Подписаться
С.О. Зубенко
С.О. Зубенко
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Порівняння фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей біодизельного палива на основі метанолу та тіоспиртів
СО Зубенко, ЛК Патриляк, СВ Коновалов
Катализ и нефтехимия, 1-18, 2018
42018
Способи одержання бутилових естерів жирних кислот: сьогодення та перспективи
SO Zubenko, LK Patrylak
Catalysis and petrochemistry, 11-23, 2020
22020
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни" Ринок туристичних послуг" для студентів IV курсу денної форми навчання, спеціальність 242" Туризм"
МО Попова
ОДЕКУ, 2019
22019
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Статистична обробка інформації в науках про Землю» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за …
ДС Косяк
22019
Переестерифікація ріпакової олії бутанолом
СО Зубенко, ЛК Патриляк
Катализ и нефтехимия, 46-48, 2014
22014
Переестерифікація ріпакової олії бутанолом на лужних каталізаторах
ЛК Патриляк, СО Зубенко, СВ Коновалов
Вопросы химии и химической технологии, 125-130, 2018
12018
Дослідження зв’язку структурних і оптичних властивостей води
СІ Зубенко, ВФ Коваленко
Биомедицинская инженерия и электроника, 9-12, 2017
12017
Переестерифікація соняшникової олії бутанолом
СО Зубенко, ЛК Патриляк, АВ Яковенко, СВ Коновалов
Катализ и нефтехимия, 90-92, 2016
12016
Влияние химического состава на давление насыщенного пара в моторных биологических топливах
ЕВ Полункин, СА Зубенко, ОА Гайдай, АВ Струнгар, ЕВ Кузнецова
Вісник Національного Авіаційного Університету 1 (42), 258-261, 2010
12010
Спиртовмісні палива
ЄВ Полункін, СО Зубенко, ОО Гайдай, ОВ Кузнєцова
Proceedings of the National Aviation University 43 (2), 137-141, 2010
12010
Анодное окисление солей органических кислот
ЕБ Ильчак, СА Зубенко, ВМ Ледовских
Вісник Національного Авіаційного Університету 4 (37), 132-136, 2008
12008
Анодне окиснення солей органічних кислот
ОБ Ільчак, СО Зубенко, ВМ Ледовських
Proceedings of the National Aviation University 37 (4), 132-136, 2008
12008
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн»
НФ Гедикова, НП Гедікова
Університет Ушинського, 2021
2021
Навчально-методичний комплекс дисципліни" Синтез альтернативних моторних палив"
СО Зубенко, СА Зубенко
Національний авіаційний університет, 2020
2020
Синтез етилових естерів рижієвої олії як компонентів палив для повітряно-реактивних двигунів
СВ Бойченко, СО Зубенко, СВ Коновалов, АВ Яклвлєва
2020
Фізико-хімічні властивості біодизельних палив на основі етилових естерів рижієвої олії
АВ Яковлєва, СВ Бойченко, А Гудзь, СО Зубенко
2020
ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В УКРАИНЕ
ИВ Матвеева, АВ Яковлева, СА Зубенко, АВ Гудзь
Наукоємні технології 41 (1), 69-76, 2019
2019
Перспективи розширення сировинної бази для виробництва біодизельного палива в Україні
ІВ Матвєєва, АВ Яковлєва, СО Зубенко, АВ Гудзь
Національний авіаційний університет, 2019
2019
Методичні вказівки до проведення самостійних та індивідуальних занять з дисципліни «Управління регіоном»
АЮ Панкова, АЮ Панкова
Національний університет «Запорізька політехніка», 2019
2019
Молоді дослідники у глобалізованому світі: перспективи та виклики. Збірник наукових праць IVго форуму молодих дослідників (20 квітня 2018 року).
МК Сухонос, ОЛ Ільєнко, АМ Крохмаль, СО Зубенко, ВЮ Бугаєва
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20