Микола Садовий / Mykola Sadovyi
Микола Садовий / Mykola Sadovyi
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка / Volodymyr
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вибрані питання загальної методики навчання фізики
МІ Садовий, ОМ Трифонова, ВП Вовкотруб
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
79*2013
Окремі питання сучасної та традиційної фізики:[навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів освіти]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: Вид-во ПП «Каліч ОГ, 2007
322007
Становлення та розвиток фундаментальних ідей дискретності та неперервності у курсі фізики середньої школи
МІ Садовий
Кіровоград: Прінт-Імідж 201, 396, 2001
292001
Теоретичні і методичні основи становлення і розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи
МІ Садовий
2002, 2001
282001
Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі
МВ Хомутенко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Інформаційні технології і засоби навчання 45 (1), C. 78-92, 2015
182015
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
172013
Фізика твердого тіла
МІ Садовий, НВ Подопригора, ОМ Трифонова
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
17*2013
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі експериментального відображення універсальних сталих
ОМ Трифонова, МІ Садовий, АО Небога, АВ Кіктева
Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія …, 2013
17*2013
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ПП «Ексклюзив-Систем», 2012
172012
Підготовка вчителів технологій з використанням синергетичного підходу
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2014
152014
Перспективи застосування ІКТ при навчанні фізики для підвищення якості освіти
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. –№ 2 …, 2013
152013
Теорія самоорганізації та синергетики у навчанні студентів педагогічних ВНЗ:[посібник]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017
142017
Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Р. 79-84, 2014
122014
Тамма:[навч.-метод. посібн.]
МІ Садовий, ІЄ Місія
Кіровоград: Сабоніт, 2011
122011
Методика формування уявлень про сучасну наукову картину світу в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
М Садовий, О Трифонова, М Хомутенко
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2017
112017
Сучасна фізична картина світу:[навч. посібн. для студ. пед. вищ. навч. закл.]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2016
112016
Формування сучасної наукової картини світу засобами системи наскрізних понять
М Садовий, О Трифонова, С Стадніченко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
102014
Формування сучасної наукової картини світу засобами системи наскрізних понять
МІ Садовий, ОМ Трифонова, СМ Стадніченко
Наукові записки. – Випуск 132. – Серія: Педагогічні науки, С. 65-70, 2014
102014
Застосування ІКТ для дослідження систем з найменшою енергією
МІ Садовий, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка …, 2013
102013
Методика формування експериментаторської компетентності у майбутніх учителів технологій
МІ Садовий, Н Садовой
КДПУ ім. В. Винниченка, 2015
92015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20