Roman Lysenko
Roman Lysenko
Head of Expert Group for Macroeconomic Forecasting Ministry of Finance Ukaine
Підтверджена електронна адреса в minfin.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін
ВС Стельмах
К.: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ 404, 2009
752009
науково-аналітичні матеріали. Вип. 9/ВІ Міщенко, ОІ Петрик, АВ Сомик, РС Лисенко та ін
М трансмісійний механізм в Україні
К.: Національний банк України, Центр наукових досліджень, 2008
682008
Взаємодія органів державного управління як фактор подолання фінансової кризи
ВІ Міщенко, РС Лисенко
Фінанси України, 50-57, 2009
552009
Особливості дії трансмісійного механізму грошовокредитної політики в умовах кризи
ВІ Міщенко, АВ Сомик, РС Лисенко
К.: Центр наукових досліджень НБУ, УБС НБУ, 2010
532010
Теоретичні і практичні аспекти аналізу стану фінансової системи економіки
І Шумило, В Міщенко, Р Лисенко
Вісник НБУ, 6-11, 2006
512006
Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Стаття 2. Аналіз дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики
Р Лисенко, С Ніколайчук, А Сомик
Вісник НБУ, 18-24, 2007
342007
Методи проведення системного стрес-тестування банківської системи: основні характеристики та особливості практичного застосування
РС Лисенко
Вісник УБС НБУ, 196-199, 2008
162008
Monetary transmission mechanism in Ukraine
VI Mishchenko, OI Petryk, AV Somyk, RS Lysenko
National bank of Ukraine.–144 p, 2008
152008
Growing discoordination between monetary and fiscal policies in Ukraine
S Mishchenko, S Naumenkova, V Mishchenko, V Ivanov, R Lysenko
Banks and Bank Systems 14 (2), 40, 2019
132019
Обґрунтування методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи: інформаційно-аналітичні матеріали. Вип. 6
СВ Науменкова
К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2006
122006
Монетарний трансмісійний механізм в Україні: науково-аналітичні матеріали.–Вип. 9
ВІ Міщенко, ОІ Петрик, АВ Сомик, РС Лисенко
К.: Центр наукових досліджень НБУ України, 2008
112008
Вплив чинників бюджетно-боргової політики на дію трансмісійного механізму в Україні
ВІ Міщенко, РС Лисенко
Фінанси України, 12-23, 2007
102007
Teoretychni i praktychni aspekty analizu stanu finansovoi systemy ekonomiky [Theoretical and practical aspects of the analysis of the financial system of economics]
I Shumilo, V Mishchenko, R Lysenko
Visnyk NBU–Bulletin NBU 3, 6-11, 2006
92006
Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки стійкості фінансової системи: Інформаційно-аналітичні матеріали–К
ДС Попов, РС Лисенко
Центр наукових досліджень НБУ, 2005
82005
Сучасні фінансові кризи та показники фінансової стабільності країни
Р Лисенко
Вісник Національного Банку України, 50-52, 2004
62004
Interaction of bodies of state governance as a factor of overcoming the financial crisis
VI Mishchenko, RS Lysenko
Finance of Ukraine, 55-57, 2009
52009
наук.-аналіт. матеріали/ВІ Міщенко, ОІ Петрик, АВ Сомик, РС Лисенко та ін
М трансмісійний механізм в Україні
К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень, 9-144, 2008
52008
Monetarnyy transmisiynyy mekhanizm v Ukraini
R Lysenko, A Somyk, S Nikolaychuk
Analiz diyi transmisiynoho mekhanizmu hroshovo-kredytnoyi polityky.[Monetary …, 2007
52007
Nowcasting Ukraine's GDP Using a Factor-Augmented VAR (FAVAR) Model
A Grui, R Lysenko
Visnyk of the National Bank of Ukraine, 5-13, 2017
32017
Фінансово-економічна криза в Україні: причини виникнення та необхідні заходи для відновлення фінансової стійкості банківської системи
РС Лисенко
Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наук. праць КНУ ім. Т …, 2009
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20