Пономаренко Г.В., Ponomarenko G.V., Ponomarenko Gennadii, ORCID iD 0000-0002-4803-7844
Пономаренко Г.В., Ponomarenko G.V., Ponomarenko Gennadii, ORCID iD 0000-0002-4803-7844
Харківська державна зооветеринарна академія
Verified email at hdzva.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Changes in lipid composition of Escherichia coli and Staphylococcus areus cells under the influence of disinfectants Barez®, Biochlor® and Geocide®
VL Kovalenko, PL Kovalenko, GV Ponomarenko, MD Kukhtyn, SV Midyk, YuV Horiuk ...
Ukrainian Journal of Ecology 8 (1), 547-550. doi: 10.15421/2018_248, 2018
16*2018
Effects of microbicide based on lactic acid and metal nanoparticles on laboratory animals
GV Ponomarenko, VL Kovalenko, OV Ponomarenko, YO Balackiy
Ukrainian Journal of Ecology 7 (4), 482-485, doi: 10.15421/2017_148, 2017
52017
Порівняльне визначення токсичності бактерицидних засобів за показниками гострої токсичності та альтернативних методів
ВЛ Коваленко, АВ Гнатенко, ГВ Пономаренко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 169-173, 2012
52012
Удосконалення методичних підходів щодо визначення бактерицидних властивостей нових деззасобів
АІ Завгородній, АП Палій, ГВ Пономаренко, СА Ничик
Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник, 29-31, 2011
42011
Поширення збудників дерматофітозів
ВЛ Коваленко, ВВ Нестеренкова, ОВ Пономаренко, ГВ Пономаренко, ...
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 171-174, 2015
32015
Визначення токсичності дезінфікуючого препарату Геоцид з використанням інфузорії Теtrachymena pyriformis
ВЛ Коваленко, ВП Лясота, ЮО Балацький, ГВ Пономаренко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 262-265, 2014
22014
Оцінка ефективності бактерицидної дії дезінфікуючих препаратів на мікобактерії мікобактерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.03
ГВ Пономаренко
Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, 2004
22004
Сучаснi дезiнфекцiйнi препарати для профiлактики та боротьби з туберкульозом тварин.
ГВ Пономаренко
Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник 83, 194, 2004
22004
Occurrence of Dermatophytoses among stray dogs and cats in the city of Kharkiv
GV Ponomarenko, VL Kovalenko, OV Ponomarenko, RV Severyn, ...
Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety 4 (4), 16-18, 2018
12018
Research of the influence of disinfectants on the rate of absorption of oxygen by cells of Escherichia coli and Staphylococcus aureus bacteria
GV Ponomarenko, VL Kovalenko, OV Ponomarenko, YuO Balackiy
Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety 3 (4), 13-15, 2017
12017
Епізоотологічний моніторинг збудників дерматофітозів дрібних домашніх тварин
ГВ Пономаренко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 260-263, 2017
12017
Поширення та видовий склад збудників дерматофітозів дрібних домашніх тварин у місті Харкові
ВВ Морозова, РВ Северин, ГВ Пономаренко
Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів …, 2015
12015
Епізоотологічний моніторинг цирковірусної, парвовірусної інфекцій і репродуктивно-респіраторного синдрому свиней на території Південно-Східного регіону України
RV Severin, GV Ponomarenko, AM Gontar, IM Ivanchenko, ...
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 83-89, 2019
2019
Особливості поширення захворювання на дерматофітози серед свійських собак і котів міста Харкова
Г В Пономаренко
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування : науково …, 2019
2019
Епізоотологічний моніторинг дерматофітозів безпритульних собак і кішок міста Харкова
Г Пономаренко, Р Северин, В Коваленко
Четвертий щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине …, 2019
2019
Ефективність і безпечність препарату “Барез” за аерозольної обробки приміщень у присутності тварин
VL Kovalenko, VM Garkavenko, GV Ponomarenko, OV Ponomarenko, ...
Theoretical and Applied Veterinary Medicine 6 (1), 46-51, 2018
2018
Effectiveness and safety of “Barez” drug for aerosol treatment of premises in the presence of animals
VL Kovalenko, VM Garkavenko, GV Ponomarenko, OV Ponomarenko, ...
Science and Technology Bulletin of SRC for Biosafety and Environmental …, 2018
2018
Вивчення гострої токсичності бактерицидного засобу на основі ефірних олій
ВЛ Коваленко, ВМ Гаркавенко, ГВ Пономаренко, ОВ Пономаренко, ТМ Ігнатьєва ...
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування: науково …, 2018
2018
Комплексна система заходів профілактики і боротьби з респіраторними і шлунково-кишковими хворобами свиней в сучасних умовах виробництва
ВО Головко, РВ Северин, АМ Гонтарь, ГВ Пономаренко, СІ Симоненко, ОВ Чайка
Проблеми зооінженерії та вет. медицини : зб. наук. праць ХДЗВА 35 (2), 20-27, 2018
2018
Бешиха свиней (епізоотологія, діагностика, лікування та організація профілактичних протиепізоотичних заходів)
ВО. Головко, ВК Смолянінов, РВ Северин, ММ Савенко, ГВ Пономаренко
Проблеми зооінженерії та вет. медицини : зб. наук. праць ХДЗВА 35 (2), 13-16, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20