Микола Садовий / Mykola Sadovyi
Микола Садовий / Mykola Sadovyi
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка / Volodymyr
Підтверджена електронна адреса в kspu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вибрані питання загальної методики навчання фізики
МІ Садовий, ОМ Трифонова, ВП Вовкотруб
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
81*2013
Окремі питання сучасної та традиційної фізики:[навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів освіти]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: Вид-во ПП «Каліч ОГ, 2007
292007
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі експериментального відображення універсальних сталих
ОМ Трифонова, МІ Садовий, АО Небога, АВ Кіктева
Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія …, 2013
28*2013
Теоретичні і методичні основи становлення і розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи
МІ Садовий
2002, 2001
282001
Становлення та розвиток фундаментальних ідей дискретності та неперервності у курсі фізики середньої школи
МІ Садовий
Кіровоград: Прінт-Імідж 201, 396, 2001
282001
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
172013
Фізика твердого тіла
МІ Садовий, НВ Подопригора, ОМ Трифонова
ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013
17*2013
Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття
МІ Садовий, ОМ Трифонова
ПП «Ексклюзив-Систем», 2012
172012
Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі
МВ Хомутенко, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Інформаційні технології і засоби навчання 45 (1), C. 78-92, 2015
152015
Перспективи застосування ІКТ при навчанні фізики для підвищення якості освіти
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. –№ 2 …, 2013
152013
Теорія самоорганізації та синергетики у навчанні студентів педагогічних ВНЗ:[посібник]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017
142017
Підготовка вчителів технологій з використанням синергетичного підходу
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2014
132014
Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики
МІ Садовий, ВВ Слюсаренко, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Р. 79-84, 2014
122014
Застосування ІКТ для дослідження систем з найменшою енергією
МІ Садовий, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко
Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка …, 2013
112013
Тамма:[навч.-метод. посібн.]
МІ Садовий, ІЄ Місія
Кіровоград: Сабоніт, 2011
112011
Методика формування уявлень про сучасну наукову картину світу в хмаро орієнтованому навчальному середовищі
М САДОВИЙ, О ТРИФОНОВА, М ХОМУТЕНКО
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2017
102017
Сучасна фізична картина світу:[навч. посібн. для студ. пед. вищ. навч. закл.]
МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2016
102016
Формування сучасної наукової картини світу засобами системи наскрізних понять
М Садовий, О Трифонова, С Стадніченко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
102014
Формування сучасної наукової картини світу засобами системи наскрізних понять
МІ Садовий, ОМ Трифонова, СМ Стадніченко
Наукові записки. – Випуск 132. – Серія: Педагогічні науки, С. 65-70, 2014
102014
Vybrani pytannia zahalnoi metodyky navchannia fizyky [Selected questions of general methodology of teaching physics]
MI Sadovyi, VP Vovkotrub, OM Tryfonova
Kirovohrad: PP" Tsentr operatyvnoi polihrafii" Avanhard"[in Ukrainian], 2013
92013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20