Подписаться
Роксолана Вербова/Roksolana Verbova
Роксолана Вербова/Roksolana Verbova
викладач спецкурсу для ліценціатів в УКУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Філософія як знання у персоналізмі Олександра Кульчицького
РМ Вербова
Філософські науки: Збірник наукових праць, 223- 231, 2009
42009
Маніфест персоналізму Емануеля Муньє та відродження української персоналістської традиції
Р Вербова
Вісник Львів-ського ун-ту. Філософські науки.–Львів, 90-98, 2008
42008
Інноваційні методи викладання дисципліни “Філософія” в умовах дистанційного навчання
РМ Вербова
Theoretical and practical scientific achievements: research and results of …, 2021
12021
Персоналістські ідеї у творчості Василя Стуса
Р Вербова
Схід, 63-68, 2016
12016
Духовно-персоналістські аспекти філософської спадщини Олексія Козлова і Семена Франка
R Verbova
Actual Problems of Mind. Philosophy Journal, 263-272, 2008
12008
Персоналістська етика чеснот Митрополита Андрея Шептицького в контексті духовності сталого розвитку людства
ВР М.
Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції "Філософсько …, 2022
2022
Персоналістські виміри академічної свободи
В Р.
Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода …, 2021
2021
Self-improvement through the prism of God's cognition in the poetry of Vasyl Stus
R Verbova
Skhid, 5 - 10, 2020
2020
Гідність особи у творчості Євгена Сверстюка
Р Вербова
Тези звітної наукової конференції філос. факул. за 2014 рік / Відп. за вип …, 2015
2015
Ідеї персоналізму в українській філософії: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: 09.00.05/ Р. М. Вербова
ВР М.
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013
2013
Ідеї персоналізму в українській філософії
ВР М.
автореферат дисертації канд. філос. наук : 09.00.05 / Р. М. Вербова; Львів …, 2013
2013
Духовность личности в персонализме Сергея Крымского
РМ Вербова
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 151 – 156, 2013
2013
Монадна особистість як предмет філософії Сергія Кримського
РМ Вербова
Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Кіровоградської …, 2012
2012
Особа і проблема духовності у філософії О. Козлова
В Р.
Тези звітної наукової конференції філософського факультету. Львів …, 2012
2012
Проблема творчої суб’єктивності людини у філософії американського персоналізму
РМ Вербова
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: Матеріали Всеукраїнської …, 2011
2011
Українська культура у персоналізмі Олександра Кульчицького
РМ Вербова
Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації …, 2011
2011
Витоки персоналістської парадигми в європейській філософії
РМ Вербова
Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів …, 2011
2011
Духовність та розумова праця людини у персоналізмі Івана Павла ІІ
РМ Вербова
Віра і розум: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції …, 2010
2010
Ідеї персоналізму у філософії Семена Франка
РМ Вербова
Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів …, 2010
2010
Персоналістська економіка у філософії Емануеля Муньє
РМ Вербова
ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 3-4 квітня 2009 р. – Львів …, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20