Навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства
Навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій справі
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 208-215, 2012
132012
Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій справі
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 208-215, 2012
132012
Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій справі
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 208-215, 2012
132012
Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості»
ВР Міляєва, НК Лебідь, ЮВ Бреус
Проблеми сучасної психології 20, 2013
92013
Емоційний інтелект як чинник професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах: автореф. дисертації... канд. психол. наук: 19.00. 07
ЮВ Бреус
К.: Київський університет імені Б. Грінченка, 2015
72015
Эмоциональный интеллект как личностный ресурс профессионального становления представителей социономических профессий
Ю Бреус
SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International …, 2014
72014
РОЗВИТОÊ ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ВР Міляева, НК Лебідь, ЮВ Бреус
²ÑÍÈÊ, 53, 2013
42013
Психологічний аналіз феномену лідерська позиція викладача закладу вищої освіти
Ю Бреус
Університети і лідерство, 2016
32016
Базисні переконання як індивідуальний вектор цілеспрямованої активності особистості
НК Лебідь, ЮВ Бреус
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013
12013
A self-sufficient personality in the spiritual dimension
AS Biloshytska
Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г …, 2018
2018
ББК 88.3 П 86 Ухвалено до друку вченою радою Класичного приватного університету протокол № 5 від 24.02. 2016 р.
ВВ Зарицька, ЮВ Бреус, ВМ Борисенко, ТА Гришина, ЛІ Залановська, ...
2017
Роль емоційного інтелекту сучасного керівника закладу середньої освіти у професійній діяльності
ЮВ Бреус
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2016
2016
Особистісна готовність керівника закладу середньої освіти до діяльності в умовах освітніх трансформацій в Україні
В Міляєва, Ю Бреус
Університети і лідерство, 2016
2016
Феномен емоційного досвіду в структурі емоційного інтелекту
ЮВ Бреус
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2014
2014
Проблема емоційної готовності до професійної соціономічної діяльності
ЮВ Бреус
Технології розвитку інтелекту, 2014
2014
Theoretical analysis of the concept" potential of personality"
ВР Міляєва, НК Лебідь, Ю Бреус
Аксіома, 2013
2013
Formation of the self-competence of individual in the conditions of implementation of the competency approach in professional education
ВР Міляєва, Ю Бреус
Університет «Україна», 2012
2012
Эмоциональное здоровье как составляющая профессиональной успешности будущих специалистов социономических профессий
ВР Міляєва, Ю Бреус
ДП" Інформаційно-аналітичне агенство", 2012
2012
УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМОРОЗВИТКУ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ФАХОВОЇ ОСВІТИ ОСОБИСТОСТІ
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ …, 2011
2011
Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН Укра
ВМ Александровська, АВ Альошичева, ОС Андрєєв, ОО Андрійченко, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20