Анатолій Ткаченко
Анатолій Ткаченко
Українська академія банківської справи Національного банку України,
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): підручник для гуманітаріїв
АО Ткаченко
К.: ВПЦ Київський університет, 146-207, 2003
4022003
Мистецтво слова
А Ткаченко
Вступ до літературознавства 7, 1998
521998
Василь Симоненко: Нарис життя і творчості
А Ткаченко
К.: Дніпро, 1990
201990
Мистецтво слова: вступ до літературознавства/Анатолій Ткаченко
А Ткаченко
К.: Правда Ярославичів, 1998
151998
Мистецтво слова: Вступ до літературознавства.–2-е вид., випр. і доповн
АО Ткаченко
К.: ВПц Київський університет, 2003
112003
Духовно-природная психотерапия:(Эсхатологический аспект): Личностная и профессиональная элитарность
АА Ткаченко
Кировоград: Код, 2000
112000
Між Хаосом і Космосом, або у передчутті неоструктуралізму
А Ткаченко
Слово і час, 11-15, 2000
102000
Індивідуальний стиль: феноменологія/типологія; динаміка/статика (На матеріалі творчості українських поетів 60 90 х років ХХ ст.)/Автореферат дисерт. докт. філолог. наук
А Ткаченко
Автореферат докт. дис… філол. наук, 1998
91998
Мистецтво слова: Вступ до лiтературознавства: Пiдручник для студентiв гуманiтарних спецiальностей вищих навчальних закладiв.-
АО Ткаченко
82003
Мистецтво слова: підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів/Анатолій Ткаченко.–2-е вид., випр. і доповн
А Ткаченко
К.: Київський університет, 2003
82003
Іван Драч: нарис творчості
АО Ткаченко
Вид-во худож. літ-ри" Дніпро", 1988
7*1988
Становлення національного банківського права у період державотворення в Україні (1917-1920 рр.)
АО Ткаченко, АА Ткаченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
62008
Правове регулювання банківської діяльності Українською Центральною Радою
АО Ткаченко
Часопис Київського університету права, 18-24, 2006
62006
Створення і діяльність банківських установ на території України: економіко-правовий аспект (XVIII століття–початок 30-х років XX століття)
АО Ткаченко, АА Ткаченко, ІВ Ткаченко
52014
Український Державний банк в умовах революції 1917-1920 рр.
АО Ткаченко, АА Ткаченко
Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2011
52011
Поезія осягнення
А Ткаченко
Слово і час, 93-96, 1991
51991
Поняття органу державної влади у контексті статей 1173–1175 Цивільного кодексу України
ІВ Ткач
Вісник Академії адвокатури України, 18–23-18–23, 2013
42013
Поняття та структура інтелектуального капіталу підприємства
АО Ткаченко
Управління розвитком, 27-29, 2013
42013
Становлення банківської системи як фактор державотворення: історико-правовий аспект (1917–1920 рр.)/Ткаченко АО
АО Ткаченко
Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки…, 2007
42007
Націоналізація банківських установ як історико-правова проблема (на прикладі України у 1917-1920 рр.)
АО Ткаченко, АА Ткаченко
42005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20