Бережна Світлана Вікторівна
Бережна Світлана Вікторівна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Эволюция образовательного уровня сельского населения Курской губернии в конце XVIII-XIX веках
СВ Бережная
Рецензенты: профессор кафедры всеобщей истории Белгородского …, 2009
32009
КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ СМИСЛИ ІСТОРИЧНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ
СВ БЕРЕЖНА
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2012
2*2012
Сучасний стан та перспективи порівняльного методу в гуманітарній освіті: компаративний аналіз
СВ Бережна
Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Науковий журнал, 35-43, 2011
22011
Полікультурне суспільство та історичні освітні конструкти
СВ Бережна
Світогляд – філософія – релігія: зб. наук. пр., 2011
22011
КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ: ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕМАНТИКИ ТА ДОСВІД ІНТЕРКУЛЬТУРНОСТІ
СВ Бережна
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти …, 2011
22011
Культурно-антропологические аспекты «своего» и «чужого» в военных конфликтах
СВ Бережная
Псковский военно-исторический вестник, 2015
12015
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІСТОРИЧНУ ОСВІТУ: НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХНПУ ІМЕНІ ГС СКОВОРОДИ
СВ Бережна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2011
12011
Ідеологія та порівняльні історичні конструкти: філософсько-антропологічний контекст
СВ Бережна
НТУ" ХПІ", 2011
12011
ПАРАДОКСАЛЬНІСТЬ ТРАДИЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ В ІСТОРИЧНОМУ ПІЗНАННІ.
СВ Бережна
Перспективи. Соціально-політичний журнал. Філософія, політологія, соціологія, 2011
12011
Філософсько-освітній аспект історичного пізнання в добу глобалізації
СВ Бережна
Гуманітарний часопис, 26-31, 2010
12010
Національне виховання студентів як фактор цілісного формування особистості на історичному факультеті ХНПУ імені ГС Сковороди
СВ Бережна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2009
12009
До становлення методологічної програми історичної компаративістики в XIX–на початку ХХ ст.
С Бережна
Волинські історичні записки: збір. наук. пр. 3, 5-11, 2009
12009
РОЛЬ МУЗЕЇВ У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
СВ Бережна
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія", 52-59, 2019
2019
Феномен мультикультуралізму в постмодерні
СВ Бережна
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія" 2 (47), 40-46, 2018
2018
Виховний потенціал педагогічного краєзнавства у формуванні національної свідомості майбутніх вчителів історії (на прикладі історичного факультету ХНПУ імені ГС Сковороди)
СВ Бережна
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2018
2018
Про підготовку майбутніх вчителів історії до інноваційної діяльності
СВ Бережна
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2017
2017
СТАНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ КОМПАРАКТИВІСТИКИ ЯК МЕТОДОЛОГІЇ ТА АНТРОПОЛОГІЧНОЇ ЕПІСТОМОЛОГІЇ
СВ Бережна, СВ Бережная
ХНПУ імені ГС Сковороди, вид-во Віровець АП «Апостроф», 2016
2016
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК УМОВА ЗДОБУТТЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХНПУ ІМЕНІ ГС СКОВОРОДИ)
СВ Бережна
ХНПУ ім. ГС Сковороди, 2016
2016
Пошуки буттєвої укоріненості людини у реаліях мультикультурного суспільства
СВ Бережна
ХНПУ ім. ГС Сковороди, 2016
2016
Харківський державний педагогічний інститут та школа: з історії формування взаємовідносин у повоєнні часи
СВ Бережна, ММ Кучемко
Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20