Зінаїда Бакум
Зінаїда Бакум
Криворізький державний педагогічний університет / Kriviy Rih State Pedagogical University
Verified email at ccjournals.eu
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасна українська літературна мова: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.
ЗПБ С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ. М. І. Степаненко, О. М. Горошкіна
К.: Літера ЛТД, 2011
70*2011
Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназіїї: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02
ЗП Бакум
Кривий Ріг – Київ, 2009
702009
Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах
МІ Пентилюк, СО Караман, та ін. Караман, О. В., МІ Пентилюк
К. : Ленвіт, 2005
632005
Українська мова як іноземна: Лінгводидактичні проблеми
ЗП Бакум
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2010
252010
Українська мова за професійним спрямуванням : [навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл.]
СО Караман, ОА Копусь, ВІ Тихоша, ОВ Караман, ЗП Бакум
К. : Літера ЛТД, 2013
19*2013
Слово Благовісті: словник-довідник фразем біблійного походження
ЖВ Колоїз, ЗП Бакум
Видавництво «ІВІ», 2002
182002
Принципи навчання фонетики української мови
ЗП Бакум
Видавничий дім, 2009
162009
Текстоцентризм у сучасній системі принципів навчання української мови
ЗП Бакум
Педагогічні науки : зб. наук. праць, 85-91, 2008
152008
Практикум з методики навчання української мови
МІ Пентилюк, СО Караман, ЗП Бакум, МІ Пентилюк
К. : Ленвіт, 2003
14*2003
Навчання лексики в курсі української мови як іноземної
ЗП Бакум, СО Караман
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2011
112011
Елементи фоностилістики на уроках словесності
ЗП Бакум, ЛМ Бойко
Українська мова і література в школі, 2-4, 2006
112006
Ukrayinsʹka mova yak inozemna: linhvodydaktychni problemy [Ukrainian language as a foreign language: linguo-didactic problems.]
Z Bakum
Filolohichni studiyi. Naukovyy visnyk Kryvorizʹkoho svoho pedahohichnoho …, 2010
102010
Педагогические условия формирования профессиональной компетентности будущих дизайнеров одежды
ЗП Бакум, ЛВ Сапрыкина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
9*2014
Формування дослідницьких умінь і навичок студентів медичного коледжу у процесі проектної діяльності
ТП Бабенко
Інноваційний потенціал світової науки–ХХІ сторіччя: матеріали Тридцять …, 2015
82015
Модернізація методів навчання української мови
ЗП Бакум
Складні питання вузівського курсу української мови : зб. наук. праць, 6-10, 2002
82002
Антропоніми у мові творів Марії Матіос
ЗП Бакум
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика …, 2010
62010
Фонетико-стилістичні вправи як засіб підвищення мовної культури учнів
ЗП Бакум
Українська мова і література в школі, 2-5, 2007
62007
Mining engineers training in context of innovative system of Ukraine
Z Bakum, V Tkachuk
52014
Activation of cognitive activity of future engineers during graphical training
Z Bakum, L Tsvirkun
52014
Формування комунікативної компетентності майбутніх економістів: теоретико-практичний аспект проблеми
ЗП Бакум, СМ Хоцкіна
Педагогічні науки : зб. наук. праць 2 (58), 278-282, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20