Лілія Лавринович / Liliia Lavrynovych
Лілія Лавринович / Liliia Lavrynovych
Lesya Ukrainka Volyn National University
Verified email at vnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасний український постмодернізм – напрям? стиль? метод?
ЛБ Лавринович
Слово і час 2001 (01), С.39-46, 2001
482001
Постмодернізм в українській, польській та російській прозі: типологія образу-персонажа.
Л Лавринович
25*2002
Урбаністичний час в українській прозі межі тисячоліть: минуле vs сучасність
ЛБ Лавринович
Інститут літератури ім. ТГ Шевченка НАН України, 2010
122010
Міфологізація часопростору у збірці С. Жадана Месопотамія
ЛБ Лавринович, ММ Салаган
Молодий вчений, 225-228, 2014
102014
Художня інтерпретація ідеї часопростору в романі О. Токарчук “Prawiek i inne czasy”
Л Лавринович
Наукові записки [Національного університету, 128-149, 2012
72012
Координати пам’яті у художньому просторі постмодерної літератури
ЛБ Лавринович
Наукові праці. Філологія. Літературознавство 135 (122), 2010
72010
Жіночий часопростір на тлі доби (на матеріалі новітньої української прози)
ЛБ Лавринович
Волинськиий національний університет імені Лесі Українки, 2012
52012
Дискурс пам’яті в сучасній українській прозі: основні ідейно-тематичні тенденції
ЛБ Лавринович
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2008
52008
Хронос у художньому тексті: до проблеми дослідження дискурсу темпоральності
ЛБ Лавринович
Науковий вісник ВНУ. Філологічні науки, 104-111, 2008
42008
Постмодернiзм в українськiй, польськiй та росiйськiй прозi: типологiя образу-персонажа
ЛБ Лавринович
42002
Время в антиутопическом дискурсе (на материале украинской и русской прозы конца ХХ–начала ХХІ веков
ЛБ Лавринович, ЛБ Лавринович
Елецкий государственный университет имени ИА Бунина, 2014
32014
Літературні аспекти психології розуміння часу: автор–текст–читач
ЛБ Лавринович
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2011
32011
СУМНІВ ЯК ПРОКЛЯТТЯ: ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ЗРАДИ У ДРАМАТИЧНОМУ ДІАЛОЗІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «НА ПОЛІ КРОВІ»
Л Лавринович
Леся Українка і сучасність. Зб. наук. праць 6, 162-170, 2010
32010
Типологія постмодерного персонажа
Л Лавринович
Филологические исследования: Сб. науч. работ/Донецкий национальный …, 2002
32002
Ідея вічного та часового у драматургії Лесі Українки
ЛБ Лавринович
Таврійський національний університет ім. ВІ Вернадського, Кримський …, 2010
22010
Українська химерна проза в аспекті постмодернізму (на прикладі роману Є. Гуцала “Позичений чоловік”)
ЛБ Лавринович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2006
22006
Modern digital technologies in teaching philological disciplines
A Kozak, L Lavrynovych, S Sukhareva, V Iaruchyk, O Iaruchyk
Revista Tempos E Espaços Em Educação 13 (32), 101, 2020
12020
Моделі міфопоетичного часопростору в романах Ольги Токарчук «Правік та інші часи» та Софії Андрухович «Фелікс Австрія»
ЛБ Лавринович
«Філологічний олімп», 2017
12017
… Наповнити хвилини світлом: темпоральні мотиви в ліриці Є. Сверстюка
Л Лавринович
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2016
12016
Темпоральні аспекти західної літературної традиції крізь призму концепції Ф. Жульєна
ЛБ Лавринович
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20