Володимир Анатолійович Нищета / Volodymyr Nyscheta
Володимир Анатолійович Нищета / Volodymyr Nyscheta
Бердянський державний педагогічний університет / Berdyansk State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в bdpu.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Риторична компетентність учнів загальноосвітніх шкіл у контексті комунікативної спрямованості мовної освіти
ВА Нищета
Бердянськ: БДПУ, 2010
262010
Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання української мови
ВА Нищета
Херсонський державний університет, 2018
52018
Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи
ВА Нищета
52018
Риторизация языкового образования как инновационная педагогическая технология
ВА Нищета
52013
Риторизированные технологии-модульно-локальные технологии риторизации школьного языкового образования
ВА Нищета
Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика 2 (4), 31-36, 2013
32013
Концептуальные особенности исследования формирования риторической компетентности учащихся основной школы в процессе изучения украинского языка
ВА Нищета
32012
Риторика в педагогічному дискурсі: актуальний стан і перспективи
В Нищета
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку, С. 113–116, 2015
1*2015
Теоретични и приложни аспекти на реторичния подход в училищното езиково образовани
В Нищета
Научно списание Български език и литература, С. 494–506, 2015
1*2015
Формуємо риторичні вміння та риторичну компетентність : програма дослідно-експериментального навчання української мови
ВА Нищета
Українська мова і література в школах України, С. 66–73, 2015
12015
Концептуальні параметри дослідно-експериментального навчання української мови в основній школі: риторичний аспект
ВА Нищета
Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в …, 2015
12015
Теоретико-методологічне обґрунтування риторичного підходу до навчання мови в школі
ВА Нищета
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2015
12015
Психолого-педагогічний аспект готовності вчителя-словесника до запровадження риторизованих технологій
ВА Нищета
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 16: Творча особистість …, 2013
12013
КОММУНИКАТИВНАЯ И РИТОРИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ БАЗА ШКОЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВА Нищета
Невинномысск: НГГТИ., 0
1
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА: РИТОРИЧНИЙ АСПЕКТ.
ВА Нищета
Одеса: Астропринт, 0
1
Intercultural Dialogue as Rhetorical Means of Forming of Multilingual Personality
M Zagorodnova, V., Panova, N., Nischeta, V., & Нreb
Journal of History Culture and Art Research. 2019. Vol. 8. № 3. Р. 209–219., 2019
2019
The Intercultural Communication as a Tool of Multilingual Personality Formation in Modern Educational Space of Ukraine
NV Zagorodnova V., Panova N., Cherezova I., Glazkova I.
Journal of History Culture and Art Research 8 (1), 55–66, 2019
2019
Суб’єкт-суб’єктний принцип взаємодії учасників навчального процесу в контексті феномену «риторичного»
ВА Нищета
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [зб …, 2017
2017
Інтеграція освітніх підходів у шкільній українськомовній освіті
ВА Нищета
Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : серія …, 2017
2017
РИТОРИКА В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И В ОБРАЗОВАНИИ.
В Нищета
PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT, 118, 2016
2016
Риторика в системі гуманітарних наук
ВА Нищета
The scientific heritage, Р. 12–17, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20