Людмила Константиненко
Людмила Константиненко
Житомирський державний університет імені Івана Франка, природничий факультет, кафедра ботаніки
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
The nutrition rates of peritrichous ciliates (Ciliophora, Peritrichia) in conditions of the treatment facilities of Zhytomir (Ukraine)
LA Konstantynenko, IV Dovgal
Natura montenegrina, Podgorica 8 (2), 51-61, 2009
72009
Круговійчасті інфузорії (Ciliophora, Peritrichia) очисних споруд Житомира
ЛА Константиненко
Київ: Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України, 2008
62008
Круговійчасті інфузорії (Ciliophora, Peritrichia) очисних споруд м. Житомира
ЛА Константиненко
Розвиток наукових досліджень 2005: Матеріали міжнародної науково-практичної …, 2005
62005
Круговійчасті інфузорії (Ciliophora, Peritrichia) в аеротенках очисних споруд м. Житомира
ЛА Константиненко
Вестник зоологии, 2007
42007
Реєстр прісноводних круговійчастих інфузорій України
Л Константиненко
Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна, 21-32, 2014
32014
Видовий склад перітрих (Ciliophora, Peritrichia) активного мулу очисних споруд з різним складом стічних вод
ЛА Константиненко
Вісник Державного агроекологічного університету, C.270-276, 2007
32007
Peritrichia в біоценозі активного мулу очисних споруд
ЛА Константиненко
Молодь і поступ в біології: Збірник тез ІІ міжнародної наукової конференції …, 2006
32006
Стан вивченості прісноводних круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) в Україні
ЛА Константиненко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 20: Біологія, 125-131, 2011
22011
Новый показатель интенсивности питания перитрих (Ciliophora, Peritrichia) в условиях очисных сооружений.
ИВД Л.А.Константиненко
Вестник зоологии, 535-541, 2007
2*2007
Видовий склад та особливості екології круговійчастих інфузорій (Сiliophora, Рeritrichia) постійних водойм
ЛА Константиненко, ІП Онищук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
12015
Видове різноманіття круговійчастих інфузорій (Сiliophora, Рeritrichia) Богунського карєру (м. Житомир)
ВВ Унгурян, ЛА Константиненко
Біологічні дослідження–2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської …, 2013
12013
Видовий склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) на різних стадіях очистки стічних вод
ЛА Константиненко
Вісник Львівського університету. Серія біологічна., 190-194, 2011
12011
Сезонна динаміка чисельності та видового складу круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) в очисних спорудах
ЛА Константиненко
Житомирський національний агроекологічний університет, 2010
12010
A new species of Pachytrocha Kent, 1882 (Ciliophora, Peritrichia: Vaginicolidae)
EG Boshko, LA Konstantynenko
Zootaxa, 61-66, 2009
12009
The usage of the square number of food vacuoles as the nutrition intensity index in the peritrichia (Ciliophora, Peritrichia) of the activated sludge in the sewage treatment plant
LA Konstantynenko
Protistology 5 (1), P.44, 2007
12007
Находка Acineta ornata (Ciliophora, Suctorea) в очистных сооружениях и переописание вида
ИВ Довгаль, ЛА Константиненко
Інститут зоології ім. ІІ Шмальгаузена НАН України, 2006
12006
Google-форми як засіб контролю біологічних знань в закладах середньої освіти
ЛА Константиненко, ВП Нехрещенюк
Біологічні дослідження–2019, 418-419, 2019
2019
Структура домінування круговійчастих інфузорій р. Деревички
ЛА Константиненко, ВП Нехрещенюк
Біологічні дослідження–2018, 190-192, 2018
2018
Практичне заняття як форма організації навчально-виховної діяльності
ЮВ Бабич, ЛА Константиненко
Біологічні дослідження-2018, 421-422, 2018
2018
Сезонна динаміка щільності поселення круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) ріки Уж
ЛА Константиненко, ГМ Міхеєва
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20