Навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства
Навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій справі
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 208-215, 2012
122012
Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій справі
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 208-215, 2012
122012
Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій справі
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 208-215, 2012
122012
Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості»
ВР Міляєва, НК Лебідь, ЮВ Бреус
Проблеми сучасної психології 20, 2013
82013
Эмоциональный интеллект как личностный ресурс профессионального становления представителей социономических профессий
Ю Бреус
SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International …, 2014
72014
Емоційний інтелект як чинник професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах: автореф. дисертації... канд. психол. наук: 19.00. 07
ЮВ Бреус
К.: Київський університет імені Б. Грінченка, 2015
52015
Розвиток потенціалу особистості в умовах сучасного освітнього середовища
ВР Міляєва, НК Лебідь, ЮВ Бреус
Вісник Одеського національного університету.–Одеса 18, 117-126, 2013
32013
Психологічний аналіз феномену лідерська позиція викладача закладу вищої освіти
Ю Бреус
Університети і лідерство, 2016
22016
A self-sufficient personality in the spiritual dimension
AS Biloshytska
Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г …, 2018
2018
ББК 88.3 П 86 Ухвалено до друку вченою радою Класичного приватного університету протокол № 5 від 24.02. 2016 р.
ВВ Зарицька, ЮВ Бреус, ВМ Борисенко, ТА Гришина, ЛІ Залановська, ...
2017
Роль емоційного інтелекту сучасного керівника закладу середньої освіти у професійній діяльності
ЮВ Бреус
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2016
2016
Особистісна готовність керівника закладу середньої освіти до діяльності в умовах освітніх трансформацій в Україні
В Міляєва, Ю Бреус
Університети і лідерство, 2016
2016
THE PROBLEM OF EMOTIONAL READINESS FOR PROFESSIONAL SOCIONOMIC ACTIVITY
BY Volodymyrivna
TECHNOLOGIES OF INTELLECT DEVELOPMENT 1 (7), 2014
2014
Феномен емоційного досвіду в структурі емоційного інтелекту
ЮВ Бреус
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2014
2014
Проблема емоційної готовності до професійної соціономічної діяльності
ЮВ Бреус
Технології розвитку інтелекту, 2014
2014
Базисні переконання як індивідуальний вектор цілеспрямованої активності особистості
НК Лебідь, ЮВ Бреус
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013
2013
Theoretical analysis of the concept" potential of personality"
ВР Міляєва, НК Лебідь, Ю Бреус
Аксіома, 2013
2013
Formation of the self-competence of individual in the conditions of implementation of the competency approach in professional education
ВР Міляєва, Ю Бреус
Університет «Україна», 2012
2012
Эмоциональное здоровье как составляющая профессиональной успешности будущих специалистов социономических профессий
ВР Міляєва, Ю Бреус
ДП" Інформаційно-аналітичне агенство", 2012
2012
УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМОРОЗВИТКУ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ФАХОВОЇ ОСВІТИ ОСОБИСТОСТІ
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20