Roman Lysenko
Roman Lysenko
Head of Expert Group for Macroeconomic Forecasting Ministry of Finance Ukaine
Підтверджена електронна адреса в minfin.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін
ВС Стельмах
К.: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ 404, 2009
742009
Науково-аналітичні матеріали. Вип. 9/ВІ Міщенко, ОІ Петрик, АВ Сомик, РС Лисенко та ін
М трансмісійний механізм в Україні
К.: Національний банк України, Центр наукових досліджень, 2008
672008
Взаємодія органів державного управління як фактор подолання фінансової кризи
ВІ Міщенко, РС Лисенко
Фінанси України, 50-57, 2009
572009
Особливості дії трансмісійного механізму грошовокредитної політики в умовах кризи
ВІ Міщенко, АВ Сомик, РС Лисенко
К.: Центр наукових досліджень НБУ, УБС НБУ, 2010
532010
Теоретичні і практичні аспекти аналізу стану фінансової системи економіки
І Шумило, В Міщенко, Р Лисенко
Вісник НБУ, 6-11, 2006
512006
Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Стаття 2. Аналіз дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики
Р Лисенко, С Ніколайчук, А Сомик
Вісник НБУ, 18-24, 2007
322007
Growing discoordination between monetary and fiscal policies in Ukraine
S Mishchenko, S Naumenkova, V Mishchenko, V Ivanov, R Lysenko
Banks and Bank Systems 14 (2), 40, 2019
172019
Monetary transmission mechanism in Ukraine
VI Mishchenko, OI Petryk, AV Somyk, RS Lysenko
Kyiv: National Bank of Ukraine. Centre of scientific research, 2008
162008
Методи проведення системного стрес-тестування банківської системи: основні характеристики та особливості практичного застосування
РС Лисенко
Вісник УБС НБУ, 196-199, 2008
162008
Вплив чинників бюджетно-боргової політики на дію трансмісійного механізму в Україні
ВІ Міщенко, РС Лисенко
Фінанси України, 12-23, 2007
112007
Обґрунтування методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи: інформаційно-аналітичні матеріали. Вип. 6
СВ Науменкова
К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2006
112006
Монетарний трансмісійний механізм в Україні: науково-аналітичні матеріали.–Вип. 9
ВІ Міщенко, ОІ Петрик, АВ Сомик, РС Лисенко
К.: Центр наукових досліджень НБУ України, 2008
102008
Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки стійкості фінансової системи: Інформаційно-аналітичні матеріали–К
ДС Попов, РС Лисенко
Центр наукових досліджень НБУ, 2005
102005
Teoretychni i praktychni aspekty analizu stanu finansovoi systemy ekonomiky [Theoretical and practical aspects of the analysis of the financial system of economics]
I Shumylo, V Mishchenko, R Lysenko
Visnik NBU–Bulletin of NBU, 3, 6–11 [in Ukrainian], 2006
92006
Сучасні фінансові кризи та показники фінансової стабільності країни
Р Лисенко
Вісник НБУ, 50-52, 2004
72004
Monetarnyy transmisiynyy mekhanizm v Ukraini
R Lysenko, A Somyk, S Nikolaychuk
Analiz diyi transmisiynoho mekhanizmu hroshovo-kredytnoyi polityky.[Monetary …, 2007
52007
Nowcasting Ukraine's GDP Using a Factor-Augmented VAR (FAVAR) Model
A Grui, R Lysenko
Visnyk of the National Bank of Ukraine, 5-13, 2017
42017
Interaction of bodies of state governance as a factor of overcoming the financial crisis
VI Mishchenko, RS Lysenko
Finance of Ukraine, 55-57, 2009
42009
Monetarnyi transmisijnyi mekhanizm v Ukrajini: nau kovo analitychni materialy.[Monetary transmission mechanism in Ukraine: scientific and analytical papers.]
VI Mischenko, OI Petryk, AV Somyk, RS Lysenko
Kyiv: National Bank of Ukraine, 2008
42008
наук.-аналіт. матеріали/ВІ Міщенко, ОІ Петрик, АВ Сомик, РС Лисенко та ін
М трансмісійний механізм в Україні
К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень, 9-144, 2008
42008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20