Подписаться
Микола Садовий / Mykola Sadovyi
Микола Садовий / Mykola Sadovyi
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка / Volodymyr
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вибрані питання загальної методики навчання фізики:[навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.]
МІ Садовий, ВП Вовкотруб, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 12, 2013
922013
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі експериментального відображення універсальних сталих
ОМ Трифонова, МІ Садовий, АО Небога, АВ Кіктева
Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія …, 2013
44*2013
Окремі питання сучасної та традиційної фізики:[навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів освіти]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: Вид-во ПП «Каліч ОГ, 2007
332007
Теоретичні і методичні основи становлення і розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи
МІ Садовий
2002, 2001
302001
Становлення та розвиток фундаментальних ідей дискретності та неперервності у курсі фізики середньої школи
МІ Садовий
Кіровоград: Прінт-Імідж 201, 396, 2001
302001
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
212013
Фізика твердого тіла
МІ Садовий, НВ Подопригора, ОМ Трифонова
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
21*2013
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ПП «Ексклюзив-Систем», 2012
212012
Перспективи застосування ІКТ при навчанні фізики для підвищення якості освіти
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. –№ 2 …, 2013
182013
Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі
МВ Хомутенко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Інформаційні технології і засоби навчання 45 (1), C. 78-92, 2015
172015
Підготовка вчителів технологій з використанням синергетичного підходу
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2014
172014
Теорія самоорганізації та синергетики у навчанні студентів педагогічних ВНЗ:[посібник]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017
162017
Методика формування уявлень про сучасну наукову картину світу в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
М Садовий, О Трифонова, М Хомутенко
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2016
152016
Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Р. 79-84, 2014
142014
Vybrani pytannia zahalnoi metodyky navchannia fizyky [Selected questions of general methodology of teaching physics]
MI Sadovyi, VP Vovkotrub, OM Tryfonova
Kirovohrad: PP" Tsentr operatyvnoi polihrafii" Avanhard"[in Ukrainian], 2013
142013
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з оптики, термодинаміки та атомної фізики з новітнім обладнанням «PHYWE»
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко
ПП «Халецький», 2013
14*2013
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з електрики та магнетизму із новітнім обладнанням «PHYWE»
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко
Сабоніт, 2013
14*2013
Методичні рекомендації до виконання вибраних лабораторних робіт із новітнім обладнанням «PHYWE»
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко
Сабоніт, 2013
14*2013
Сучасна фізична картина світу:[навч. посібн. для студ. пед. вищ. навч. закл.]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2016
122016
Тамма:[навч.-метод. посібн.]
МІ Садовий, ІЄ Місія
Кіровоград: Сабоніт, 2011
122011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20