Вікторія Білик, Viktoriya Bilyk
Вікторія Білик, Viktoriya Bilyk
кандидат педагогічних наук, Хмельницький національний університет (Khmelnytskyi National University)
Підтверджена електронна адреса в khnu.km.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки
Білик
Автореферат, 2015
82015
Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки
Білик
Хмельницький національний університет, 2015
82015
Компетенції і компетентності як нові освітні конструкти
Білик
Педагогічний дискурс, 41-46, 2010
82010
Сутність і структура професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів
Bilyk
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2010
7*2010
Характеристика засобів і форм професійного навчання у вищій школі як складових педагогічної системи
Білик
Педагогічний дискурс, 69-73, 2013
62013
Проектувальна компетентність майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю: критерії та показники сформованості
Білик
Науковий вісник Чернівецького університету, 2015
32015
Экспериментальная проверка эффективности формирования проектировочной компетентности будущего инженера-педагога швейного профиля
ВВ Билык
Концепт, 2014
32014
Класифікація компетентностей і компетенцій в освіті: аналітичний огляд
Гриценко, Красильникова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2008
32008
До питання визначення особистих немайнових прав селян у законодавстві Центральної Ради
В Білик
видавництво" Право", 2007
32007
Модель формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю
ВВ Білик
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2015
22015
Особливості формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в Україні та зарубіжних країнах
ВВ Білик
Хмельницький національний університет, 2015
22015
Методичні засади формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю : метод. рекомендації
Білик
Хмельницький, 2015
22015
Оновлення змісту освіти в умовах впровадження галузевих стандартів вищої освіти третього покоління
Білик
Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета …, 2014
22014
Оцінювання професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах професійної підготовки у вищій школі
В Білик
Молодь і ринок, 133-137, 2013
22013
Формування дидактичної моделі дисципліни «Матеріалознавство швейного виробництва»
Кустова, Білик
Професійне становлення особистості: проблеми та перспективи, 2009
22009
Виробництво і асортимент швейних ниток : довідник
Кустова, Гриценко
Новий світ ‒ 2000, 2008
2*2008
Участь здобувачів вищої освіти у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті
Білик
12017
Педагогічні умови формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю
В Білик
Молодь і ринок, 157-162, 2015
12015
Стандарти вищої професійної освіти України і Російської Федерації: стан і перспективи вдосконалення
Bilyk
Comparative professional pedagogy, 76-81, 2013
1*2013
Гуманістичний підхід до формування емпатійності майбутніх учителів музики
I Havran
Pedagogical Discourse, 30-33, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20