Наталія Євченко
Наталія Євченко
доцент кафедри банківської справи, УАБС НБУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Депозитна стратегія як фактор підвищення конкурентоспроможності банків в умовах фінансової кризи
ОВ Крухмаль, НГ Євченко, ОВ Мірошниченко, ОВ Мирошниченко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2010
162010
Вплив податкових ризиків на фінансову безпеку банку
НГ Євченко, ОА Криклій
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
102009
Оподаткування як фактор банківської діяльності
НГ Євченко
Дніпропетровський національний університет, 2008
102008
Податковий менеджмент у банку
ІВ Сало, НГ Євченко, ИВ Сало
ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009
82009
Методичні підходи до формування моделі податкового менеджменту в банку
НГ Євченко
Придніпровська державна академія, 2008
72008
Розвиток податкового менеджменту в системі управління діяльністю банку
НГ Євченко
спец. 08.00. 08–гроші, фінанси і кредит: захист 27.02. 2009/НГ Євченко, 2009
52009
Облік і аудит у банках
ОГ Коренєва, НГ Слав'янська, НГ Євченко, ОВ Карпенко
Університетська книга, 2007
52007
Податкові ризики в діяльності банку
НГ Євченко
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2011
42011
Банківський менеджмент: питання теорії та практики
ОА Криклій, НГ Маслак, ОМ Пожар, АМ Пожар, НГ Євченко, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
32011
Методичні підходи до визначення граничного рівня податкового навантаження банку
НГ Євченко, ІВ Бєлова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
32009
Моделирование влияния налоговой нагрузки на показатели эффективности деятельности банка
НГ Евченко
ИНЖЕК, 2008
32008
Оцінка собівартості банківського продукту
ОА Криклій, НГ Євченко
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2011
22011
Реструктуризация кредитной задолженности: проблемы и последствия для деятельности банка
НГ Євченко, ОА Криклій
22011
Дослідження рівня податкового навантаження банків як індикатора регулятивної функції податкової системи
НГ Євченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
22006
Податки в системі державного регулювання банківської діяльності
НГ Євченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004
22004
Запровадження сценарного аналізу валютного ризику банку на основі однофакторного стрес-тестування та побудови матриці чутливості
ОА Криклій, НГ Євченко
Університет банківської справи Національного банку України, 2012
12012
Оцінка податкових ризиків банку в умовах невизначеності
НГ Євченко
Ефективна економіка, 2011
12011
Досвід податкового регулювання банківської діяльності країн ЄС
НГ Євченко
Державна податкова адміністрація України, Національний університет ДПС України, 2010
12010
Вплив проекту податкового кодексу на пріоритетні напрямки банківської діяльності
НГ Євченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
12010
Оцінка ефективності податкового менеджменту банку
НГ Євченко
Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. М. Туган …, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20