Підписатись
Кафедра соціально-економічної географії
Кафедра соціально-економічної географії
Херсонський державний університет
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Popular attitudes towards free markets: The Soviet Union and the United States compared
RJ Shiller, M Boycko, V Korobov
National Bureau of Economic Research, 1990
3181990
Hunting for Homo Sovieticus: situational versus attitudinal factors in economic behavior
RJ Shiller, M Boycko, V Korobov, SG Winter, T Schelling
Brookings Papers on Economic Activity 1992 (1), 127-194, 1992
1731992
Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики. Навч. посіб.
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова, ВВ Яворська
Херсон: Олді-плюс, 158-169, 2015
79*2015
Географія Херсонщини
ІО Пилипенко, ДС Мальчикова, СЛ Єрмакова
Херсон: ПП Вишемирський ВС, 2007
70*2007
Управління регіональним розвитком туризму: навч. посіб
ВФ Семенов, ВГ Герасименко, ГП Горбань, ЛМ Богадьорова
Одеса: Одеський державний економічний університет, 2011
562011
Методики суспільно-географічних досліджень (на матеріалах Херсонської області): Навчальний посібник
ІО Пилипенко, ДС Мальчикова
Херсон: ПП Вишемирський ВС 112, 2007
512007
в епіцентрі просторових змін: монографія/за ред
У Україна
К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. Київ: Видавництво «Фенікс, 2017
462017
Anthropogenic transformation of hydrological regime of the Dnieper river
VI Pichura, DS Malchykova, PA Ukrainskij, IA Shakhman, ...
Indian Journal of Ecology 45 (3), 445-453, 2018
432018
Вступ до фаху: географія і суспільство. Навч. посіб.
ІВ Гукалова, ДС Мальчикова
Херсон: ОЛДІ-Плюс 268, 34, 2015
402015
Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля: навч. посіб.
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова, ІО Пилипенко, ВВ Яворська
Херсон: Видавничий дім «Гельветика, 2018
342018
Методи та методики суспільно-географічних досліджень: Навчальний посібник.
ІО Пилипенко, ДС Мальчикова
Херсон: ПП Вишемирський ВС, 2009
342009
Планування територій
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова
33*2014
Методологічні засади географії: підручник
ОГ Топчієв, Д Мальчикова, ІО Пилипенко, ВВ Яворська, ВВ Яворская
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2019
302019
Методологичні засади геопланування регіону
АГ Топчієв, ДС Мальчикова, АН Шашеро
30*2010
Суспільно-географічна периферія: концепція, параметризація і делімітація:[монографія]
ІО Пилипенко
Херсон: Грінь ДС, 2015
242015
Використання ГІС/ДЗЗ-технологій для вивчення територіальної структури землекористування регіону
ДС Мальчикова
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 123-128, 2010
24*2010
Географічні основи кадастру сільськогосподарських земель Півдня України (на прикладі Херсонської області)
Д Мальчикова
КТТФ" Тімекс", 2003
242003
Environmental protection and spatial planning of eco-net strategies in regions with high level of anthropogenic transformation of geosystems
DS Malchykova, AA Ponomareva, RS Molikevych
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2015
232015
The ‘renewal’of Transnistria
V Korobov, G Byanov
Journal of Communist Studies and Transition Politics 22 (4), 517-528, 2006
232006
Теоретико-методологічні і методичні засади геопланування сільської місцевості на регіональному рівні: монографія
ДС Мальчикова
Херсон: Грінь ДС, 2014
22*2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20