Ольга Петрова
Ольга Петрова
доцент кафедри фінансів ДВНЗ "ХДАУ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksau.kherson.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Trends in innovation development of retail enterprises in Ukraine.
AN Petrova O
Adaptation of science, education and buswinesws to world innovative …, 2018
52018
Механізм формування водогосподарського комплексу регіону в умовах інтенсивного зрошення
О Петрова
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ" ДКС Центр", 2019
12019
Застосування інноваційних технологій в торгівельній мережі «АТБ-Маркет»
ОО Петрова
2020
Напрями розвитку аграрного аектора економіки України
ОО Петрова, ДЯ Манюра
2019
Стан та тенденції інноваційного розвитку дискаунтерів
ПО О.
Міжн. наук.-практ.конференції «Інноваційні технології та актуалні питання …, 2019
2019
Биоремедиация полигонов ТБО в системе очистки загрязненных экосистем.
ПО А.
Міжн. наук.-практ.конференції «Роль наук про зЗемлю в народному …, 2019
2019
Стан та перспективи розвитку органічного овочівництва. Тренди і перспективи розвитку овочівництва в Херсонській області
ПО О.
Тренди і перспективи розвитку овочівництва в Херсонській області. Колективна …, 2019
2019
Сучасний стан та тенденції розвитку продовольчого ритейлу в Україні
ПО О.
Розвиток економіки України в контексті активізації підприємницької …, 2019
2019
Еколого-економічне обґрунтування біоремедіації полігонів твердих побутових відходів
ПО О.
Всеукр.наук.-практ.Інтернет-конф. «Публічне управління та адміністрування у …, 2018
2018
Впровадження системи дуальної освіти в Україні на сучасному етапі.
ПО О.
Міжн. наук.-практ.конференція «Інтеграція економічної освіти і науки у …, 2018
2018
Тенденції інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі в Україні.
ПО О.
Теорія і практика торговельного підприємництва в Україні: колективна …, 2018
2018
Аналіз основних тенденцій сучасного фармацевтичного ринку
ШТВ Петрова О.О.
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту., 235-244, 2018
2018
Механізм управління інноваційними ризиками в аграрному секторі.
ПО О.
Всеукр.наук.-практ.Інтернет конф. «Актуальні аспекти розвитку підприємств …, 2017
2017
Капітальні інвестиції в аграрний сектор економіки України в контексті євроїнтреграції.
ПО О.
Міжн. наук.-практ.Інтернет – конф. «Імплементація стандартів європейського …, 2017
2017
Розвиток альтернативних джерел енергії та актуальність їх використання на Херсонщині
ШТВ Петрова О.О.
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту., 313-324, 2017
2017
Стан та динаміка інноваційної діяльності в Україні на сучасному етапі
ПО О.
Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору …, 2017
2017
Соціально-економічні аспекти управління бізнесом в умовах глобалізації
ПО О.
Економічна конвергенція країн Європейського Союзу: досвід та перспективи …, 2013
2013
Чинники виникнення ризиків сільськогосподарського виробництва
ПО О.
Таврійський науковий вісник. Збірник наукових праць, 336-342, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18