Follow
Шишка Роман Богданович / Shyshka Roman Bohdanovych
Шишка Роман Богданович / Shyshka Roman Bohdanovych
Завідувач сектору інтелектуальної власності та інноваційних технологій, доктор юридичних наук
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія
РБ Шишка
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 386, 2002
1742002
Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України
РБ Шишка
Одеса, 2004
1152004
Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності
ПГ Перерва, ВМ Тимофєєв, МІ Погорєлов, ОМ Гаврись, МІ Ларка, ...
НТУ" ХПІ", 2004
702004
Цивільно-правова відповідальність і деліктне зобов’язання
РБ Шишка, ОР Шишка
Університетські наукові записки.-2012.-№ 1.-С. 271-280, 2012
572012
Инвестиционное право Украины: учеб. пособие
РБ Шишка
Х.: Эспада 176, 171, 2007
492007
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т.
ОВ Дзера, РБ Шишка, НС Кузнєцова, ОО Кот
Юрінком Інтер, 2011
462011
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т.
ОВ Дзера, НС Кузнєцова, РБ Шишка
ред. О. В. Дзера 1, 2008
462008
Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт: навчальний посібник
РБ Шишка
Харків: Еспада, 2007
452007
Митне право України: навч. посіб.
РБ Шишка, ВВ Сергієнко
Х.: Еспада, 2002
442002
Плагіат та його прояви і небезпеки
РБ Шишка
Часопис Київського університету права, 170-176, 2014
302014
Митне право України: підручник
РБ Шишка
Київ: Центр учбової літератури, 2008
272008
Механізм правового регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності
РБ Шишка
URL: http://aphd. ua/publication-168 (дата звернення: 20.10. 2019), 2016
262016
Окремі аспекти господарсько-правової відповідальності
РБ Шишка
212015
Характеристика договорів
РБ Шишка
212013
Характеристика, типи та види договорів
РБ Шишка
Право та управління, 369-380, 2011
202011
Інвестиційні договори: характеристика та способи їх класифікації
РБ Шишка
162014
Проблема зловживання правом в сучасному цивільному праві
РБ Шишка
Приватне право і підприємництво, 24-27, 2014
142014
Предмет договору про здійснення прав учасників господарського товариства
В Цікало
Підприємництво, господарство і право, 68-73, 2017
122017
Механізм правового регулювання перевезень
РБ Шишка
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 120-125, 2014
122014
Цивільна відповідальність і цивільно-правова відповідальність
РБ Шишка
Право та управління: електронне наукове видання, 512-522, 2011
122011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20