Подписаться
Роксолана Вербова/Roksolana Verbova
Роксолана Вербова/Roksolana Verbova
Другие именаР. Вербова, Вербова Роксолана Миколаївна, R. Verbova, Verbova R., Вербова Р.
викладач кафедри філософії Національного університету "Львівська Політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене lpnu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Філософія як знання у персоналізмі Олександра Кульчицького
РМ Вербова
Філософські науки: Збірник наукових праць, 223- 231, 2009
52009
Маніфест персоналізму Емануеля Муньє та відродження української персоналістської традиції
Р Вербова
Вісник Львів-ського ун-ту. Філософські науки.–Львів, 90-98, 2008
52008
Персоналістські ідеї у творчості Василя Стуса
Р Вербова
Схід, 63-68, 2016
22016
Духовно-персоналістські аспекти філософської спадщини Олексія Козлова і Семена Франка
R Verbova
Actual Problems of Mind, 263-272, 2008
22008
Інноваційні методи викладання дисципліни “Філософія” в умовах дистанційного навчання
РМ Вербова
Theoretical and practical scientific achievements: research and results of …, 2021
12021
Self-improvement through the prism of God's cognition in the poetry of Vasyl Stus
R Verbova
Skhid, 5 - 10, 2020
12020
Новітня парадигма філософії соціально-орієнтованого управління в Україні
ВР М.
Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх …, 2024
2024
Християнський персоналізм у філософії Йосипа Сліпого
Р Вербова
Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного …, 2024
2024
Смислова космогонія як особливість духовності особи у персоналізмі Сергія Кримського
ВР М.
Філософсько-психологічні аспекти духовності у науковій, педагогічній та …, 2023
2023
Невидима сутність людини як прояв персональності у філософії Григорія Сковороди
РМ Вербова
Grail of science: materials of the V International scientific and practical …, 2023
2023
Особа та пізнання у персоналістських ідеях Андрея Шептицького
РМ Вербова
Актуальні проблеми філософії та соціології, С. 3 - 8, 2023
2023
Персоналістський вимір ідентичності у творчості Василя Стуса.
В Роксолана
Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наук …, 2023
2023
Духовність особи у персоналістських ідеях Григорія Сковороди
ВР М.
Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі : збірник тез VIII …, 2022
2022
Національна ідентичність у посланнях Андрея Шептицького
В Роксолана
Дискусія "Роль Андрея Шептицького та Йосипа Сліпого у збереженні культурної …, 2022
2022
Персоналістська етика чеснот Митрополита Андрея Шептицького в контексті духовності сталого розвитку людства
ВР М.
Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції "Філософсько …, 2022
2022
Християнський персоналізм митрополита Андрея Шептицького
РМ Вербова
Актуальні проблеми філософії та соціології, С. 9 - 15, 2022
2022
Персоналістські виміри академічної свободи
В Р.
Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода …, 2021
2021
Гідність особи у творчості Євгена Сверстюка
Р Вербова
Тези звітної наукової конференції філос. факул. за 2014 рік / Відп. за вип …, 2015
2015
Ідеї персоналізму в українській філософії: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: 09.00.05/ Р. М. Вербова
ВР М.
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013
2013
Ідеї персоналізму в українській філософії
ВР М.
автореферат дисертації канд. філос. наук : 09.00.05 / Р. М. Вербова; Львів …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20