Кафедра соціально-економічної географії
Кафедра соціально-економічної географії
Херсонський державний університет
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Popular attitudes towards free markets: The Soviet Union and the United States compared
RJ Shiller, M Boycko, V Korobov
National Bureau of Economic Research Working Paper Series, 1990
2631990
Hunting for Homo Sovieticus: situational versus attitudinal factors in economic behavior
RJ Shiller, M Boycko, V Korobov, SG Winter, T Schelling
Brookings Papers on Economic Activity 1992 (1), 127-194, 1992
1321992
Методики суспільно-географічних досліджень (на матеріалах Херсонської області): Навчальний посібник
ІО Пилипенко, ДС Мальчикова
Херсон: ПП Вишемирський ВС, 2007
38*2007
Географія Херсонщини: навчальний посібник/[ІО Пилипенко, ДС Мальчикова, СЛ Єрмакова, ММ Руденко та ін.]
ІО Пилипенко
Херсон: ПП Вишемирський ВС, 2007
36*2007
Управління регіональним розвитком туризму
ВФ Семенов, ВГ Герасименко
ВД" АРІАЛ", 2011
34*2011
Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики. Навч. посіб.
ОГ Топчієв, ДС Мальчикова, ВВ Яворська
Херсон: Олді-плюс, 318, 2015
31*2015
Суспільно-географічна периферія: концепція, параметризація і делімітація:[монографія]
ІО Пилипенко
Херсон: Грінь ДС, 2015
212015
Методологичні засади геопланування регіону
АГ Топчієв, ДС Мальчикова, АН Шашеро
21*2010
The ‘renewal’of Transnistria
V Korobov, G Byanov
Journal of Communist Studies and Transition Politics 22 (4), 517-528, 2006
202006
Планування територій
ОГ Топчієв
Херсон: Грінь ДС, 2014
19*2014
Методи та методики суспільно-географічних досліджень: Навчальний посібник.
ІО Пилипенко, ДС Мальчикова
Херсон: ПП Вишемирський ВС, 2009
17*2009
Теоретико-методологічні і методичні засади геопланування сільської місцевості на регіональному рівні: Монографія
ДС Мальчикова
Херсон: Грінь ДС, 2014
16*2014
Географічні основи кадастру сільськогосподарських земель Півдня України (на прикладі Херсонської області)
Д Мальчикова
КТТФ" Тімекс", 2003
162003
Планування території регіону: суспільно-географічна концептуалізація
ДС Мальчикова
Український географічний журнал, 23-29, 2012
15*2012
Історичні аспекти становлення та розвитку концепції «центр–периферія»
ІО Пилипенко
Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені М. Коцюбинського. Серія: Географія …, 2008
152008
в епіцентрі просторових змін: монографія/за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої
У Україна
Київ: Видавництво «Фенікс 438, 2017
142017
Використання ГІС/ДЗЗ-технологій для вивчення територіальної структури землекористування регіону
ДС Мальчикова
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 123-128, 2010
13*2010
Суспільно-географічна периферія Запорізького та Херсонського пограниччя
ІО Пилипенко
Розвиток географічної думки на півдні України: проблеми і пошуки: Матер …, 2007
12*2007
Стан здоров’я населення Херсонської області (медико-географічне дослідження)
РС Молікевич
112016
Вступ до фаху: географія і суспільство. Навч. посіб.
ІВ Гукалова
Херсон: ОЛДІ-Плюс, 2015
102015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20