Боярська Людмила Миколаївна/Boiarska Liudmyla/Боярская Людмила Николаевна
Боярська Людмила Миколаївна/Boiarska Liudmyla/Боярская Людмила Николаевна
Запорізький державний медичний університет/Zaporizhzhia State Medical University
Verified email at zsmu.zp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Результаты многоцентрового исследования Цеф-Просто (цефподоксима проксетил в стартовой терапии внебольничной пневмонии у детей) в Украине
АП Волосовец, АЕ Абатуров, ЛВ Беш, ЛН Боярская, НН Каладзе, ...
Здоровье ребенка, 2011
302011
Тиотриазолин в комплексном лечении функциональных заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей и подростков
ЛН Боярская, ВИ Мазур, ИВ Солодова, ИА Жиленко, НА Долженко, ...
Провизор 6, 22-3, 2003
202003
Стан здоров’я дитячого населення—майбутнє країни
ЮГ Антипкін, ОП Волосовец, ВГ Майданник, ВС Березенко, ...
Здоровье ребенка 1, 1-11, 2018
172018
До питання про частоту та особливості проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
ЛМ Боярська, КО Іванова
Современная педиатрия, 162-163, 2010
122010
Стан здоров'я дитячого населення–майбутнє країни (частина 2)
ЮГ Антипкін, ОП Волосовець, ВГ Майданник, МО Гончарь, ...
42018
Прогностичні фактори ризику розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей i підлітків із хронічною гастродуоденальною патологією
ЛМ Боярська, КО Іванова
Запорожский медицинский журнал, 13-17, 2013
42013
Osoblyvosti variabelnosti sertsevoho rytmu u ditei iz hastroezofahealnoiu refliuksnoiu khvoroboiu [Peculiarities of heart rate variability in children with gastroesophageal…
LM Boiarska, KO Ivanova, LV Kravets, TO Levchuk
Zaporozhskij medicinskij zhurnal 2 (83), 39-43, 2014
32014
Иммунологические и биохимические изменения у детей раннего возраста, инфицированных цитомегаловирусом, с рекуррентным течением респираторных инфекций
ЛН Боярская, ТС Герасимчук, ЮВ Котлова, АГ Давыдова
Запорожский медицинский журнал, 37-40, 2014
32014
Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою
ЛМ Боярська, КО Іванова, ЛВ Кравець, ТО Левчук
Запорожский медицинский журнал, 39-43, 2014
32014
Решенные и нерешенные проблемы диагностики и лечения целиакии у детей
ЛН Боярская, ЕА Иванова
Перинатология и педиатрия, 113-119, 2013
32013
Етіопатогенетичне обґрунтування застосування жарознижуючих засобів у дітей
ЛН Боярська, ЮВ Котлова, ІВ Солодова
Педіатрія, акушерство та гінекологія, 26-30, 2003
32003
Технологі дистанційного навчання лікарів-педіатрів
ЛМ Боярська
Актуальні питання дистанційно освіти та телемедицини, 87-88, 2013
22013
Клиническая эффективность фитопрепарата Гастритол в комплексной терапии детей и подростков с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
ЛН Боярская, ЕА Иванова, ГН Дмитрякова, ИБ Скалозубова
Запорожский медицинский журнал, 19-22, 2012
22012
Случай диагностики первичной лимфангиэктазии тонкой кишки
ЛН Боярская, ВА Туманский, ГН Дмитрякова, ЕА Иванова, ТФ Ищенко, ...
Київ: ВІТ-А-ПОЛ, 2012
22012
Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на патоморфологічні особливості перебігу гострого деструктивного панкреатиту в експерименті
ІК Морар, ОІ Іващук, ІС Давиденко, СІ Рябий, СВ Вітковська
Патологія, 95-97, 2012
22012
Клініко-функціональні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей і підлітків
ЛМ Боярська, КО Іванова, ІБ Скалозубова, ЛН Боярская, EA Иванова, ...
Запорізький державний медичний університет, 2012
22012
Особливості формування функціональних можливостей вегетативної нервової системи у дітей що народились передчасно
ЛМ Боярська, ЛВ Кравець, КО Іванова
Вісник проблем біології і медицини 2 (1 (143)), 2018
12018
Ранний катамнез физического и неврологического развития детей, рожденных преждевременно
ТВ Великанова, ЛН Боярская, ЕИ Подлианова
Современная медицина: актуальные вопросы, 2015
12015
Значение дефицита магния в формировании вегетативной дезадаптации у детей и подростков с патологией желудочно-кишечного тракта
ЛН Боярская, СВ Горбачёва, СВ Потапенко
Запорожский медицинский журнал, 29-32, 2015
12015
Чи потрібно відмовлятись від онлайн-методик викладання після завершення пандемії COVID19?
ЛМ Боярська, ГВ Корнієнко, ВО Дмитряков
Запорізький державний медичний університет, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20