Roman Lysenko
Roman Lysenko
Head of Expert Group for Macroeconomic Forecasting Ministry of Finance Ukaine
Подтвержден адрес электронной почты в домене minfin.gov.ua
НазваниеПроцитированоГод
Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін
ВС Стельмах
К.: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ 404, 2009
742009
науково-аналітичні матеріали. Вип. 9/ВІ Міщенко, ОІ Петрик, АВ Сомик, РС Лисенко та ін
М трансмісійний механізм в Україні
К.: Національний банк України, Центр наукових досліджень, 2008
682008
Взаємодія органів державного управління як фактор подолання фінансової кризи
ВІ Міщенко, РС Лисенко
Фінанси України, 50-57, 2009
562009
Особливості дії трансмісійного механізму грошовокредитної політики в умовах кризи
ВІ Міщенко
К.: Центр наукових досліджень НБУ, УБС НБУ, 2010
532010
Теоретичні і практичні аспекти аналізу стану фінансової системи економіки
І Шумило, В Міщенко, Р Лисенко
Вісник Національного банку України, 6-11, 2006
522006
Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Стаття 2. Аналіз дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики
Р Лисенко, С Ніколайчук, А Сомик
Вісник НБУ, 18-24, 2007
312007
Monetary transmission mechanism in Ukraine
VI Mishchenko, OI Petryk, AV Somyk, RS Lysenko
National bank of Ukraine.–144 p, 2008
142008
Методи проведення системного стрес-тестування банківської системи: основні характеристики та особливості практичного застосування
РС Лисенко
Вісник УБС НБУ, 196-199, 2008
142008
Обґрунтування методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи: інформаційно-аналітичні матеріали. Вип. 6
СВ Науменкова
К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2006
112006
Монетарний трансмісійний механізм в Україні: науково-аналітичні матеріали.–Вип. 9
ВІ Міщенко, ОІ Петрик, АВ Сомик, РС Лисенко
К.: Центр наукових досліджень НБУ України, 2008
102008
Вплив чинників бюджетно-боргової політики на дію трансмісійного механізму в Україні
ВІ Міщенко, РС Лисенко
Фінанси України, 12-23, 2007
92007
Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки стійкості фінансової системи: Інформаційно-аналітичні матеріали–К
ДС Попов, РС Лисенко
Центр наукових досліджень НБУ, 2005
92005
Monetarnyi transmisijnyi mekhanizm v Ukrajini: nau kovo analitychni materialy.[Monetary transmission mechanism in Ukraine: scientific and analytical papers.]
VI Mischenko, OI Petryk, AV Somyk, RS Lysenko
Kyiv: National Bank of Ukraine, 2008
82008
Teoretychni i praktychni aspekty analizu stanu finansovoi systemy ekonomiky [Theoretical and practical aspects of the analysis of the financial system of economics]
I Shumylo, V Mishchenko, R Lysenko
Visnik NBU–Bulletin of NBU, 3, 6–11 [in Ukrainian], 2006
62006
Сучасні фінансові кризи та показники фінансової стабільності країни
Р Лисенко
Вісник НБУ, 50-52, 2004
62004
Наук.-анал. матеріали/ВІ Міщенко, ОІ Петрик, АВ Сомик, РС Лисенко та ін
М трансмісійний механізм в Україні
К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2008
42008
Фінансово-економічна криза в Україні: причини виникнення та необхідні заходи для відновлення фінансової стійкості банківської системи
РС Лисенко
Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наук. праць КНУ ім. Т …, 2009
32009
Наук.-аналіт. матеріали.–Вип. 9 ВІ Міщенко, ОІ Петрик, АВ Сомик, РЛ Лисенко та ін
М трансмісійний механізм в Україні
К.: Центр наук. досліджень Нац. Банку України, 2008
32008
Вплив макроекономічних факторів на стійкість фінансової системи України
РС Лисенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
32006
Система оцінки та забезпечення фінансової стійкості банківського сектору України
РС Лисенко
РС Лисенко.–Харків, 2012.–20 с.–На укр. мов, 0
3
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20