Подписаться
Микола Садовий / Mykola Sadovyi
Микола Садовий / Mykola Sadovyi
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене cuspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вибрані питання загальної методики навчання фізики
МІ Садовий, ОМ Трифонова, ВП Вовкотруб
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
1102013
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі експериментального відображення універсальних сталих
ОМ Трифонова, МІ Садовий, АО Небога, АВ Кіктева
Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія …, 2013
65*2013
Окремі питання сучасної та традиційної фізики:[навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів освіти]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: Вид-во ПП «Каліч ОГ, 2007
392007
Теоретичні і методичні основи становлення і розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи
МІ Садовий
2002, 2001
392001
Становлення та розвиток фундаментальних ідей дискретності та неперервності у курсі фізики середньої школи
МІ Садовий
Кіровоград: Прінт-Імідж 201, 396, 2001
352001
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
312013
Фізика твердого тіла
МІ Садовий, НВ Подопригора, ОМ Трифонова
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
31*2013
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ПП «Ексклюзив-Систем», 2012
312012
Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі
МВ Хомутенко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Інформаційні технології і засоби навчання 45 (1), C. 78-92, 2015
252015
Методичні рекомендації до виконання вибраних лабораторних робіт із новітнім обладнанням «PHYWE»
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко
Сабоніт, 2013
21*2013
Vybrani pytannia zahalnoi metodyky navchannia fizyky [Selected questions of general methodology of teaching physics]
MI Sadovyi, VP Vovkotrub, OM Tryfonova
Kirovohrad: PP" Tsentr operatyvnoi polihrafii" Avanhard"[in Ukrainian], 2013
192013
Перспективи застосування ІКТ при навчанні фізики для підвищення якості освіти
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. –№ 2 …, 2013
192013
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з оптики, термодинаміки та атомної фізики з новітнім обладнанням «PHYWE»
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко
ПП «Халецький», 2013
18*2013
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з електрики та магнетизму із новітнім обладнанням «PHYWE»
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко
Сабоніт, 2013
18*2013
Теорія самоорганізації та синергетики у навчанні студентів педагогічних ВНЗ:[посібник]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017
172017
Підготовка вчителів технологій з використанням синергетичного підходу
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2014
162014
Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Р. 79-84, 2014
162014
Тамма:[навч.-метод. посібн.]
МІ Садовий, ІЄ Місія
Кіровоград: Сабоніт, 2011
162011
Методика формування уявлень про сучасну наукову картину світу в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
М Садовий, О Трифонова, М Хомутенко
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2016
152016
Сучасна фізична картина світу:[навч. посібн. для студ. пед. вищ. навч. закл.]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2016
132016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20