Віктор Вікторович Шуплик / Viktor Shuplyk
Віктор Вікторович Шуплик / Viktor Shuplyk
State agrarian and engineering university in Podilya / Подільський державний аграрно-технічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Динаміка вікових змін морфоло-гічних і біохімічних показників крові в помісей чорно-рябої ху-доби різних генотипів.
АА Пахалок, ВВ Шуплик
Розведення і генетика тва-рин. 1 (29), 65-70, 1997
51997
Вплив лінійної належності на продуктивні та екстер’єрні особливості корів-первісток західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи
ВВ Шуплик, ОІ Любинський
Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Зоотехнічна наука …, 2012
32012
Вплив лінійної належності на продуктивні та екстер’єрні особливості корів-первісток західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи
ВВ Шуплик, ОІ Любинський
Збірник наукових праць ПДАТУ 20 (Серія ТВППТ), 318-320, 2012
32012
Вплив лінійної належності на продуктивні та екстер’єрні особливості корів-первісток західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи
ВВ Шуплик, ОІ Любинський
Збірник наукових праць ПДАТУ 20 (Серія ТВППТ), 318-320, 2012
32012
Вплив лінійної приналежностіна продуктивні та екстер'єрні особливості корів-первісток західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи
ВВ Шуплик, ОІ Любинський
Збірник наукових праць ПДАТУ 20 (Серія "ТВППТ"), 318-320, 2012
3*2012
Забійні та м’ясні якості помісних бичків одержаних від схрещу-вання корів чорно-рябої породи з бугаями української м’ясної та абердин-ангуської породи.
ВВ Шуплик
Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії. 1 …, 2002
22002
Генофонд порід сільськогосподарських тварин України
ВВ Шуплик, ОВ Савчук, ІВ Гузєв, ВВ Федорович, ОІ Любинський, ...
ПП Зволейко Д.Г. 1, 351, 2013
12013
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ РІЗНИХ ЛІНІЙ ПОДІЛЬСЬКОГО ЗАВОДСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
Н Щербатюк, В Шуплик
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 8-10, 2020
2020
ЖИВА МАСА РІЗНИХ ЛІНІЙ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ
Н Щербатюк, В Шуплик
Архів матеріалів міжнародних наукових конференцій, 2019
2019
МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ
В Шуплик
Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції, 2018
2018
МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ РОСТУ В ПЕРІОД ВИРОЩУВАННЯ
В Шуплик, Р Каспров
Аграрна наука та освіта Поділля, 2017
2017
THE SEPARATE SELECTIVE INDICES CHARACTERISTIC OF WHITE-HEADED UKRANIAN CATTLE
ВВ Шуплик, РВ Каспров
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics 1 (24), 230-236, 2016
2016
Характеристика окремих селенкційних показників білоголової української породи великої рогатої худоби
ВВ Шуплик, РВ Каспров
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2016
2016
Качественный и минеральный состав молока коров молочных пород в условиях западного региона Украины
БН Федорович Є., Федорович В., Шуплик В.
Матеріали конференції «Современные технологии производства экологически …, 2016
2016
Технологія виробництва продукції свинарства. Навчальний посібник.
ЛЛГ Шуплик В.В., Булатович О.М., Єфстафієва Ю.М., Понько Л.П., Гавриленко А.В.
ПП Зволейкот Д.Г., 2016
2016
Окремі селекційні ознаки корів української білоголової породи
КРВ Шуплик Віктор Вікторович
Зб. наук. пр. ПДАТУ. сіль-ськогосподарські науки – Кам’янець-Подільський …, 2016
2016
Окремі селекційні ознаки корів української білоголової породи
КРВ Шуплик Віктор Віеторович
Зоотехнічна наука історія, проблеми, перспективи: матеріали VІ Міжнародної …, 2016
2016
Ріст і розвиток телиць української білоголової породи та його вплив на молочну продуктитвнцість корів первісток
ПАС Шуплив В.В., Каспров Р.В.
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2015
2015
Молочна продуктивність створюваної нової породної групи буковинської червоно-рябої молочної худоби нової популяції в умовах регіону Буковини
ВВ Шуплик, ВБ Косташ, АК Калинка
Матеріали V міжнародної науково практичної конференції "Зоотехнічна наука …, 2015
2015
Ріст і розвиток телиць української білоголової породи та його вплив на молочну продуктивність корів-первісток
РВ Каспров, ВВ Шуплик, ПА Степанович
Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції "Зоотехнічна наука …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20