методичні засади формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю : метод. рекомендації
Білик
Хмельницький, 2015
22015
Оновлення змісту освіти в умовах впровадження галузевих стандартів вищої освіти третього покоління
Білик
Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета …, 2014
22014
Экспериментальная проверка эффективности формирования проектировочной компетентности будущего инженера-педагога швейного профиля
ВВ Билык
Концепт, 2014
22014
Оцінювання професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах професійної підготовки у вищій школі
В Білик
Молодь і ринок, 133-137, 2013
22013
Формування дидактичної моделі дисципліни «Матеріалознавство швейного виробництва»
Кустова, Білик
Професійне становлення особистості: проблеми та перспективи, 2009
22009
Класифікація компетентностей і компетенцій в освіті: аналітичний огляд
Гриценко, Красильникова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2008
22008
Участь здобувачів вищої освіти у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті
Білик
12017
Педагогічні умови формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю
В Білик
Молодь і ринок, 157-162, 2015
12015
Стандарти вищої професійної освіти України і Російської Федерації: стан і перспективи вдосконалення
Bilyk
Comparative professional pedagogy, 76-81, 2013
1*2013
Перспективи розвитку вітчизняної інженерно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів
Білик
Педагогічний дискурс, 26-30, 2012
12012
Модель формування спеціальних компетенцій в процесі професійної підготовки
Гриценко
Збірник наукових праць, 28-30, 2009
12009
Characteristics of procedures for evaluating the results of higher education graduates training
VV Bilyk
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20