Follow
Дзюбановська Наталія
Дзюбановська Наталія
ЗУНУ
Verified email at wunu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Реалії та перспективи моделювання оптимальної кредитної стратегії банку
НВ Дзюбановська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2009
112009
Практикум з теорії імовірностей та математичної статистики
А Алілуйко, Н Дзюбановська, В Єрьоменко, О Мартинюк, М Шинкарик
Тернопіль : Підручники і посібники, 2018
82018
Multifactor models for studying the EU countries’ international trade
N Dziubanovska
Economic Annals-XXI, 29-34, 2019
72019
Вища математика у прикладах і задачах для економістів
АМ Алілуйко, НВ Дзюбановська, ОФ Лесик, ВМ Неміш, ІЯ Новосад, ...
Тернопіль : ТНЕУ, 2017
52017
Щодо питання вимірювання міжнародної торгівлі країн: основні методи і прийоми
НВ Дзюбановська
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
52016
Проблеми вимірювання зовнішньої торгівлі країни
Н Дзюбановська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2016
52016
ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
N Dziubanovska
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2016
42016
Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики
АМ Алілуйко, НВ Дзюбановська, ОФ Лесик, ВМ Неміш, МІ Шинкарик
Тернопіль : ТНЕУ, 2016
32016
Підхід до компаративного аналізу міжнародної торгівлі Європейського Союзу
Н Дзюбановська
Причорноморські економічні студії, 245-250, 2016
32016
Optimization Model of Credit Strategy of Commercial Bank
N Dzyubanovska
Российский академический журнал 28 (2), 8-10, 2014
32014
Конкурентне середовище як структурна складова моделювання кредитно-депозитної політики банку
Н Дзюбановська
ТНЕУ, 2011
32011
Системи моделей управління реалізацією кредитно-депозитної політики банку
Н Дзюбановська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, С. 53-58, 2011
32011
Прогнозування основних тенденцій динаміки обсягів експортних потоків країн Європейського Союзу
Н Дзюбановська, В Єрьоменко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і …, 2017
22017
Статистичне оцінювання чинників впливу на міжнародну торгівлю із використанням дисперсійного аналізу
Н Дзюбановська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2017
22017
Підхід до оцінювання міжнародної торгівлі із використанням канонічного кореляційного аналізу
Н Дзюбановська
Проблеми системного підходу в економіці, с. 194-197., 2017
22017
Структурно-динамічний аналіз міжнародної торгівлі країн Європейського Союзу
НВ Дзюбановська
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 2016
22016
Моделювання кредитно-депозитної політики банку
НВ Дзюбановська
22015
Імітаційна модель депозитної діяльності банку в середовищі iThink 9.0
НВ Дзюбановська
Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць, 2014
22014
Кількісна оцінка процесу кредитування та дохідності банку
НВ Дзюбановська
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
22012
Підвищення ефективності використання кредитних важелів банками шляхом оптимізації кредитного портфеля
ОТ Іващук, ГМ Забчук, НВ Дзюбановська
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 459-467, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20